FOTO: Latvijas čempionāta lietišķajā šaušanā dalībnieku kopbilde
FOTO: VRS basketbola komandu kopbilde
FOTO: Robežsargu šaušanas sacensību dalībnieku kopbilde