Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums:
VIS ieviešana robežkontroles punktos

Projekta īstenotājs:
Valsts robežsardze

Projekta prioritāte un aktivitāte:
Eiropas Ārējo robežu fonda 2012.gada programmas 4.prioritāte „Atbalsts IT sistēmu izveidošanai, kas nepieciešamas, lai īstenotu Kopienas tiesību instrumentu ārējo robežu un vīzu jomā". 4.7.aktivitāte „VIS ieviešana robežkontroles punktos"

Projekta īstenošana:
01.07.2012. - 31.05.2014.

Projekta izmaksas:
Projektam paredzētais finansējums ir 733 873 LVL.

Projekta vispārējais mērķis:
Nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu Latvijas Republikas un Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli, aizsargāt valsts ekonomiskās intereses, nodrošināt iekšējo drošību un novērst ārējos draudus.

Projekta specifiskais mērķis:
Nodrošināt pietiekamu robežkontroles vietu caurlaidību, neapgrūtinot robežšķērsotājus VIS attīstības un papildināšanas (ar II, III reģiona datiem) apstākļos.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

 • Iekārtu iegāde robežpārbaužu veikšanai pirmajā un otrajā līnijā bezvadu datu pārraides tīklā
 • Bezvadu datu pārraides tīkla ierīkošana (Kārsavas DzRKP, Indras DzRKP, Grebņevas RKP, Silenes RKP, Pāternieku RKP) un paplašināšana (Zilupes DzRKP) robežkontroles punktos.
 • Programmatūras izstrāde (modificēšana) robežpārbaužu veikšanai bezvadu datu pārraides tīklā, tai skaitā, iegādāto iekārtu integrācija;

Projekta īstenošanas rezultātā tiktu:

nodrošināta biometrisko datu pārbaude Vīzu informācijas sistēmā un tādējādi nodrošināta Eiropas Savienības un Latvijas ārējo robežu drošība. Iegādājoties portatīvos datu pārbaudes komplektus un uzstādot tos izmantošanai robežpārbaužu vietās, kuras aprīkotas ar bezvadu datu pārraides tīklu, tiks nodrošināta iespēja veikt pilnvērtīgas datu pārbaudes robežu šķērsojošajām personām transportlīdzekļos (neliekot personām atstāt transportlīdzekli), tajā skaitā nodrošinot vīzu datu pārbaudi Vīzu informācijas sistēmā un personas biometriskās informācijas verifikāciju.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts Robežsardze

Š.g. 30.jūnijā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk - Fonds) 2012.gada programmas ietvaros Valsts robežsardzes pabeidza realizēt projektu Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/2 „VIS ieviešana robežkontroles punktos„ (turpmāk- Projekts).

Ir sasniegts projekta specifiskais mērķis - Nodrošināta pietiekama robežkontroles vietu caurlaidība, neapgrūtinot robežšķērsotājus VIS attīstības un papildināšanas (ar II, III reģiona datiem) apstākļos.

Projekts realizēts 1 820 133,87 EUR apmērā, no tiem Fonda finansējums ir 1 365 100,40 EUR, bet valsts budžeta finansējums- 455 033,47 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

 • nodrošināta biometrisko datu pārbaude Vīzu informācijas sistēmā un tādējādi nodrošināta Eiropas Savienības un Latvijas ārējo robežu drošība. Iegādāti portatīvie datu pārbaudes komplekti un uzstādīti izmantošanai robežpārbaužu vietās, kuras aprīkotas ar bezvadu datu pārraides tīklu.
 • nodrošināta iespēja veikt pilnvērtīgas datu pārbaudes robežu šķērsojošajām personām transportlīdzekļos (neliekot personām atstāt transportlīdzekli), tajā skaitā nodrošināta vīzu datu pārbaude Vīzu informācijas sistēmā un personas biometriskās informācijas verifikācija.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts Robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

Publicēšanas datums: 20.11.2014.

Š.g. 30.jūnijā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk - Fonds) 2012.gada programmas ietvaros Valsts robežsardzes pabeidza realizēt projektu Nr. IA/VRS/EĀRF/2012/2 „VIS ieviešana robežkontroles punktos„ (turpmāk- Projekts).

Projekta ietvaros ir piegādātas visas iekārtas robežpārbaužu veikšanai pirmajā un otrajā līnijā. Tiek pabeigta iekārtu instalēšanas darbi un to uzstādīšana projektā paredzētajās vietās.

