Kontakti

od [at] rs.gov.lv

Atrašanās vieta

Rūdolfa iela 5, LV 1012

Nacionālo koordinācijas centru vada Nacionālā koordinācijas centra priekšnieks. Nacionālā koordinācijas centra priekšnieka tiešā pakļautībā ir Nacionālā koordinācijas centra priekšnieka vietnieks (Dežūrnodaļas priekšnieks) un galvenie inspektori, kuru pienākumi ir noteikti amata aprakstos, un šādas struktūrvienības:

Nacionālais koordinācijas centrs:

  • uzrauga kopējo operatīvo situāciju visā Latvijas Republikas teritorijā Valsts robežsardzes kompetences jomā, kā arī veido un uztur informatīvo pārskatu (valsts situācijas attēlu)

  • veic informācijas apmaiņu ar Valsts robežsardzes struktūrvienībām un sadarbības institūcijām, kā arī EUROSUR ietvaros

  • realizē uzdevumus saskaņā Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām kā vienotais nacionālais koordinācijas centrs valsts līmenī EUROSUR ietvaros

  • kontrolē Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu (Reģionālo koordinācijas centru) darbību EUROSUR ietvaros

  • noteiktā kārtībā nodrošina noteiktās informācijas apmaiņu ar FRONTEX Aģentūru

  • vada EUROSUR operacionālo mezglu un nodrošina to tehnisko darbību

  • koordinē un kontrolē starptautisko operāciju sagatavošanu un norisi Latvijas Republikā robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā, kā arī valsts sauszemes un jūras robežas uzraudzības jomā

  • koordinē kopējos pasākumus ar kompetentām valsts iestādēm, kā arī citu dalībvalstu Nacionālajiem koordinācijas centriem

  • koordinē Valsts robežsardzes un citu valsts iestāžu resursu papildus iesaisti robežkontroles aktivitātēs normatīvo aktu noteiktajos gadījumos

  • nodrošina un vada riska analīzi valsts robežas drošības un nelegālās imigrācijas jomā

Darbinieki

pulkvežleitnants Igors Žuks

centra priekšnieks
igors.zuks [at] rs.gov.lv

majors Maksims Rumjancevs

galvenais inspektors
maksims.rumjancevs [at] rs.gov.lv

majors Intārs Kazāks

galvenais inspektors
intars.kazaks [at] rs.gov.lv

majore Inga Ruža

galvenā inspektore
inga.ruza [at] rs.gov.lv