1919.gada 7.novembrī dibināta Latvijas Republikas Robežsardze.

1935.gada 6.aprīlī par Robežsargu brigādes komandieri iecēla pulkvedi Ludvigu Bolšteinu.

attels

Latvijas Republikas Robežsargu brigādi likvidēja 1940.gada 10.oktobrī.

1991.gada 13.decembrī Robežsardzi atjaunoja.

attels

1997.gada 7.janvārī Robežapsardzības spēki pāriet Iekšlietu ministrijas pakļautībā. Robežsardzes personālu pieņem dienestā Iekšlietu ministrijā.

Robežsardze ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Valsts robežsardze sastāv no
Galvenās pārvaldes, kura atrodas Rīgā, Rūdolfa ielā - 5

un 6 teritoriālajām pārvaldēm:

attels

Rīgas pārvaldes, Rīgā, Rūdolfa ielā - 5

attels

Ventspils pārvaldes, Ventspilī, Ostas ielā 33

attels

Viļakas pārvaldes, Viļakā, Garnizona ielā 19

attels

Ludzas pārvaldes, Ludzā, Liepājas ielā 2b

attels

Aviācijas pārvaldes, Ludzas rajona Isnaudas pagastā, "Jaunsmilgās"

attels

Daugavpils pārvaldes, Daugavpilī, A. Pumpura ielā 105b

attels

Valsts robežsardzes koledžā Rēzeknē, Zavoloko ielā 8, apmāca jaunos robežsargus.