Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes aviācijas inženieru tehniskā konsultatīvā vizīte uz Gruzijas Robežpolicijas Aviācijas vienību.

Šī gada no 30.maijā līdz 3.jūnijam projekta “Gruzijas Robežpolicijas  kapacitātes stiprināšana “zaļās” un jūras robežu novērošanai” ietvaros Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes aviācijas inženieri apmeklēja Gruzijas Robežpolicijas Aviācijas vienību. Tehniskās konsultatīvās vizītes laikā tika veikts novērtējums par helikopteru apkopes organizēšanu Gruzijas robežpolicijā. Pamatojoties uz šo novērtējumu Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes inženieru sagatavos nepilnību un vajadzību analīzi un izstrādās ieteikumus helikopteru apkopes organizēšanai atbilstoši jaunā helikoptera tipa prasībām. Saskaņā ar spēkā esošajiem Aviācijas noteikumiem katrai organizācijai jauna tipa helikopteru apkopei ir nepieciešami iekšējie noteikumi, procedūras, struktūra, remonta un apkopes iespējas, tostarp infrastruktūra, instrumenti, rezerves daļas utt. saskaņā ar Eiropas Komisijas noteikumiem.

Rezultātā Gruzijas robežpoliocijai būs iespēja pārskatīt savas standarta darbības procedūras, iekšējos noteikumus un mehānismus, lai labāk tos saskaņotu ar Eiropas standartiem un starptautiskās robežu pārvaldības vadlīnijām.

ES logo

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība saskaņā ar līgumu ar ICMPD

caur Migrācijas partnerības fondu

Kontaktpersona:

Larisa Koženkova,

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes Ārējo finanšu instrumentu realizācijas nodaļas vecākā speciāliste,

tālr. 67913537,

e-pasts: larisa.kozenkova@rs.gov.lv