VIP

LR Aizsardzības ministrijas sastāvā 1991.gada 13.decembrī tiek nodibināta Latvijas Republikas Robežapsardzības karaspēka pārvalde un septiņi robežsargu bataljoni, no kuriem viens bija 2.Viļakas robežsargu bataljons (Viļakā Garnizona ielā 17). 1992.gada 1.janvārī par Viļakas 2 robežsargu bataljona komandieri tiek iecelts pulkvežleitnants Georgijs Kitajevs.

1992.gada 1.maijā komandiera pienākumus sāk pildīt pulkvežleitnants Jānis Āboliņš.

1997.gada 7.janvāri 2.Viļakas robežsargu bataljons tiek pārdēvēts par Robežsardzes Viļakas pārvaldi un uz robežsargu rotu bāzēm tiek izveidotas 4 nodaļas.

No 1998. gada 1.maija Viļakas pārvaldei tiek piešķirts jauns juridiskās personas statuss. Pilns juridiskais nosaukums: ,,Latvijas Republika Valsts robežsardze Viļakas pārvalde". Ar LR Ministru kabineta 1998.gada 12.maija rīkojumu tiek saglabāti valsts īpašumā un nodoti Iekšlietu ministrijas valdījumā valsts īpašuma objekti (ēkas Viļakā Garnizona ielā 4, 17/19, 19).

1998.gada 4.jūnijā Viļakas pārvaldes priekšnieka amatā tiek iecelts pulkvežleitnants Vladislavs Skromāns.

1998.gada 9.oktobrī svinīgi tiek atklāta Viļakas pārvaldes Kinoloģiskā nodaļa.

1999. gada 2.jūnijā svinīgi atklāj VRS Viļakas pārvaldes ēku rekonstrukcijas pirmo kārtu (Viļakā Garnizona ielā 19). 2000.gada 25.maijā svinīgi atklāj un nodot ekspluatācijā Viļakas pārvaldes kompleksa otro kārtu (saimniecības korpuss). VRS Viļakas pārvaldē Garnizona ielā 19 sākot ar 2002.gada janvāri darbu uzsāk Imigrācijas nodaļa.

2003.gadā Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde pārņem savā atbildībā Alūksnes rajonu, ieskaitot Apes RPP, Veclaicenes RKP un attiecīgo imigrācijas teritoriju.

Uz šo brīdi Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde sastāv no piecām robežapsardzības nodaļām un viena robežkontroles punkta. Kopējais apsargājamās robežas garums ir 246 km, no tiem 140,728 km ar Krievijas Federāciju un 108 km ar Igaunijas Republiku.

2008.gada 11.janvārī par Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšnieku tiek iecelts pulkvedis Guntars Kamenskis.

2016.gada 1.jūnijā par Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšnieku tiek iecelts pulkvedis Varis Pētersons.