Pēc iekārtu nodošanas ekspluatācijā tiks sasniegts projekta specifiskais mērķis - Nodrošināta pietiekama robežkontroles vietu caurlaidība, neapgrūtinot robežšķērsotājus VIS attīstības un papildināšanas (ar II, III reģiona datiem) apstākļos.

Projekts realizēts 1 820 133,87 EUR apmērā, no tiem Fonda finansējums ir 1 365 100,40 EUR, bet valsts budžeta finansējums- 455 033,47 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

 • nodrošināta biometrisko datu pārbaude Vīzu informācijas sistēmā un tādējādi nodrošināta Eiropas Savienības un Latvijas ārējo robežu drošība.
 • iegādāti portatīvie datu pārbaudes komplekti un uzstādīti izmantošanai robežpārbaužu vietās, kuras aprīkotas ar bezvadu datu pārraides tīklu.
 • nodrošināta iespēja veikt pilnvērtīgas datu pārbaudes robežu šķērsojošajām personām transportlīdzekļos (neliekot personām atstāt transportlīdzekli), tajā skaitā nodrošināta vīzu datu pārbaude Vīzu informācijas sistēmā un personas biometriskās informācijas verifikācija.

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts Robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

Publicēšanas datums: 04.08.2014.

Realizējot Eiropas Ārējo robežu fonda projektu „VIS ieviešana robežkontroles punktos, tika veikti pasākumi, lai Robežkontroles punktos (pirmajā un otrajā līnijā) atjaunotu tehniku, kas nodrošinās dokumenta nolasīšanu, personas pirkstu nospieduma noņemšanu, ceļošanas dokumenta pilnas lapas nolasīšanu un datu apstrādi, t.sk biometrisko datu pārbaužu veikšanai.

SIA „Regula Baltija" noslēgtā līguma (30.04.2014. līgums Nr.30) ietvaros piegādāja Valsts robežsardzei iekārtas robežpārbaužu veikšanai pirmajā un otrajā līnijā par kopējo summu EUR 505 879. Tika piegādātas sekojošas datu pārbaudes iekārtas:

 • portatīvie dokumentu lasītāji - 2 gab.;
 • portatīvie dokumentu lasītāji ar pilnas funkcijas SDK - 10 gab.;
 • stacionārie dokumentu lasītāji ar pilnas funkcijas SKD - 54 gab.;
 • stacionārās dokumentu pārbaudes iekārtas - 23 gab.;
 • pārnēsājamās dokumentu pārbaudes ierīces - 137 gab.;
 • videospektrālie komparatori - 2 gab.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts Robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

Publicēšanas datums: 06.06.2014.

Realizējot Eiropas Ārējo robežu 2012.gada programmas projektu Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/2 „VIS ieviešana robežkontroles punktos", tika veikti pasākumi, lai nākotnē izveidotu kvalitatīvus, operatīvus un robežpārbaužu prasībām atbilstošus bezvadu datu pārraides tīklus (Indras DzRKP, Grebņevas RKP, Silenes RKP, Pāternieku RKP un Zilupes DzRKP -paplašinātu) robežpārbaužu veikšanai, kā rezultātā tiktu nodrošināta biometrisko datu pārbaude Vīzu informācijas sistēmā un tādējādi nodrošināta Eiropas Savienības un Latvijas ārējo robežu drošību.

SIA „Komerccentrs Dati grupa" noslēgtā līguma (18.06.2013. līgums Nr.19) ietvaros nodeva un Valsts robežsardze pieņēma ekspluatācijā bezvadu datu pārraides tīklus par kopējo summu EUR 266 082.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts Robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

Publicēšanas datums: 07.05.2014.

Realizējot Eiropas Ārējo robežu fonda projektu „VIS ieviešana robežkontroles punktos, tika veikti pasākumi, lai Robežkontroles punktos (pirmajā un otrajā līnijā) atjaunotu tehniku, kas nodrošinās dokumenta nolasīšanu, personas pirkstu nospieduma noņemšanu, ceļošanas dokumenta pilnas lapas nolasīšanu un datu apstrādi, t.sk biometrisko datu pārbaužu veikšanai.

