Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

 

Projekta nosaukums: Vīzu informācijas sistēmas izmantošana un Ieceļošanas-izceļošanas sistēmas funkcionalitāte

2010.gadā uzsākts Somijas, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas kopprojekts „Vīzu informācijas sistēmas izmantošana un Ieceļošanas - izceļošanas sistēmas funkcionalitāte" (Pilot projekt „Use of Visa Information System and Entry - Exit functionality").

Projekta mērķis ir Nacionālās Entry/Exit sistēmas (REIS) sasaistes nodrošināšana ar Centrālo vīzas informācijas sistēmu, kā arī Robežpārbaudes un migrācijas kontroles procedūru pilnveidošana. Tā realizācijas rezultātā tiks izstrādātas rekomendācijas iekārtām, procedūrām un pārbaudēm Centrālās vīzu informācijas sistēmu pilnvērtīgai izmantošanai, kā arī iegādātas iekārtas un izstrādātas izmaiņas Entry/Exit programmatūrā un robežkontroles/migrācijas procedūrās un apmācīti lietotāji.

Projekts tiek realizēts Eiropas Komisijas 2008.gada programmas projektu pieteikumu konkursa Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros. Projekta realizācijas termiņš saskaņā ar vienošanos ir 18 mēneši no 2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 31.decembrim.

Par finansiālā atbalsta sniegšanu šim Somijas, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas kopīgajam projektam 2009.gada 21.decembrī Eiropas Komisija parakstīja granta līgumu. Apstiprinātais projekta finansējums Latvijas Valsts robežsardzei ir 365 639.26 EUR, tai skaitā: Eiropas Savienības finansējums - 307 392.93 EUR un Latvijas valsts līdzfinansējums - 58 246.33 EUR.

Noslēgts iepirkuma līgums par bezvadu datu pārraides tīkla izveidi

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk - Fonds) 2008.gada programmas pilotprojekta Nr. JLS/2008/EBFX/CA/1007 „Vīzu informācijas sistēmas izmantošana un ieceļošanas - izceļošanas sistēmas funkcionalitāte" realizācijas ietvaros š.g. 16.septembrī Valsts robežsardzes Galvenā pārvalde noslēdza iepirkuma līgumu ar SIA „Komerccentrs DATI grupa" par bezvadu datu pārraides tīkla izveidi par kopējo summu 74529,59 EUR (Finansē Eiropas Savienība).

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasta adrese: Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

Publicēšanas datums:17.09.2010.

Noslēgts iepirkuma līgums par izmaiņām un papildinājumiem Valsts robežsardzes elektroniskajā informācijas sistēmā

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda 2008.gada programmas pilotprojekta Nr. JLS/2008/EBFX/CA/1007 „Vīzu informācijas sistēmas izmantošana un ieceļošanas - izceļošanas sistēmas funkcionalitāte" realizācijas ietvaros š.g. 10.septembrī Valsts robežsardzes Galvenā pārvalde noslēdza iepirkuma līgumu ar SIA „SIEMENS Osakeyhtio Latvijas filiāli" par izmaiņām un papildinājumiem Valsts robežsardzes elektroniskajā informācijas sistēmā saistībā ar Šengenas vīzu informācijas sistēmas ieviešanu par kopējo summu 140 215,48 EUR (Finansē Eiropas Savienība).

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasta adrese: Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

Publicēšanas datums:13.09.2010.

Iepirkti 8 portatīvo dokumentu pārbaudes un pirkstu nospiedumu termināli

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk - Fonds) 2008.gada programmas pilotprojekta Nr. JLS/2008/EBFX/CA/1007 „Vīzu informācijas sistēmas izmantošana un ieceļošanas - izceļošanas sistēmas funkcionalitāte" realizācijas ietvaros š.g. 30.jūnijā Valsts robežsardzes Galvenā pārvalde noslēdza iepirkuma līgums ar SIA „Regula Baltija" par 8 portatīvo dokumentu pārbaudes un pirkstu nospiedumu terminālu iegādi par kopējo summu 75 213,64 EUR (Finansē Eiropas Savienība). Š.g. 1. jūlijā Valsts robežsardzes Galvenajai pārvaldei tika piegādātas 8 portatīvās dokumentu pārbaudes un pirkstu nospiedumu termināli.

