Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums: Valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta prioritāte un aktivitāte: Eiropas Bēgļu fonda 2012. un 2013.gada programmas 1. Prioritāte „Pasākumu un principu īstenošana, kas izklāstīti Kopienas acquis patvēruma jomā, iekļaujot tos kas saistīti ar integrācijas mērķiem. 1.2.2. aktivitāte „Valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem"

Projekta īstenošana: 01.07.2013. - 30.06.2015.

Projekta izmaksas: Projektam paredzētais finansējums ir 147 450 LVL.

Projekta vispārējais mērķis: Nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu patvēruma meklētāju uzņemšanas mehānismu.

Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot Valsts robežsardzes struktūrvienību kapacitāti veicot darbības ar patvēruma meklētājiem

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:
1.Patvēruma meklētāju uzturēšanas un identifikācijas pasākumu organizēšana;
2. Patvēruma meklētāju pārsūtīšana uz atbildīgo dalībvalsti;
3. Semināri Valsts robežsardzes un sadarbību institūciju amatpersonām.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

 • nodrošināta konkrētā patvēruma meklētāja lietas izskatīšana noteiktajos termiņos un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu Valsts robežsardzei doto pienākumu izpilde (iesnieguma pieņemšana, iepazīstināšana ar Latvijas likumiem, patvēruma meklētāja identifikācija, dažādu veidu ekspertīžu veikšana, dokumentu tulkošana un sagatavoto materiālu iesniegšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, tiesā;
 • nodrošināta materiāli-sociālā un medicīniskā palīdzība patvēruma meklētājiem;
 • uzlabota Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Bāriņtiesas un Juridiskās palīdzības administrācijas amatpersonu, kuri veic gan sākotnējās darbības ar patvēruma meklētājiem, gan nodrošina Patvēruma meklētāja lietas vešanu zināšanas. Seminārā uzstāsies ārvalstu lektori (saskaņā ar VRS un UNHCR noslēgto līgumu par sadarbību, kā arī šīs organizācijas ieteiktie eksperti).

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Valsts robežsardze, realizējot Eiropas Bēgļu fonda 2012. un 2013.gada programmas projektu Nr. IA/VRS/EBF/2012/2013/2 „Valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem", 2013.gada programmas ietvaros, laika posmā no 2015.gada 29.janvāra līdz 2015.gada 31.jūnijam ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu, pārsūtīja patvēruma meklētājus uz atbildīgo dalībvalsti (Kotdivuāras pilsoni uz Šveici un Mauritānijas pilsoni uz Norvēģiju).

Ir sasniegts projekta specifiskais mērķis - uzlabota Valsts robežsardzes struktūrvienību kapacitāte veicot darbības ar patvēruma meklētājiem.

 

 

 

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 11.09.2015.

Š.g. 30.jūnijā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Bēgļu fonda (turpmāk - Fonds) 2013.gada programmas ietvaros Valsts robežsardzes pabeidza realizēt projektu Nr. IA/VRS/EBF/2012/2013/2 „Valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem„ (turpmāk- Projekts).

Ir sasniegts projekta specifiskais mērķis - Uzlabota Valsts robežsardzes struktūrvienību kapacitāte veicot darbības ar patvēruma meklētājiem.

2013.gada programmas ietvaros Projekts realizēts 102 682,25 EUR apmērā, no tiem Fonda finansējums - 77 011,69 EUR, bet valsts budžeta finansējums - 25 670,56 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā:

• nodrošināta konkrētā patvēruma meklētāja lietas izskatīšana noteiktajos termiņos un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu Valsts robežsardzei doto pienākumu izpilde (iesnieguma pieņemšana, iepazīstināšana ar Latvijas likumiem, patvēruma meklētāja identifikācija, dokumentu tulkošana un sagatavoto materiālu iesniegšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, tiesā;

• divi patvēruma meklētāji pārsūtīti uz atbildīgo dalībvalsti;

• nodrošināta materiāli-sociālā un medicīniskā palīdzība patvēruma meklētājiem;

• uzlabota Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Bāriņtiesas un Juridiskās palīdzības administrācijas amatpersonu, kuri veic gan sākotnējās darbības ar patvēruma meklētājiem, gan nodrošina Patvēruma meklētāja lietas vešanu zināšanas. Semināros uzstājās ārvalstu lektori (saskaņā ar VRS un UNHCR noslēgto līgumu par sadarbību, kā arī šīs organizācijas ieteiktie eksperti).