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes veiktā iepirkuma rezultātā 2014.gada 30.aprīlī tika noslēgts līgums ar SIA „Regula Baltija" „Par iekārtu piegādi robežpārbaužu veikšanai pirmajā un otrajā līnijā" ar kopējo summu EUR 505 879,22. Noslēgtā līguma ietvaros tiks piegādātas sekojošas datu pārbaude iekārtas:

 • portatīvie dokumentu lasītāji - 2 gab.;
 • portatīvie dokumentu lasītāji ar pilnas funkcijas SDK - 10 gab.;
 • stacionārie dokumentu lasītāji ar pilnas funkcijas SKD - 54 gab.;
 • stacionārās dokumentu pārbaudes iekārtas - 23 gab.;
 • pārnēsājamās dokumentu pārbaudes ierīces - 137 gab.;
 • videospektrālais komparators - 2 gab.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts Robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

Publicēšanas datums: 04.05.2014.

Realizējot Eiropas Ārējo robežu fonda projektu „VIS ieviešana robežkontroles punktos", tika veikti pasākumi, lai Robežkontroles punktos (pirmajā un otrajā līnijā) nodrošinātu pirkstu nospiedumu attēlu saspiešanu turpmākai apstrādei.

Projekta realizācijas ietvaros š.g. 27.martā Valsts robežsardzes Galvenā pārvalde no secunet Security Network AG iegādājās 111 WSQ lietotāja licences par kopējo summu 4835,16 EUR.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts Robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

Publicēšanas datums: 04.04.2014.

Realizējot Eiropas Ārējo robežu fonda projektu „VIS ieviešana robežkontroles punktos", tika veikti pasākumi, lai Robežkontroles punktos (pirmajā un otrajā līnijā) atjaunotu tehniku, kas nodrošinās dokumenta nolasīšanu, personas pirkstu nospieduma noņemšanu, ceļošanas dokumenta pilnas lapas nolasīšanu un datu apstrādi, t.sk biometrisko datu pārbaužu veikšanai.

SIA „Regula Baltija" noslēgtā līguma (30.01.2014. līgums Nr.7) ietvaros piegādāja Valsts robežsardzei iekārtas robežpārbaužu veikšanai pirmajā un otrajā līnijā par kopējo summu EUR 959 797. Tika piegādātas sekojošas datu pārbaudess iekārtas:

 • portatīvie dokumentu lasītāji - 12 gab.;
 • portatīvie dokumentu lasītāji ar pilnas funkcijas SDK - 62 gab.;
 • stacionārie dokumentu lasītāji ar pilnas funkcijas SKD - 79 gab.;
 • stacionārās dokumentu pārbaudes iekārtas - 26 gab.;
 • pārnēsājamās dokumentu pārbaudes ierīces - 200 gab.;
 • videospektrālais komparators - 1 gab.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts Robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

Publicēšanas datums: 02.04.2014.

Realizējot Eiropas Ārējo robežu fonda projektu „VIS ieviešana robežkontroles punktos, tika veikti pasākumi, lai Robežkontroles punktos (pirmajā un otrajā līnijā) atjaunotu tehniku, kas nodrošinās dokumenta nolasīšanu, personas pirkstu nospieduma noņemšanu, ceļošanas dokumenta pilnas lapas nolasīšanu un datu apstrādi, t.sk biometrisko datu pārbaužu veikšanai.

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes veiktā iepirkuma rezultātā 2014.gada 30.janvārī tika noslēgts līgums ar SIA „Regula Baltija" „Par iekārtu piegādi robežpārbaužu veikšanai pirmajā un otrajā līnijā" ar kopējo summu EUR 959 797. Noslēgtā līguma ietvaros tiks piegādātas sekojošas datu pārbaude iekārtas:

 • portatīvie dokumentu lasītāji - 12 gab.;

 • portatīvie dokumentu lasītāji ar pilnas funkcijas SDK - 62 gab.;

 • stacionārie dokumentu lasītāji ar pilnas funkcijas SKD - 79 gab.;

 • stacionārās dokumentu pārbaudes iekārtas - 26 gab.;

 • pārnēsājamās dokumentu pārbaudes ierīces - 200 gab.;

 • videospektrālais komparators - 1 gab.

 

 

 


 

Projektu (līdz) finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts Robežsardze.

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

Publicēšanas datums: 31.01.2014.

Realizējot Eiropas Ārējo robežu 2012.gada programmas projektu Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/2 „VIS ieviešana robežkontroles punktos", tika veikti pasākumi, lai nākotnē izveidotu kvalitatīvus, operatīvus un robežpārbaužu prasībām atbilstošus bezvadu datu pārraides tīklus (Indras DzRKP, Grebņevas RKP, Silenes RKP, Pāternieku RKP un Zilupes DzRKP - paplašinātu) robežpārbaužu veikšanai, kā rezultātā tiktu nodrošināta biometrisko datu pārbaude Vīzu informācijas sistēmā un tādējādi nodrošināta Eiropas Savienības un Latvijas ārējo robežu drošību.