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasta adrese: Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

Publicēšanas datums: 02.07.2010.

Iegādāta WSQ licence projektēšanas darbu veikšanai

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda 2008.gada programmas pilotprojekta Nr. JLS/2008/EBFX/CA/1007 „Vīzu informācijas sistēmas izmantošana un ieceļošanas - izceļošanas sistēmas funkcionalitāte" realizācijas ietvaros š.g. 11.oktobrī Valsts robežsardzes Galvenā pārvalde no Secunet Security Network AG iegādājās WSQ licenci, lai veiktu projektēšanas darbus Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas sasaistei ar Nacionālo vīzu informācijas sistēmu par kopējo summu 3000 EUR (Finansē Eiropas Savienība).

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasta adrese: Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

Publicēšanas datums:12.10.2010.

 

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk - Fonds) 2008.gada programmas pilotprojekta Nr. JLS/2008/EBFX/CA/1007 „Vīzu informācijas sistēmas izmantošana un ieceļošanas - izceļošanas sistēmas funkcionalitāte" realizācijas ietvaros noslēdzās iepirkuma procedūra un 2010.gada 13.aprīli Valsts robežsardzes Galvenā pārvalde noslēdza līgumu ar SIA "IT and Finance Management" par Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas drošības auditu 3569,50 LVL (Finansē Eiropas Savienība).

 

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasta adrese: Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

Publicēšanas datums: 15.04.2011.

Iegādātas 146 WSQ licences RIES sasaistei ar NVIS

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk - Fonds) 2008.gada programmas pilotprojekta Nr. JLS/2008/EBFX/CA/1007 „Vīzu informācijas sistēmas izmantošana un ieceļošanas - izceļošanas sistēmas funkcionalitāte" realizācijas ietvaros š.g. 29.aprīli Valsts robežsardzes Galvenā pārvalde no Secunet Security Network AG iegādājās 146 WSQ lietotāja licences, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas sasaisti ar Nacionālo vīzu informācijas sistēmu par kopējo summu 5220,98 EUR (Finansē Eiropas Savienība).

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasta adrese: Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

Publicēšanas datums: 03.05.2011.

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk - Fonds) 2008.gada programmas pilotprojekta Nr. JLS/2008/EBFX/CA/1007 „Vīzu informācijas sistēmas izmantošana un ieceļošanas - izceļošanas sistēmas funkcionalitāte" realizācijas ietvaros noslēdzās iepirkuma procedūra un 2010.gada 13.maijā SIA "IT and Finance Management" izpildīja līguma saistības un iesniedza Valsts robežsardzes Galvenā pārvaldei slēdzienu par Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas drošības auditu
(Projektu Finansē Eiropas Savienība).

 

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasta adrese: Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

Publicēšanas datums: 15.05.2011.

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk - Fonds) 2008.gada programmas pilotprojekta Nr. JLS/2008/EBFX/CA/1007 „Vīzu informācijas sistēmas izmantošana un ieceļošanas - izceļošanas sistēmas funkcionalitāte" realizācijas ietvaros noslēdzās iepirkuma procedūra un 2010.gada 14.maijā SIA "IT and Finance Management" izpildīja līguma saistības un iesniedza Valsts robežsardzes Galvenai pārvaldei slēdzienu par Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas attīstības auditu. (Projektu Finansē Eiropas Savienība).

 

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasta adrese: Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

Publicēšanas datums: 16.05.2011.

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk - Fonds) 2008.gada programmas pilotprojekta Nr. JLS/2008/EBFX/CA/1007 „Vīzu informācijas sistēmas izmantošana un ieceļošanas - izceļošanas sistēmas funkcionalitāte" ietvaros š.g. 6.jūnijā „Komerccentrs DATI grupa" izpildīja līguma „Par bezvadu datu pārraides tīkla izveidi" saistības un izveidoja bezvada datu pārraides tīklu Zilupes dzelzceļa robežkontroles punkta un Terehovas robežkontroles punktā. (Projektu Finansē Eiropas Savienība)

 

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasta adrese: Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

Publicēšanas datums: 06.06.2011.

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk - Fonds) 2008.gada programmas pilotprojekta Nr. JLS/2008/EBFX/CA/1007 „Vīzu informācijas sistēmas izmantošana un ieceļošanas - izceļošanas sistēmas funkcionalitāte" realizācijas ietvaros š.g. 7.jūnija Valsts robežsardzes Galvenā pārvalde noslēdza iepirkuma līgumu ar A/S „RIX Technologies" par valsts robežsardzes amatpersonu apmācībām lietot NVIS 6441,60 EUR (Finansē Eiropas Savienība).

 

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasta adrese: Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

Publicēšanas datums: 07.06.2011.

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk - Fonds) 2008.gada programmas pilotprojekta Nr. JLS/2008/EBFX/CA/1007 „Vīzu informācijas sistēmas izmantošana un ieceļošanas - izceļošanas sistēmas funkcionalitāte" ietvaros š.g. 15.jūnijā SIA „SIEMENS Osakeyhtio Latvijas filiāle" izpildīja līguma „Par izmaiņām un papildinājumiem Valsts robežsardzes elektroniskajā informācijas sistēmā saistībā ar Šengenas vīzu informācijas sistēmas ieviešanu" saistības un piegādāja Valsts robežsardzei nepieciešamo programmatūru (Pilotprojektu Finansē Eiropas Savienība).

 

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasta adrese: Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

Publicēšanas datums: 15.06.2011.

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk - Fonds) 2008.gada programmas pilotprojekta Nr. JLS/2008/EBFX/CA/1007 „Vīzu informācijas sistēmas izmantošana un ieceļošanas - izceļošanas sistēmas funkcionalitāte" ietvaros š.g. 22.jūnijā A/S „RIX Technologies" izpildīja līguma „Par valsts robežsardzes amatpersonu apmācībām lietot NVIS" saistības un Valsts robežsardzes Galvenā pārvaldes amatpersonas noklausījās apmācību kursu „Nacionālās Vīzu informācijas sistēmas eksperts" (Projektu Finansē Eiropas Savienība).

 

 

 

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasta adrese: Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

Publicēšanas datums: 22.06.2011.

2011.gada 30.jūnijā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros tika pabeigta Somijas, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas kopprojekta „Vīzu informācijas sistēmas izmantošana un Ieceļošanas - izceļošanas sistēmas funkcionalitāte" (turpmāk - projekts) realizācija.

Ir sasniegts Projekta mērķis, nodrošināta Nacionālās Entry/Exit sistēmas (REIS) sasaistes ar Centrālo vīzas informācijas sistēmu, kā arī pilnveidota Robežpārbaudes un migrācijas kontroles procedūra.

Projektam izlietotais finansējums - 365 639 EUR, no tiem Fonda finansējums - 307 393 LVL, valsts budžeta finansējums - 58 246 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā:

  • izveidots bezvadu datu pārraides tīkls Zilupes DzRKP un Terehovas RKP;
  • veiktas izmaiņas un papildinājumi Valsts robežsardzes elektroniskajā informācijas sistēmā saistībā ar Šengenas vīzu informācijas sistēmas ieviešanu;
  • iepirkti 8 portatīvo dokumentu pārbaudes un pirkstu nospiedumu termināli;
  • iegādātas 146 WSQ lietotāja licences, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas sasaisti ar Nacionālo vīzu informācijas sistēmu

Projektu finansēja Eiropas Savienība

 

 

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasta adrese: Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

Publicēšanas datums: 11.07.2011.