Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

E-pakalpojums nodrošina iesniegumu iesniegšanu Valsts robežsardzē, Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē, Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs vai Valsts robežsardzes koledžā. Tajā skaitā attēlo lietotāja iesniegumu sarakstu. Piedāvā ievadīt/attēlot/labot iesnieguma datus. Iesniegt iesniegumu, dzēst iesniegumu, izdrukāt iesniegumu. Saņemt atbildi uz iesniegumu.

Procesa Apraksts

  1. Iesnieguma noformēšana
    Aizpildot e-pakalpojuma "Iesniegums Valsts robežsardzei" pieteikuma vedni ir iespējas izvēlēties nepieciešamo iesnieguma veidu. Vedņa aizpildīšanas gaitā iespējams izvēlēties atbildes saņemšanas veidu.

  2. Iesnieguma apstrāde
    Iesniegtais iesniegums tiek apstrādāts un 1 (viena) mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža tiek sagatavota un nosūtīta atbilde.

  3. Atbildes saņemšana
    1 (viena) mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža iesniedzējs saņem atbildi. Iesnieguma statusa maiņai var sekot līdzi sadaļā "Mani iesniegumi".

Saņemt pakalpojumu