 

 

 

 

 

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 06.07.2015.

Eiropas Bēgļu fonda 2012. un 2013. gada programmas projekta Nr. IA/VRS/EBF/2012/2013/2 „Valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem" ietvaros Valsts robežsardze realizēja 2013. gada programmas 4. pasākuma „Semināri Valsts robežsardzes un sadarbības institūciju amatpersonām" apmācību semināru, lai uzlabotu Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Juridiskās palīdzības administrācijas amatpersonu zināšanas par gatavošanos patvēruma meklētāja intervēšanai un tās veikšanu, kā arī par īpašu patvēruma meklētāju grupu intervēšanu.

Šā gada 19. - 20. maijā 19 Valsts robežsardzes, 5 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, 2 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un 3 Juridiskās palīdzības administrācijas amatpersonas piedalījās apmācību seminārā „Patvēruma meklētāju intervēšanas plāns, intervēšana un rezultātu apkopošana".

Apmācību seminārā piedalījās Valsts robežsardzes amatpersonas, kuras strādā struktūrvienībās, kas veic darbības ar patvēruma meklētājiem, vai aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā, kā arī sadarbības institūciju amatpersonas, kuras ir iesaistītas patvēruma procedūrā.

Semināra realizācijai tika piesaistīti Apvienoto Nāciju Augstā komisāra bēgļu lietās pārstāvji - Andrei Arjupin (no Zviedrijas) un Vladimiras Siniovas (no Lietuvas).

Apmācību seminārā notika teorētiskās un praktiskās nodarbības, kurās tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Kontrolsaraksts par ieceļošanas sistēmu atbildīgajām amatpersonām: komunikācija ar patvēruma meklētājiem.

2. Gatavošanās intervijai.

3. Intervijas veikšana.

4. Komunikācijas barjeras un Īpašas intervēšanas metodes: dzimumu līdztiesība, spīdzināšanas upuri, seksuālā un ar dzimumu saistīta vardarbība vai trauma.

5. Intervijas rezultāts.

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 20.05.2015.

Eiropas Bēgļu fonda 2012. un 2013. gada programmas projekta Nr. IA/VRS/EBF/2012/2013/2 „Valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem" ietvaros Valsts robežsardze realizēja 2013. gada programmas 4. pasākuma „Semināri Valsts robežsardzes un sadarbības institūciju amatpersonām" apmācību semināru, lai uzlabotu Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Juridiskās palīdzības administrācijas amatpersonu zināšanas jaunākajām tendencēm patvēruma jomā un ieguva jaunāko informāciju par izcelsmes valstīm (Sīrija un Ukraina).

Šā gada 22. oktobrī 18 Valsts robežsardzes, 2 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, 2 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un 2 Juridiskās palīdzības administrācijas amatpersonas piedalījās apmācību seminārā „Jaunākās tendences patvēruma jomā".

Apmācību seminārā piedalījās Valsts robežsardzes amatpersonas, kuras strādā struktūrvienībās, kas veic darbības ar patvēruma meklētājiem, vai aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā, vai veic Valsts robežsardzes amatpersonu apmācības Valsts robežsardzes koledžā, kā arī sadarbības institūciju amatpersonas, kuras ir iesaistītas patvēruma procedūrā.

Semināra realizācijai tika piesaistīti Apvienoto Nāciju Augstā komisāra bēgļu lietās pārstāvji - Andrei Arjupin (no Zviedrijas) un Renata Kules (no Lietuvas).

Apmācību seminārā notika teorētiskās un praktiskās nodarbības, kurās tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Personu ar īpašām aizsardzības vajadzībām identificēšana.

2. ES standartu par uzņemšanu un patvēruma procedūrām otrā paaudze.

3. Jaunākās patvēruma tendences Eiropā.

4. Sīrija kā izcelsmes valsts.

5. Ukraina kā izcelsmes valsts.

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 23.10.2014.

