Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums: "Valsts robežsardzes kapacitātes uzlabošana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem".

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze

Projekta prioritāte un aktivitāte:
2010.gada programmas 1 Prioritāte „Pasākumu un principu īstenošana, kas izklāstīti Kopienas acquis patvēruma jomā, iekļaujot tos kas saistīti ar integrācijas mērķiem".
1.2.2. aktivitāte „Valsts robežsardzes kapacitātes uzlabošana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem".

Projekta izmaksas:
Projektam paredzētais finansējums ir 45 147 LVL, no tiem pieprasītais Fonda finansējums ir 33 860 LVL, bet valsts budžeta finansējums- 11 287 LVL. Plānotais Projekta īstenošanas laiks ir 2011.gada decembris - 2012.gada jūnijs.

Projekta vispārējais mērķis:
ir nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu patvēruma meklētāju uzņemšanas mehānismu.

Projekta specifiskais mērķis:
ir uzlabot Valsts robežsardzes imigrācijas struktūrvienību kapacitāti veicot darbības ar patvēruma meklētājiem.

Projekta īstenošanas rezultātā:

  • tiks nodrošināta konkrētā patvēruma meklētāja lietas izskatīšana noteiktajos termiņos un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu Valsts robežsardzei doto pienākumu izpilde (iesnieguma pieņemšana, iepazīstināšana ar Latvijas likumiem, patvēruma meklētāja identifikācija, dažādu veidu ekspertīžu veikšana, dokumentu tulkošana un sagatavoto materiālu iesniegšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, tiesā;
  • tiks pilnveidota VRS Ludzas, Daugavpils un Rīgas pārvaldes struktūrvienību, kas veic darbības ar patvēruma meklētājiem, materiāli tehniskā bāze darbam ar patvēruma meklētājiem, intervijās izmantojot diktofonu un digitālo videokameru, personu identifikācijai digitālo spoguļkameru. Patvēruma meklētāji tiks nodrošināti ar tulkošanas pakalpojumiem (mutiskiem), kā arī tiks veikta patvēruma meklētāju iesniegto un VRS sagatavoto dokumentu tulkošana (rakstiskā);
  • Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā „Daugavpils", tiks izveidota videokonference tulkošanas procesa nodrošināšanai izmantojot attiecīgo valodu tulkus.
  • patvēruma meklētājam tiks nodrošināta materiāli-sociālā un medicīniskā palīdzība.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Projekta „Valsts robežsardzes kapacitātes uzlabošana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem" ietvaros Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde 2012.gada 8. februāri izsludināja atklātu konkursu par videokonferences sistēmas piegādi (iepirkuma identifikācijas Nr.IeM VRS DAP 2012/01), lai Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā „Daugavpils" izveidota videokonferenci sasaistei ar attiecīgo valstu valodu speciālistiem (tulkiem) tulkošanas nodrošināšanai.  

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 10.02.2012.

iropas Bēgļu fonda 2010.gada programmas projekta Nr. IA/VRS/EBF/2010/4 Valsts robežsardzes kapacitātes uzlabošana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem"" ietvaros Valsts robežsardze realizēja pasākumu, lai uzlabot Valsts robežsardzes imigrācijas struktūrvienību kapacitāti veicot darbības ar patvēruma meklētājiem. Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā „Daugavpils" tiks izveidota videokonference sasaistei ar attiecīgo valstu valodu speciālistiem (tulkiem) tulkošanas nodrošināšanai.

Šā gada 8.februārī Valsts robežsardzes izsludinātajā atklātajā konkursā „Par videokonferences sistēmas piegādi" (id. Nr.IeM VRS DAP 2012/01) piedāvājumus iesniedza 4 pretendenti.

Iepirkuma komisija, izvērtējot visu pretendentu piedāvājumus, nolēma slēgt līgumu ar SIA „Lattelecom" (Ls 7644,50 ar PVN), kā rezultātā 2012.gada 19.martā tika parakstīts līgums ar SIA „Lattelecom".

