Mēnešalga:
745 līdz 890 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Ventspils

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Jūras robežuzraudzības dienesta vecākā speciālista amats

Prasības amata pretendentiem:
 • I līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, komerczinību un administrēšanas, arhitektūras un būvniecības, inženierzinātņu un tehnoloģiju, civilās un militārās aizsardzības vai sociālo un cilvēkrīcības zinātņu izglītības tematiskajā jomā;
 • vēlama 1 (viena) gada darba pieredze publisko iepirkumu jomā;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • vēlamas krievu valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • vēlama pieredze darbā ar Publikāciju vadības sistēmu (PVS) un Elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS).

Amata pamatpienākumi:     
 • nodrošināt Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes (turpmāk – pārvalde) organizēto iepirkuma procedūru īstenošanu, piedaloties iepirkuma komisiju darbā kā komisijas loceklim vai kā ekspertam, sniedzot skaidrojumus par publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu, izstrādājot iepirkuma procedūras dokumentāciju, kā arī tiešā veidā nodrošinot citu ar iepirkuma procedūru īstenošanu saistītu darbību izpildi (attiecīgu rīkojuma dokumentu projektu un vēstuļu projektu sagatavošana, iepirkuma komisijas sēžu gaitas protokolēšana, kā arī protokolu, ziņojumu un uzziņu reģistrēšana);
 • veikt nepieciešamās darbības iepirkumu izsludināšanai Elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā;
 • veikt iesniegto iepirkuma procedūru dokumentācijas (tehnisko specifikāciju) pārbaudi un izvērtēšanu amata kompetences ietvaros;
 • veikt iepirkuma procedūras ietvaros nepieciešamās informācijas izpēti preču vai pakalpojumu iegādei, izvirzīto prasību pārbaudei un izvērtēšanai amata kompetences ietvaros;
 • izstrādāt ikgadējo iepirkuma procedūru plānu pārvaldes rīcībā esošo Valsts robežsardzes kuģošanas līdzekļu uzturēšanas nodrošināšanai un nodrošināt tā realizāciju amata kompetences ietvaros;
 • pastāvīgi veikt publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu padziļinātu analīzi un sniegt metodisko palīdzību pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem jautājumos, kas saistīti ar publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu;
 • veikt konkrētu problēmu, kas saistītas ar pārvaldē īstenojamajiem publiskajiem iepirkumiem, padziļinātu analīzi un sniegt rekomendācijas attiecīgo problēmu risināšanai;
 • veikt ar iepirkuma procedūru īstenošanu saistītās iepirkuma dokumentācijas uzglabāšanu un sagatavošanu nodošanai arhīvā.

Piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
 • darbu un profesionālo pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Mēnešalga sākot no 745 EUR līdz 890 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).


Pieteikuma iesniegšana:

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: ilze.jansevska@rs.gov.lv norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde, Ostas iela 33, Ventspils, LV-3601.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz