Statuss:
Noslēdzies

attels

Projekta nosaukums: «VRS atgriešanas un patvēruma jomas mobilitātes uzlabošana»

 

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekts atbilst Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadam programmas 3. specifiskā mērķa «Atgriešana» nacionālās prioritātes Nr.1 «Pasākumi, kas papildina atgriešanas procedūras» aktivitātei Nr.16 «Valsts robežsardzes telpu, materiālās un tehniskās bāzes uzlabošana».

Projekta īstenošana: 15.08.2019. - 31.12.2020.

Projekta budžets:

 

Projekta kopējais finansējums: 464 000 EUR
Eiropas Savienības finansējums: 348 000 EUR
Valsts budžeta līdzfinansējums: 116 000 EUR

 

Projekta vispārīgais mērķis: Nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu atgriešanas procesu.

Projekta tiešais mērķis: Uzlabot Valsts robežsardzes atgriešanas un patvērumu jomā iesaistīto struktūrvienību mobilitāti, tai sk. konvoja mobilitāti.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi: iegādāties aprīkotus (konvoja) mikroautobusus.

Projektu īstenošanas rezultātā tiks: piegādāti 6 speciāli aprīkoti mikroautobusi 4 x 2.

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

 

Publicēšanas datums: 30.09.2019.