Statuss:
Īstenošanā
FOTO: VRS priekšnieks Bomca sanāksmē

Š.g. 24.-28.novembrī Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars devās komandējumā uz Biškeku (Kirgizstāna), lai piedalītos Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā programmas 9.posma (BOMCA) atklāšanas konferencē un Vadības grupas sanāksmē.

Pasākumā pulcējās vairāk nekā simts dalībnieku, ieskaitot programmas galvenā saņēmēja iestāžu pārstāvjus, proti, robežsardzes, muitas, migrācijas iestāžu pārstāvjus, kā arī pārstāvjus no starptautiskām ieinteresētām pusēm, tādām, kā CĀ vēstniecībām, ES dalībvalstu vēstniecībām un starptautiskajām organizācijām.

BOMCA 9 atklāšanas pasākumā plašu starptautisko auditoriju uzrunāja BOMCA 9 konsorcija vadītājs Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars un ar prezentāciju uzstājās BOMCA 9 Reģionālais vadītājs, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas atašejs Kazahstānā un Kirgizstānā pulkvežleitnants Raitis Tiliks.

2015.gada 27.novembrī  norisinājās ES līdzfinansētas Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā (BOMCA 9) Reģionālās vadības grupas 1.sanāksme.

Valsts robežsardzes vadībā BOMCA 9 konsorcija dalībnieki un šīs programmas trīs komponenšu vadītāji (Rīgas Tehniskā Universitāte, Valsts robežsardze, Lietuvas Republikas muita) prezentēja atziņas par BOMCA 9 sākumposma gaitu, kā arī darba plānus 2016.gadam. BOMCA 9 Reģionālās vadības grupas 1.sanāksmē piedalījās Centrālās Āzijas piecu valstu (Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna) tiesībaizsardzības iestāžu, ārlietu resoru un citu BOMCA 9 īstenošanā iesaistīto iestāžu amatpersonas. Katras Centrālās Āzijas valsts specifika un līdz ar to risināmo jautājumu daudzpusība tika ņemta vērā darba plāna 2016.gadam gatavošanā, un arī profesionāļu diskusijās sanāksmes gaitā.

Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars atzīmēja pragmatismu un sadarbības partneru ilggadēju iesaisti BOMCA programmā, kas BOMCA 9 īstenošanas periodā ir labs priekšnoteikums sadarbībai un jaunu mērķu sasniegšanai.

Pirms BOMCA 9 Reģionālās vadības grupas 1.sanāksmes atsevišķi notika Valsts robežsardzes priekšnieka ģenerāļa Normunda Garbara un Kirgizstānas Republikas Valsts robežsardzes dienesta vadītāja pulkveža Raimberdi Duišenbieva tikšanās. Šī bija vēsturiski pirmā oficiālā Latvijas un Kirgizstānas robežsapsardzības iestāžu vadītāju tikšanās, kas norisinājās koleģialitātes un robežsargu dienesta profesionālo vērtību vienotas izpratnes atmosfērā.

Zīmīgi, ka BOMCA 9 Atklāšanas konference, Latvijas un Kirgizstānas robežapsardzības iestāžu vadītāju pirmā oficiālā tikšanās, kā arī BOMCA 9 Reģionālās vadības grupas 1.sanāksme norisinājās dienās, kad Kirgizstānas Republika svinēja sava seši-miljonā iedzīvotāja dzimšanu (meitenīte, piedzima kā sestais bērns virsnieka ģimenē Fergānas ielejā).

Konferences mērķis ir prezentēt nākamo BOMCA posmu, apspriežot programmas uzdevumus un plānotos rezultātus, nosakot prioritātes un kopīgas darbības reģionālajā līmenī, sniedzot iespēju apmainīties ar pieredzi un raisīt dialogu. Konference ir nākamais solis reģionālās platformas robežu pārvaldības stiprināšanai, veicinot sadarbību un informācijas apmaiņu starp iestādēm un attiecīgajiem partneriem, kā arī izveidojot koordinētu stratēģiju rezultātu sasniegšanai.

BOMCA pirmās darbības Centrālajā Āzijā sākās 2003. gadā. Valsts robežsardze kā BOMCA 9 starptautiska konsorcija vadošā iestāde periodā līdz 2018.gada jūnijam sniegs nozīmīgu profesionālu un intelektuālu ieguldījumu BOMCA 9 īstenošanā un Centrālās Āzijas piecu valstu iestāžu kapacitātes celšanā robežu drošības un robežu integrētas pārvaldības jomā.

 

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Pētersone

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore tālrunis 67075739, 28364592