Jaunumi
sigma

Interesē dienests Speciālo operāciju dienestā “Sigma”? Pārbaudi sevi, piesakies iestājpārbaudījumiem! Dienesta iespējas Ludzā un Ventspilī! Pieteikšanos uz atlasi turpmākam dienestam Speciālo operāciju dienestā “Sigma” nosūti uz e-pastu: sod.sigma@rs.gov.lv. Pieteikumā norādot:

  1. Vārds, uzvārds;
  2. Personas kods;
  3. Esošā vai bijusī darbavieta (dienesta vieta), ieņemamais amats, darba pieredze (izdiena);
  4. Kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasts);
  5. Norādīt vēlamo dienesta vietu – Ventspils vai Ludza.

Pamatprasības kandidātiem:

  • Latvijas Republikas pilsonība.
  • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
  • Veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību atbilstība Iekšlietu ministrijas prasībām (IA).
  • Vidējā izglītība. Prioritāra vidējā speciālā (Valsts robežsardzes vai Valsts policijas) vai augstākā izglītība.
  • Vecuma ierobežojums līdz 30 gadiem, ja dienē Nacionālajos bruņotajos spēkos vai Iekšlietu ministrijas struktūrvienībās līdz 35 gadiem.

Fiziskie pārbaudījumi un kandidāta psiholoģiskā izvērtēšana ir atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumiem Nr.288 “Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”.

Par katru nokārtoto fiziskās sagatavotības pārbaudes disciplīnu jāsaņem ne mazāk kā 5 punkti.

Tiešsaiste uz noteikumiem: https://likumi.lv/doc.php?id=257102.

Speciālo operāciju dienests “Sigma” ir elitārākā un attīstītākā Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes struktūrvienība, kas ir īpaši organizēta, apmācīta un ekipēta struktūrvienība, kura noteiktajā kārtībā veic speciālās operācijas, kas ir īpašu taktisko darbību kopums, kuras veic speciāli apmācīts personālsastāvs paaugstinātās veselības, dzīvības apdraudējuma riska situācijās, izmantojot īpašu bruņojumu un tehnisko aprīkojumu.

Kas mēģina un cenšas, tas sasniedz!

Mūsu dienests tas ir

GODS! DROSME! UZVARA!

Sagatavoja:

Valsts robežsardzes Aviācijas pārvalde