attels

Robežkontrole uz Eiropas Savienības iekšējām robežām nenotiek.

Latvijas robežu ar Lietuvu un Igauniju var šķērsot jebkurā vietā. Tikai atceries paņemt līdzi pasi!

Robežkontrole notiek uz Eiropas Savienības ārējām robežām.

Latvijai ir ārējā robeža ar Krieviju un Baltkrieviju.

Robežkontrole notiek arī lidostās un ostās.

Robežkontroli veic visiem ārzemniekiem, kuri nav:

  • Eiropas Savienības,
  • Eiropas Ekonomikas Zonas
  • vai Šveices pilsoņi.

Personas identitāti pārbauda arī:

  • Eiropas Savienības,
  • Eiropas Ekonomikas Zonas,
  • Šveices pilsoņiem
  • un Latvijas nepilsoņiem.

Pārbaudes laikā salīdzina personas izskatu ar pases fotogrāfiju.

Robežkontroli uz Eiropas Savienības iekšējās robežas var atjaunot.

Robežkontroles atjauno ar īpašu Ministru kabineta lēmumu.

Robežkontroli atjauno, ja apdraudēta:

  • sabiedriskā kārtība,
  • sabiedrības veselība
  • un iekšējā drošība.