Valsts robežsardzes Galvenā pārvalde 29.11.2013. no SIA „Komerccentrs Dati grupa" (18.06.2013. līgums Nr19) noslēgtā līguma ietvaros saņēma Bezvadu datu pārraides tīkla tehnisko projektu un uzsāka bezvadu datu pārraides tīkla izveidi.

 

 


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts Robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

Publicēšanas datums: 04.12.2013.

Realizējot Eiropas Ārējo robežu 2012.gada programmas projektu Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/2 „VIS ieviešana robežkontroles punktos", tika veikti pasākumi, lai nākotnē izveidotu kvalitatīvus, operatīvus un robežpārbaužu prasībām atbilstošus bezvadu datu pārraides tīklus (Indras DzRKP, Grebņevas RKP, Silenes RKP, Pāternieku RKP un Zilupes DzRKP -paplašinātu) robežpārbaužu veikšanai, kā rezultātā tiktu nodrošināta biometrisko datu pārbaude Vīzu informācijas sistēmā un tādējādi nodrošināta Eiropas Savienības un Latvijas ārējo robežu drošību.

Valsts robežsardzes Galvenā pārvalde 2013.gada 19.augustā noslēdza līgumu ar Normundu Skudru Projekta tehniskais eksperts (bezvadu datu pārraides tīkla tehnisko risinājumu un bezvadu datu pārraides tīkla darbību nodrošinošo iekārtu specifikāciju jautājumos par kopējo summu Ls 1727.


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts Robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

Publicēšanas datums: 20.08.2013.

Realizējot Eiropas Ārējo robežu 2012.gada programmas projektu Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/2 „VIS ieviešana robežkontroles punktos", tika veikti pasākumi, lai nākotnē izveidotu kvalitatīvus, operatīvus un robežpārbaužu prasībām atbilstošus bezvadu datu pārraides tīklus (Indras DzRKP, Grebņevas RKP, Silenes RKP, Pāternieku RKP un Zilupes DzRKP -paplašinātu) robežpārbaužu veikšanai, kā rezultātā tiktu nodrošināta biometrisko datu pārbaude Vīzu informācijas sistēmā un tādējādi nodrošināta Eiropas Savienības un Latvijas ārējo robežu drošību.

Valsts robežsardzes Galvenā pārvalde 12.08.2013. no SIA „Komerccentrs Dati grupa" (18.06.2013. līgums Nr19) noslēgtā līguma ietvaros saņēma Bezvadu datu pārraides tīkla ierīkošanas iespēju iepriekšējas izpētes rezultātus.

 


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts Robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

Publicēšanas datums: 15.08.2013.

Realizējot Eiropas Ārējo robežu 2012.gada programmas projektu Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/2 „VIS ieviešana robežkontroles punktos", tika veikti pasākumi, lai nākotnē izveidotu kvalitatīvus, operatīvus un robežpārbaužu prasībām atbilstošus bezvadu datu pārraides tīklus (Indras DzRKP, Grebņevas RKP, Silenes RKP, Pāternieku RKP un Zilupes DzRKP -paplašinātu) robežpārbaužu veikšanai, kā rezultātā tiktu nodrošināta biometrisko datu pārbaude Vīzu informācijas sistēmā un tādējādi nodrošināta Eiropas Savienības un Latvijas ārējo robežu drošību.

Valsts robežsardzes Galvenā pārvaldes veiktā iepirkuma rezultātā 2013.gada 18.jūnijā tika noslēgts līgums ar SIA „Komerccentrs Dati grupa" par bezvadu datu pārraides tīklu izveidi par kopējo summu Ls 172 429.


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

Publicēšanas datums: 20.06.2013.

Realizējot Eiropas Ārējo robežu fonda projektu „VIS ieviešana robežkontroles punktos, tika veikti pasākumi, lai Robežkontroles punktos (pirmajā līnijā) atjaunotu datortehniku biometrisko datu pārbaužu veikšanai. Valsts robežsardzes Galvenā pārvalde veica pasūtījumu elektroniskajā iepirkumā, kā rezultātā no SIA „TeleCom" tika iegādāti 79 datortehnikas komplekti (sistēmbloks, klaviatūra, pele un OM licence) un 13 LED monitori par kopējo summu Ls 44219,67.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

Publicēšanas datums: 10.01.2013.

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts: Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

Publicēšanas datums: 28.08.2012.