Mēnešalga:
905 līdz 1195 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Jaunsmilgas, Runtorta, Isnaudas pag., Ludzas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvaldes Lidlauka ekspluatācijas un bruņojuma dienesta informācijas vadības speciālists

Prasības amata pretendentiem:
 • nepieciešama profesionālā vidējā izglītība vai īsā cikla (pirmā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība datorikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju, matemātikas un statistikas vai fizikālo zinātņu izglītības tematiskajā jomā vai profesionālā vidējā izglītība darbiniekam, kurš apgūst īsā cikla (pirmā līmeņa) profesionālo augstāko izglītību kādā no iepriekš minētajām izglītības jomām;
 • vēlama pieredze darbā ar datortehniku, informācijas sistēmām, biroja un telekomunikācijas tehniku;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • tehniskās angļu valodas zināšanas (angļu valodas terminoloģijas pārzināšana, kas attiecas uz inženierzinātņu un tehnoloģiju, tehnisko sistēmu vai telekomunikāciju jomu);
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 2. kategorijas (slepeni) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.

Galvenie amata pienākumi:     
 • nodrošināt pārvaldes apsardzes, ugunsdrošības signalizācijas, teritorijas un telpu piekļuves kontroles, izziņošanas un teritorijas apsardzes videonovērošanas sistēmas, aviācijas raidstacijas sistēmas, meteostacijas aprīkojuma uzturēšanu tehniskā kārtībā un tās nepārtrauktu darbību;
 • veikt pārvaldes sevišķās lietvedības informācijas sistēmas pārvaldnieka un drošības pārziņa pienākumus;
 • plānot un koordinēt informācijas sistēmu funkcionēšanu un analizēt nepieciešamos uzlabojumus;
 • veikt Robežapsardzības informācijas sistēmas un Robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas drošības koordinatora pienākumus;
 • noteikt pārvaldes vajadzības informācijas sistēmu, datortehnikas, biroja un telekomunikācijas tehnikas attīstībā, uzkrājot un sniedzot informāciju nepieciešamajām struktūrvienībām;
 • pārzināt pārvaldes rīcībā esošā programmnodrošinājuma un tehniskā aprīkojuma funkcionālās iespējas, sekot licencēšanas prasību ievērošanai;
 • veikt iekšējo normatīvo aktu, rīkojuma dokumentu, tehnisko specifikāciju projektu izstrādi un citu dokumentu noformēšanu;
 • veikt pārvaldes teritorijas, ēku un telpu videonovērošanas sistēmas informācijas resursu turētāja, tehnisko resursu turētāja un atbildīgās personas, kura atbild par teritorijas videonovērošanas sistēmas drošību, pienākumus;
 • organizēt ar informācijas sistēmu, datortehnikas, biroja un telekomunikācijas tehnikas darbību saistošo materiālo vērtību saņemšanu;
 • nodrošināt preču un pakalpojumu iegādi, iespējamo piegādātāju tirgus izpēti;
 • nodrošināt mobilo telefonu apkopes, remonta un sakaru pakalpojumu rezultātu pieņemšanu no izpildītājiem, veikt telefonsarunu izdevumu ikmēneša analīzi;
 • sagatavot video un prezentāciju materiālus un sniegt metodisko palīdzību pārvaldes personālam programmatūras un datortehnikas lietošanā un  veikt apmācības par informācijas sistēmu drošību.
Piedāvājam:
 • mēnešalgu sākot no 905 EUR līdz 1195 EUR pirms nodokļu nomaksas (saskaņā ar iestādē noteikto darba samaksu un tās noteikšanas kārtību);
 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas;
 • sociālās garantijas;
 • ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un papildatvaļinājuma dienas;
 • veselības apdrošināšanu  (pēc nostrādātajiem 6 mēnešiem);
 • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensēšanu līdz 150 EUR.
Pieteikuma iesniegšana:

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: livija.barkane@rs.gov.lv norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvalde, “Jaunsmilgas”, Runtorta, Isnaudas pag., Ludzas novads, LV-5701.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentus par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz