Jaunumi
FOTO: Uzraksts pierobežas josla

Valsts robežsardze informē, ka sakarā ar  pastiprinātu robežkontroles režīmu uz Latvijas – Baltkrievijas robežas, iedzīvotājiem tiek atteikta pierobežas joslas speciālo caurlaižu izsniegšana.

Lai arī pastiprinātais robežapsardzības sistēmas darbības režīms uz Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas ir atcelts kopš 2024. gada 10. februāra, joprojām pastāv augsts nelegālās  migrācijas un Baltkrievijas varas režīma īstenoto hibrīdapdraudējumu risks uz Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas, tāpēc līdz 2024. gada 10. martam pierobežas joslā uz šīs robežas ir noteikts pastiprināts robežkontroles režīms. Valsts robežsardze vērš uzmanību, ka pamatojoties uz Latvijas Republikas valsts robežas likuma 18. panta piektās daļas pirmo punktu Valsts robežsardzei ir tiesības atteikt speciālo caurlaidi, ja attiecīgajā pierobežas joslā ir noteikta pastiprināta robežkontrole.

Šobrīd Valsts robežsardze saņem lielu iesniegumu skaitu ar lūgumu izsniegt speciālās caurlaides, lai uzturētos pierobežas joslā uz Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas, taču pastāvošās situācijas dēļ daļai iesniedzēju tiek atteikts izsniegt speciālo caurlaidi.

Valsts robežsardze aicina iedzīvotājus pirms pierobežas joslas speciālo caurlaižu iesnieguma pieteikšanas rūpīgi izvērtēt nepieciešamību uzturēties pierobežas joslā uz Latvijas– Baltkrievijas valsts robežas, bet tos, kuriem ir izsniegtas speciālās caurlaides, bez pamatota iemesla neuzturēties attiecīgajā pierobežas joslā, kamēr ir noteikts pastiprināts robežkontroles režīms.

Valsts robežsardze atgādina, ka atbilstoši Latvijas Republikas valsts robežas likuma 18. panta pirmajai daļai, lai nodrošinātu Latvijas Republikas teritorijas apsardzībai un robežapsardzības sistēmas pastāvēšanai nepieciešamos apstākļus, kā arī robežuzraudzību ārējai sauszemes robežai piegulošajā teritorijā, gar ārējo Latvijas Republikas sauszemes robežu ir noteikta ne vairāk kā 2 kilometrus plata pierobežas josla. Lai uzturētos pierobežas joslā gar Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, personām no 15 gadu vecuma ir nepieciešama Valsts robežsardzes izsniegta speciālā caurlaide, izņemot gadījumus, kad:

  1. persona, kas ir deklarējusi dzīvesvietu pierobežas joslā, uzturas attiecīgā novada (pilsētas) vai blakus esošā novada (pilsētas) pierobežas joslā;
  2. persona pārvietojas pa valsts autoceļu, kas šķērso pierobežas joslu;
  3. valsts pārvaldes iestādes vai pašvaldības amatpersona (darbinieks) pilda dienesta (amata) pienākumus pierobežas joslā un var uzrādīt dienesta apliecību, ja tā paredzēta attiecīgās iestādes darbību reglamentējošos normatīvajos aktos;
  4. persona var uzrādīt Latvijas Republikas izdotu vietējās pierobežas satiksmes atļauju.

Sagatavoja:

Jolanta Babiško

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste

tālr. 67075617, mob. 20364206

e-pasts: jolanta.babisko@rs.gov.lv