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 20.03.2012.

Projekta „Valsts robežsardzes kapacitātes uzlabošana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem" ietvaros Valsts robežsardzes Rīgas pārvalde 2012.gada 5. aprīlī izsludināja atklātu konkursu par foto, video un audio tehnikas piegādi (iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VRS RIP 2012/07), lai Valsts robežsardzes Daugavpils, Ludzas un Rīgas pārvaldes nodrošinātu ar nepieciešamo tehniku patvēruma meklētāju identificēšanas procedūru veikšanai.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 10.04.2012.

Eiropas Bēgļu fonda 2010.gada programmas projekta Nr. IA/VRS/EBF/2010/4 „Valsts robežsardzes kapacitātes uzlabošana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem" ietvaros Valsts robežsardze realizēja pasākumu, lai uzlabot Valsts robežsardzes imigrācijas struktūrvienību kapacitāti veicot darbības ar patvēruma meklētājiem. Valsts robežsardzes Ludzas, Daugavpils un Rīgas pārvaldes imigrācijas struktūrvienībās tiks pilnveidotas materiāli tehniskās bāzes darbam ar patvēruma meklētājiem.

Šā gada 5.aprīlī Valsts robežsardzes izsludinātajā atklātajā konkursā „Par foto, video un audio tehnikas piegādi" (id. Nr.IeM VRS RIP 2012/07) par uzvarētāju tika pasludināts SIA „Baltijas Foto Serviss", kā rezultātā 2012.gada 22.maijā tika parakstīts līgums ( Ls 3452,97 ar PVN) ar SIA „Baltijas Foto Serviss".

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 23.05.2012.

Š.g. 30.jūnijā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Bēgļu fonda (turpmāk - Fonds) 2010.gada programmas ietvaros Valsts robežsardzes pabeidza realizēt projektu Nr. IA/VRS/EBF/2010/4 „Valsts robežsardzes kapacitātes uzlabošana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem" (turpmāk- Projekts). 

Ir sasniegts Projekta mērķis - ir nodrošināts Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošs patvēruma meklētāju uzņemšanas mehānisms, kā arī uzlabota Valsts robežsardzes imigrācijas struktūrvienību kapacitāte veicot darbības ar patvēruma meklētājiem.

Projekts realizēts 37 507 LVL apmērā, no tiem Fonda finansējums ir 28 130 LVL, bet valsts budžeta finansējums - 9 337 LVL.

Projekta īstenošanas rezultātā:

  • tika nodrošināta konkrētā patvēruma meklētāja lietas izskatīšana noteiktajos termiņos un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu Valsts robežsardzei doto pienākumu izpilde (iesnieguma pieņemšana, iepazīstināšana ar Latvijas likumiem, patvēruma meklētāja identifikācija, dažādu veidu ekspertīžu veikšana, dokumentu tulkošana un sagatavoto materiālu iesniegšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, tiesā;

  • tika pilnveidota VRS Ludzas, Daugavpils un Rīgas pārvaldes struktūrvienību, kas veic darbības ar patvēruma meklētājiem, materiāli tehniskā bāze darbam ar patvēruma meklētājiem, intervijās izmantojot diktofonu un digitālo videokameru, personu identifikācijai digitālo spoguļkameru. Patvēruma meklētāji tika nodrošināti ar tulkošanas pakalpojumiem (mutiskiem), kā arī tika veikta patvēruma meklētāju iesniegto un VRS sagatavoto dokumentu tulkošana (rakstiskā);

  • Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā „Daugavpils", tika izveidota videokonference tulkošanas procesa nodrošināšanai izmantojot attiecīgo valodu tulkus;

  • patvēruma meklētājam tika nodrošināti ar materiāli-sociālo un medicīnisko palīdzību.

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 03.08.2012.

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 29.12.2011.