1991. gada 13. decembrī ar Aizsardzības ministra pavēli Nr. 3 kad tika izveidots Rīgas atsevišķais kontroles - caurlaides punkts un apstiprināts štatu saraksts ar 336 štata vienībām. Par pirmo Rīgas AKCP priekšnieku tika iecelts Andrejs POGREBŅAKS, štāba priekšnieks - Vilnis NOVEKS.

Štābs sāka savu darbību ar operatīvā dienesta izveidi, kura darbības sākums ir 1992. gada 5. janvāris. Rīgas AKCP štābs dislocējās Pētersalas ielā 10.

1992. gada 1. februārī darbību uzsāk lidostas „Rīga" robežkontroles nodaļa - pirmā no Rīgas robežkontroles nodaļām. Par nodaļas priekšnieku tiek iecelts Jānis GULBIS. No 1992. gada 30. decembra - Ilmārs PASTORS.

1992. gada 16. aprīlī darbību uzsāk Jūras tirdzniecības ostas robežkontroles nodaļa, priekšnieks Jānis RĒPIŅŠ un Jūras pasažieru stacijas robežkontroles nodaļa, priekšnieks - Jonass VIRKŠTIS. Jūras zvejas ostas robežkontroles nodaļa darboties sāk 1992. gada 5. jūnijā, un par tās priekšnieku tiek iecelts Jānis MEIRĀNS.

1993. gada 7. janvārī tiek izveidots obligātā dienesta vads 20 cilvēku sastāvā. Vada komandieris - Ilmārs GRĀVIS.

No 1994. gada 1. jūnija obligātā dienesta karavīri dienesta turpināšanai tiek pārcelti uz 5. Jelgavas robežsargu bataljonu.

Ar Rīgas robežkontroles punkta 1994. gada 12. oktobra pavēli tiek apstiprināta Daugavgrīvas jūras ostas nodaļas apsargājamā teritorija. Par Daugavgrīvas jūras ostas RKN atvēršanas atbildīgo tiek iecelts Dainis ARĀJS. No 1994. gada 7. decembra par Daugavgrīvas jūras ostas RKN priekšnieku tiek iecelts Juris DZENIS un no 1995. gada 3. augusta Vladimirs ZAGUZOVS.

Ar 1995. gada 5. janvāri Rīgas RKP štāba priekšnieka pienākumus uzdots pildīt Jānim JULIKAM.

No 1995. gada 2. maija par Rīgas RKP priekšnieka vietnieku un štāba priekšnieku tiek iecelts Konstantīns ŠARIGINS.

No 1995. gada 23. maijā par Rīgas RKP priekšnieku tiek iecelts Aivars ĀBOLIŅŠ.

1995. gadā tiek izveidotas Rojas RKN, no 18. jūlija par tās priekšnieku tiek iecelts Oļegs JEMAŠEVS un Mērsraga ostas RKN, kur no 5. februāra tiek iecelts Andis LEIŠAVNIEKS par priekšnieku.

Rīgas RKP mainīja savu dislokācijas vietu no Pētersalas ielas 10 uz Rīgas Tirdzniecības ostas 1. Eksporta rajonu.

No 1995. gada 13. decembra Rīgas RKP ir savs kaujas karogs.

1996. gada 29. augustā ar Aizsardzības ministra pavēli Rīgas robežkontroles punkts tiek pārdēvēts par Rīgas Atsevišķo robežkontroles punktu.

1996. gada vasarā tiek izveidota Skultes ostas robežkontroles nodaļa. 1997. gadā janvārī - Lielupes robežkontroles nodaļa.

Ar 1997. gada 7. janvāri Robežsargu brigāde tiek iekļauta Iekšlietu ministrijas sastāvā un 14. februārī Rīgas Atsevišķais robežkontroles punkts tiek pārdēvēts par Robežsardzes Rīgas pārvaldi.

Ar 1998. gada 14. aprīli Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldei piešķirts juridiskās personas statuss.

Ar 1998. gada 1. maiju Rīgas pārvaldes pilns nosaukums ir - Valsts robežsardzes Rīgas pārvalde.

Ar 2009. gada 1. jūliju tiek likvidētas Valmieras un Jelgavas teritoriālās pārvaldes, nododot šo pārvalžu funkcijas Rīgas pārvaldei.

Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldē reorganizācijas rezultātā tiek izveidots Vidzemes I kategorijas dienests un Zemgales II kategorijas dienests.

Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes vadītāji:

 • līdz 1998.g. - Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieks Aivars ĀBOLIŅŠ,
 • 1998.g. - 2000.g. - Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieks Jānis JULIKS,
 • 2000.g. - 2004.g. - Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieks Artūrs TORMANIS,
 • 2004.g. - 2006.g. - Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieks Jānis ZEPS,
 • 2006.g. - 2007.g. - Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieks Normunds GARBARS,
 • 2007.g. - 2008.g. - Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieks Mariks PETRUŠINS,
 • 2008. g. - 2009.g. - Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieks Normunds GARBARS,
 • 2009.g. - 2014.g. - Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieks Juris MARTUKĀNS,
 • 2014.g. – 2018.g Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieks Vidmants RINKUNS,
 • 2018.g. – 2019.g. Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieks Geralds INDRIĶIS,
 • Ar 2020.gada 2.aprīli par Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieku iecelts pulkvedis Ojārs KĀRKLIŅŠ