Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums:

"Valsts robežsardzes kapacitātes uzlabošana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem".

Projekta īstenotājs:
Valsts robežsardze

Projekta prioritāte un aktivitāte:

Eiropas Bēgļu fonda 2011.gada programmas 1. Prioritāte „Pasākumu un principu īstenošana, kas izklāstīti Kopienas acquis patvēruma jomā, iekļaujot tos kas saistīti ar integrācijas mērķiem. 1.2.2. aktivitāte „Valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem"

Projekta īstenošana:
01.07.2012. - 30.06.2013.

Projekta izmaksas:
Projektam paredzētais finansējums ir 67 469 LVL.

Projekta vispārējais mērķis:
Nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu patvēruma meklētāju uzņemšanas mehānismu, kā arī papildināt zināšanas par jaunākajām patvēruma pieprasīšanas tendencēm.

Projekta specifiskais mērķis:
Uzlabot Valsts robežsardzes struktūrvienību kapacitāti veicot darbības ar patvēruma meklētājiem

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:
1. Patvēruma meklētāju nodrošināšana ar tulkošanas, ekspertīzes un transporta pakalpojumiem, kā arī ar sociālo - medicīnisko palīdzību;
2. Seminārs VRS Daugavpils pārvaldes Piedrujas nodaļā „Sākotnējo darbību ar patvēruma meklētāju veikšana".

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

  • nodrošināta konkrētā patvēruma meklētāja lietas izskatīšana noteiktajos termiņos un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu Valsts robežsardzei doto pienākumu izpilde (iesnieguma pieņemšana, iepazīstināšana ar Latvijas likumiem, patvēruma meklētāja identifikācija, dažādu veidu ekspertīžu veikšana, dokumentu tulkošana un sagatavoto materiālu iesniegšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, tiesā;

  • nodrošināta materiāli-sociālā un medicīniskā palīdzība patvēruma meklētājiem;

  • uzlabota 15 Valsts robežsardzes amatpersonu, kuri veic gan sākotnējās darbības ar patvēruma meklētājiem, gan nodrošina Patvēruma meklētāja lietas vešanu zināšanas. Seminārā uzstāsies ārvalstu lektori (saskaņā ar VRS un UNHCR noslēgto līgumu par sadarbību, kā arī šīs organizācijas ieteiktie eksperti).

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Eiropas Bēgļu fonda 2011.gada programmas projekta Nr. IA/VRS/EBF/2011/4 „Valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem" ietvaros Valsts robežsardze realizēja pasākumu, lai uzlabot Valsts robežsardzes imigrācijas struktūrvienību kapacitāti veicot darbības ar patvēruma meklētājiem.

No šā gada 21. līdz 23. maijam 14 Valsts robežsardzes amatpersonas piedalījās apmācību seminārā „Sākotnējo darbību ar patvēruma meklētāju veikšana", kurš notika Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Piedrujas robežapsardzības nodaļas izvietojumā.

Apmācību seminārā piedalījās VRS amatpersonas, kuras ir struktūrvienību priekšnieki vai priekšnieka vietnieki un pārzina vai ir iesaistītas rīcības plāna patvēruma meklētāju masveida pieplūduma gadījumā realizācijā.

Semināra realizācijai tika piesaistīti Apvienoto Nāciju Augstā komisāra bēgļu lietās Baltijas un Ziemeļu reģionālā biroja pārstāvji - Andrei Arjupin (no Zviedrijas) un Andrey Kazakov (no Ungārijas).

attels

Apmācību seminārā notika teorētiskās un praktiskās nodarbības, kurās tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Šengenas Robežu kodeksa V pielikuma piemērošana, nepārkāpjot personas tiesības prasīt patvērumu, un neizraidīšanas principa nosacījumi - labākā prakse, tiesu lēmumi un secinājumi;

2. Starptautiskā prakse sākotnējo darbību ar patvēruma meklētājiem organizēšanā - primārie un sekundārie jautājumi;

3. Humanitārās ārkārtas situācijas noteikšana (praktiskā uzdevuma izpilde Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Kuļbovas ēkās, kur bija jāveic ēku apskate ar mērķi piemērot tās patvēruma meklētāju izmitināšanai un jāapkopo informācija par nepieciešamajām veicamajām darbībām ēku sagatavošanai);

4. Rīcība patvēruma meklētāju masveida ierašanās gadījumā (praktiskais uzdevums) - plūsmas organizēšana, nometnes izveide un sākotnējo darbību ar patvēruma meklētājiem organizēšana izveidotajā nometnē.

attelsattels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 27.05.2013.

Š.g. 30.jūnijā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Bēgļu fonda (turpmāk - Fonds) 2011.gada programmas ietvaros Valsts robežsardzes pabeidza realizēt projektu Nr. IA/VRS/EBF/2011/4 „Valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem" (turpmāk- Projekts).

Ir sasniegts Projekta mērķis ir nodrošināts Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošs patvēruma meklētāju uzņemšanas mehānisms, kā arī uzlabota Valsts robežsardzes imigrācijas struktūrvienību kapacitāte veicot darbības ar patvēruma meklētājiem.

Projekts realizēts 35 489 LVL apmērā, no tiem Fonda finansējums ir 26 616 LVL, bet valsts budžeta finansējums- 8873 LVL.

Projekta īstenošanas rezultātā:

  • tika nodrošināta konkrētā patvēruma meklētāja lietas izskatīšana noteiktajos termiņos un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu Valsts robežsardzei doto pienākumu izpilde (iesnieguma pieņemšana, iepazīstināšana ar Latvijas likumiem, patvēruma meklētāja identifikācija, dažādu veidu ekspertīžu veikšana, dokumentu tulkošana un sagatavoto materiālu iesniegšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, tiesā;
  • patvēruma meklētāji tika nodrošināti ar tulkošanas pakalpojumiem (mutiskiem), kā arī tika veikta patvēruma meklētāju iesniegto un VRS sagatavoto dokumentu tulkošana (rakstiskā);
  • patvēruma meklētājam tika nodrošināti ar materiāli-sociālo un medicīnisko palīdzību;
  • patvēruma meklētājs tika pārsūtīts uz atbildīgo dalībvalsti.
  • tiks apmācītas 15 Valsts robežsardzes amatpersonas.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums:12.08.2013.

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 23.08.2012.