Mēnešalga:
1290 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Eiropas Savienības lietu pārvaldes Kopīgo operāciju nodaļas vecākais inspektors (21.saime, IIB līmenis)

Prasības amata pretendentiem:
 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, sociālo un cilvēkrīcības zinātņu, humanitāro zinātņu (valodu studiju un programmu izglītības programmu grupa), komerczinību un administrēšanas vai civilās un militārās aizsardzības izglītības tematiskajā jomā;
 • vismaz 1 gada dienesta pieredze Valsts robežsardzē vai (dienestā) darbā Iekšlietu nozarē starptautisko attiecību jomā,
 • angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme izmantot datorprogrammas (MS Office produkti, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 3.kategorijas (konfidenciāli) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Galvenie amata pienākumi:     
 • realizēt ikgadējo Valsts robežsardzes plānu par dalību Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (turpmāk – FRONTEX aģentūra) kopīgajās operācijās (turpmāk – operācijās);
 • nodrošināt un koordinēt Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas personāla (turpmāk – personāls) dalību un tehniskā aprīkojuma izmantošanu FRONTEX aģentūras operācijās, kā arī pastāvīgi veikt dalības uzskaiti;
 • izstrādāt Valsts robežsardzes rīkojuma dokumentu projektus, tai skaitā par personāla komandējumiem un tehniskā aprīkojuma nosūtīšanu dalībai FRONTEX aģentūras operācijās;
 • sagatavot dokumentus izdevumu pieteikšanai un atmaksāšanai par personāla dalību un tehniskā aprīkojuma izmantošanu FRONTEX aģentūras operācijās;
 • veikt datu apstrādi FRONTEX aģentūras un Valsts robežsardzes elektroniskajās datu apstrādes sistēmās;
 • organizēt un koordinēt ārvalstu amatpersonu vizītes FRONTEX aģentūras operāciju ietvaros Latvijas Republikā, veikt finanšu līdzekļu aprēķinus par to izmaksām;
 • pārstāvēt Valsts robežsardzi FRONTEX aģentūras un citu Eiropas Savienības institūciju organizētajos pasākumos, kā arī sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus;
 • sagatavot dokumentus, statistikas materiālus un papildu informāciju FRONTEX aģentūras operāciju jomā.

   Piedāvājam:

   • atbildīgu un interesantu darbu;
   • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
   • darbu un profesionālo pieredzi valsts pārvaldē;
   • sociālās garantijas;
   • veselības apdrošināšanu.

   Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe – „kapteinis”. Amata mēnešalgu veido – mēnešalgas bāze 1290 EUR, kā arī risks dzīvībai/veselībai, korupcijas risku pakāpe un individuālā izdiena.


   Pieteikuma iesniegšana:

   Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: amatu.konkursi@rs.gov.lv norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012. 

   Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

   Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

   Pretendentiem jāpiesakās līdz