Statuss:
Īstenošanā
IDF
Projekts

2020.gada 12. - 13.martā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis Aleksandrs Petrovskis sadarbībā ar Valsts robežsardzes Ekspertīžu dienesta priekšnieci pulkvežleitnanti Guntu Laganovsku organizēja divus apmācības seminārus.

2020.gada 12.martā Latvijas Republikas vēstniecībā Minskā tika organizēts apmācību seminārs dokumentu drošības jomā par dokumentu viltošanās tendencēm, kā arī jauno tehnoloģiju priekšrocībām un riskiem, dokumentu viltošanas tendences ietekmējošiem faktoriem un trendiem dokumentu viltošanā. Apmācību seminārā piedalījās Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijas Republikā Konsulāras nodaļas un Latvijas Republikas Konsulāta Vitebskā darbinieki.

2020.gada 13.martā lidostā "Minska" sadarbībā ar Vācijas sakaru virsnieku (dokumentu ekspertu) Marcinu Frydmanu tika organizēts apmācības seminārs par robežšķērsošanas jautājumiem, ceļošanas dokumentiem, Šengenas vīzām, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujām un to veidiem, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus un primārajiem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem. Apmācību seminārā piedalījās aviokompāniju AirBaltic un Belavia pārstāvji, lidostas "Minska" apkalpojošā servisa darbinieki, kuri veic dokumentu pārbaudes lidostā pirms pasažieru reģistrācijas uz avioreisiem, kā arī vīzu centra PONY EXPRESS pārstāvji.

Apmācību semināra gaitā tā dalībnieki tika informēti par ceļošanas dokumentiem, Šengenas vīzām, Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļaujām un to veidiem, ceļošanas dokumentu ekspertīzes pamatprincipiem, aizsardzības elementiem, viltojumiem. Apmācību semināra dalībnieki izpildīja dažus praktiskus vingrinājumus, veicot derīgu un viltotu dokumentu salīdzināšanu, kā arī personu profilēšanu dažādos ceļošanas dokumentos.

2020.gada 11.martā Valsts robežsardzes pārstāvji apmeklēja uzņēmumu „Regula forensic science systems" un iepazinās ar jaunākajām tendencēm dokumentu pārbaudes aprīkojuma jomā.

2020.gada 13.martā lidostā „Minskā" tika organizētas Baltkrievijas Valsts robežu komitejas Dokumentu izpētes laboratorijas un Valsts robežsardzes pārstāvju darba tikšanās, kuras gaitā notika informācijas apmaiņa par robežas drošības un nelegālas imigrācijas jautājumiem, nelegālās imigrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus, kā arī turpmākas sadarbības un informācijas apmaiņas uzlabošanas iespējām.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmas pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībaizsardzības institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežu aktivitātes un apkarojot nelegālo imigrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2019/8 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā (2.posms)" līdzekļiem.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tel.:67075754