Š.g. 30.jūnijā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Bēgļu fonda (turpmāk - Fonds) 2012.gada programmas ietvaros Valsts robežsardzes pabeidza realizēt projektu Nr. IA/VRS/EBF/2012/2013/2 „Valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem„ (turpmāk- Projekts).

Ir sasniegts projekta specifiskais mērķis - Uzlabota Valsts robežsardzes struktūrvienību kapacitāte veicot darbības ar patvēruma meklētājiem.

2012.gada programmas ietvaros Projekts realizēts 90 606,87 EUR apmērā, no tiem Fonda finansējums ir 67 955,15 EUR, bet valsts budžeta finansējums - 22 651,72 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā:

 • nodrošināta konkrētā patvēruma meklētāja lietas izskatīšana noteiktajos termiņos un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu Valsts robežsardzei doto pienākumu izpilde (iesnieguma pieņemšana, iepazīstināšana ar Latvijas likumiem, patvēruma meklētāja identifikācija, dažādu veidu ekspertīžu veikšana, dokumentu tulkošana un sagatavoto materiālu iesniegšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, tiesā;

 • nodrošināta materiāli-sociālā un medicīniskā palīdzība patvēruma meklētājiem;

 • uzlabota Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Bāriņtiesas un Juridiskās palīdzības administrācijas amatpersonu, kuri veic gan sākotnējās darbības ar patvēruma meklētājiem, gan nodrošina Patvēruma meklētāja lietas vešanu zināšanas. Seminārā uzstāsies ārvalstu lektori (saskaņā ar VRS un UNHCR noslēgto līgumu par sadarbību, kā arī šīs organizācijas ieteiktie eksperti).

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 06.08.2014.

Eiropas Bēgļu fonda 2012. un 2013. gada programmas projekta Nr. IA/VRS/EBF/2012/2013/2 „Valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem" ietvaros Valsts robežsardze realizēja 2012. gada programmas 4. pasākuma „Semināri Valsts robežsardzes un sadarbības institūciju amatpersonām" apmācību semināru, lai uzlabotu Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Juridiskās palīdzības administrācijas amatpersonu zināšanas par mazākaizsargātu patvēruma meklētāju identifikāciju un darbu ar tiem.

Šā gada 18. - 19. jūnijā 17 Valsts robežsardzes, 2 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, 3 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un 3 Juridiskās palīdzības administrācijas amatpersonas piedalījās apmācību seminārā „Identifikācija un darbs ar mazākaizsargātiem patvēruma meklētajiem".

Apmācību seminārā piedalījās Valsts robežsardzes amatpersonas, kuras strādā struktūrvienībās, kas veic darbības ar patvēruma meklētājiem, vai aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā, vai veic Valsts robežsardzes amatpersonu apmācības Valsts robežsardzes koledžā, kā arī sadarbības institūciju amatpersonas, kuras ir iesaistītas patvēruma procedūrā.

Semināra realizācijai tika piesaistīti Apvienoto Nāciju Augstā komisāra bēgļu lietās pārstāvji - Irfan Qaiser (no Zviedrijas) un William Ejalu (no Ungārijas).

Apmācību seminārā notika teorētiskās un praktiskās nodarbības, kurās tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Personas ar īpašām vajadzībām patvēruma kontekstā: starptautiskais un Eiropas Savienības tiesiskais regulējums.

2. UNHCR vadlīnijas attiecībā uz mazākaizsargātiem patvēruma meklētājiem/ CES valsts pieeja mazākaizsargātiem patvēruma meklētājiem.

3. Mazākaizsargātu patvēruma meklētāju identifikācija: Norvēģijas piemērs.

4. Mazākaizsargātu patvēruma meklētāju īpašās vajadzības dažādās patvēruma procedūras stadijās.

5. Bērnu intervēšana un bērnu labāko interešu izskatīšana.

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 20.06.2014.

