Statuss:
Noslēdzies
attels

attelsattelsattels

Projekta nosaukums:
Valsts robežsardzes koledžas apmācību poligona „Janapole" rekonstrukcijas I kārta

Projekta realizācijas rezultātā:
Valsts robežsardzes koledžas apmācību poligonā "Janapole" plānots izveidot modernu materiāli tehnisko bāzi, kā arī paaugstināt Valsts robežsardzes koledžas apmācību programmas īstenošanas kapacitāti, kas veicinās rezultatīvāku darba uzdevumu pildīšanu Eiropas Savienības ārējās robežas un migrācijas plūsmu kontrolē.

2009. gada 2. februārī Valsts robežsardze ar akciju sabiedrību „VENCEB" noslēdza līgumu par Valsts robežsardzes koledžas apmācību poligona „Janapole" I kārtas rekonstrukciju.

Kopējā rekonstrukcijas objekta līgumcena 2 139 092,73 LVL ar pievienotās vērtības nodokli 21%. Noslēgti līgumi par rekonstrukcijas autoruzraudzību un būvuzraudzību.

Projekta īstenošanai piešķirts finansējums 2 443 127 latu apmērā, no kuriem Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Ārējo robežu fonda finansējums sastāda 1 832 345 latus, savukārt nacionālais līdzfinansējums - 610 782 latus.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība