VEP

Robežsargu brigādes 7.Ventspils robežsargu bataljons tika izveidots 1991.gada 13.decembrī. 1992.gada februārī Ventspils rajona Miķeļtornī tika izveidota pirmā karaspēka daļa, kuru svinīgos apstākļos atklāja 18.aprīlī kā pirmo Kurzemes reģionā izveidoto robežapsardzības vienību. Vēlāk no Krievijas bruņotajiem spēkiem tika pārņemtas vēl 14 robežapsardzības daļas. Par Ventspils robežkontroles punkta priekšnieku tika iecelts majors Ivars Kozinda.

No 1993.gada 1.decembra 7.Ventspils robežsargu bataljona robežkontroles punktam piešķīra juridiskas personas statusu un nosaukumu "Ventspils atsevišķais robežkontroles punkts" (ARKP).

1997.gada 7.janvārī, pēc Robežapsardzības spēku pāriešanas Iekšlietu ministrijas pārraudzībā, Ventspils ARKP pārdēvēja par Robežsardzes Ventspils pārvaldi.

Ar 1998.gada 1.maiju Ventspils pārvaldes pilns nosaukums ir – Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde.

No 1999.gada Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldei ir savs karogs ar devīzi: “GODS KALPOT LATVIJAI”, kura mets 1999.gada 25.augustā tika apstiprināts Latvijas valsts Heraldikas komisijas sēdē.

2003.gadā Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldei tiek uzdota atbildība par visas Latvijas Republikas jūras robežas uzraudzību – tās sastāvā tiek izveidots Jūras operāciju koordinācijas centrs un nodoti visi Valsts robežsardzes kuģi un kuteri.

Ar 2009.gada 1.augustu tiek likvidēta Valsts robežsardzes Liepājas pārvalde, nododot šīs Valsts robežsardzes teritoriālās pārvaldes funkcijas Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldei – tās sastāvā izveidojot Kurzemes I kategorijas dienestu.

Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldi ir vadījuši:

  • līdz 2003.gadam – pulkvedis Ivars KOZINDA,
  • 2003.-2008.g.g.  – pulkvedis Aleksandrs ŠUKŠINS,
  • 2008.-2014.g.g.  – pulkvedis Aleksandrs VOLKOVS,
  • 2014.-2017.g.g.  – pulkvedis Olevs ZUTIS,
  • 2018.-2020.g.g.  – pulkvežleitnants Kaspars FIŠMEISTERS.

Kopš 2020.gada 14.aprīļa Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldi vada pulkvežleitnants Andris ANSONS.