Eiropas Bēgļu fonda 2012. un 2013. gada programmas projekta Nr. IA/VRS/EBF/2012/2013/2 „Valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem" ietvaros Valsts robežsardze realizēja 2012. gada programmas 4. pasākuma „Semināri Valsts robežsardzes un sadarbības institūciju amatpersonām" apmācību semināru, lai uzlabotu Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Juridiskās palīdzības administrācijas amatpersonu zināšanas par starpkultūru komunikāciju.

Šā gada 19. - 21. martā 22 Valsts robežsardzes, 3 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, 2 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un 4 Juridiskās palīdzības administrācijas amatpersonas piedalījās apmācību seminārā „Starpkultūru komunikācija".

Apmācību seminārā piedalījās Valsts robežsardzes amatpersonas, kuras strādā struktūrvienībās, kas veic darbības ar patvēruma meklētājiem, vai aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā, vai veic Valsts robežsardzes amatpersonu apmācības Valsts robežsardzes koledžā, kā arī sadarbību institūciju amatpersonām, kuras ir iesaistītas patvēruma procedūrā.

Semināra realizācijai tika noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu ar Sabiedrības integrācijas fonda ieteikto lektori no Vācijas.

Apmācību seminārā notika teorētiskās un praktiskās nodarbības, kurās tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Komunikācija, kā viens no aspektiem starpkultūras komunikācijā: verbālā un neverbālā komunikācija; likumsakarības komunikācijai starpkulturālās situācijās.

2. Kultūra un dažādība mums apkārt.

3. `Svešā` koncepts, stereotipi, aizspriedumi un to ietekme uz starpkultūru komunikāciju.

4. Uztvere un interpretācijas iespējas starpkulturālās situācijās.

5. Rīcības modeļi starpkultūras kompetenču attīstībai, pielietošanai un uzlabošanai.

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 28.03.2014.

Eiropas Bēgļu fonda 2012. un 2013. gada programmas projekta Nr. IA/VRS/EBF/2012/2013/2 „Valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem" ietvaros Valsts robežsardze realizēja 2012. gada programmas 4. pasākuma „Semināri Valsts robežsardzes un sadarbības institūciju amatpersonām" apmācību semināru, lai uzlabotu Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Juridiskās palīdzības administrācijas amatpersonu pieredzes iegūšanai darbam ar patvēruma meklētājiem masveida ierašanās gadījumā, prasmes izvērtēt katra patvēruma meklētāja vajadzības ārkārtas situācijās pilnveidošanai.

Šā gada 14. novembrī 18 Valsts robežsardzes, 3 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, 3 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un 3 Juridiskās palīdzības administrācijas amatpersonas piedalījās apmācību seminārā „Aizsardzības nepieciešamības identificēšana grupu (masveida) ierašanās gadījumos un komunikācija robežšķērsošanas punktos", kurš notika Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē.

Apmācību seminārā piedalījās Valsts robežsardzes amatpersonas, kuras ir robežkontroles punkta priekšnieki vai priekšnieka vietnieki, vai imigrācijas kontroli veicošās struktūrvienības priekšnieki/ vietnieki un ir iesaistītas dienesta organizēšanā robežšķērsošanas vietā vai rīcības plāna patvēruma meklētāju masveida pieplūduma gadījumā realizācijā, kā arī sadarbību institūciju amatpersonām, kuras ir iesaistītas patvēruma procedūrā.

Semināra realizācijai tika piesaistīti Apvienoto Nāciju Augstā komisāra bēgļu lietās Baltijas un Ziemeļu reģionālā biroja pārstāvji - Andrei Arjupin (no Zviedrijas) un Armen Yedraryan (no Ukrainas).

Apmācību seminārā notika teorētiskās un praktiskās nodarbības, kurās tika izskatīti šādi jautājumi:

 1. Gadījumu izpēte par personu ar īpašām vajadzībām identificēšanu;

 2. Video materiāls "Bēgļi un pārvietotās personas pasaulē";

 3. Eiropa kā migrācijas un aizsardzības reģions, prezentācija. Video materiāls "Cilvēktiesību vēsture";

 4. Bēgļu aizsardzības tiesiskais regulējums;

 5. Ētika un komunikācijas robežkontroles punktos;

 6. Praktiskās komunikācijas prasmes (nelielās grupās).

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 26.11.2013.

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 02.08.2013.