Jaunumi
Foto: ce'lojuma soma un pases

Sākoties skolēnu brīvlaikam, Valsts robežsardze atgādina, ka Latvijas valstspiederīgajiem bērniem līdz 18 gadu vecumam, vieniem pašiem, izceļojot no Latvijas Republikas uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Šengenas līguma dalībvalsts vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, papildus derīgam ceļošanas dokumentam ir jāuzrāda vismaz viena vecāka notariāli apliecināta piekrišana, pilnvara vai bāriņtiesas lēmums bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts. Šo kārtību nosaka Latvijas MK 03.08.2010.  Noteikumi Nr. 721 „Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu”.

Šīs pilnvaras nav nepieciešamas, ceļojot pa Šengenas zonas valstīm, Eiropas Savienības valstīm, kā arī Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti. Piemēram, bērnam, vienam pašam dodoties ceļojumā uz mūsu kaimiņvalstīm Lietuvu vai Igauniju, līdzi jāņem tikai personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte.

Tāpat bērni, kuri ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi vai bezvalstnieki, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā (Latvijas valstspiederīgie), varēs izceļot no Latvijas patstāvīgi vai pilnvarotas personas pavadībā (neuzrādot papildus dokumentus – piemēram, notariāli apliecinātu vecāku piekrišanu) ne tikai uz Šengenas līguma dalībvalstīm, bet arī Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras nav pievienojušās Šengenas līgumam ( Īriju, Kipru, Bulgāriju un Rumāniju ).

Skolēnu brīvdienu laikā  daudzi ir ieplānojuši apmeklēt radus un draugus ārzemēs. Lai nesabojātu tikšanās prieku gan sev, gan tuviniekiem, atcerieties par bērnu ceļošanas kārtības nosacījumiem. Un arī tikpat kā pieaugušajiem, bet tomēr vēl bērniem – 15., 16. un 17. gadīgajiem jauniešiem – laicīgi pie notāra noformējiet vecāku piekrišanu vieniem pašiem izceļot no valsts.

Ja rodas jautājumi vai neskaidrības par bērnu ceļošanas kārtību un citiem ceļošanas jautājumiem droši var zvanīt uz robežsardzes diennakts tālruni 67075616, rakstīt uz e-pastu: pasts@rs.gov.lv vai meklēt informāciju Valsts robežsardzes mājas lapā www.rs.gov.lv sadaļās „Robežas šķērsošana”.

Sagatavoja:

Ginta Skangale

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļa.

tālr. 67075617

e-pasts: ginta.skangale@rs.gov.lv