Statuss:
Īstenošanā

2018 .gada 28. februārī - 2.martā Dušanbē (Tadžikistānā) un 5.-7. martā Taškentā (Uzbekistānā) saskaņā ar Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA 9) projekta 2018.gada aktivitāšu plānu tika īstenots pasākums „Nacionālais seminārs par starpiestāžu rīcības plānu ārkārtas situācijās izstrādi uz robežkontroles punktiem", kuru eksperta statusā realizēja VRS Galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes priekšnieks pulkvedis Vladimirs Zaguzovs un VRS Daugavpils pārvaldes priekšnieka vietnieks pulkvedis Oļegs Voloncevičs.

Galvenie semināra mērķi bija pieredzes apmaiņa par starpiestāžu sadarbību, tostarp ES labākās pieredzes robežu pārvaldības jomā sniegšana; konsultatīvā palīdzība, lai izveidotu / stiprinātu sadarbības mehānismus starp iestādēm, kas iesaistītas robežu drošības nodrošināšanā (tostarp jautājumi par reaģēšanu ārkārtas situācijās nacionālā līmenī), Eiropas Savienības un Latvijas pieredzes sniegšana par to, kā tiek organizēta sadarbība starp iestādēm, kas iesaistītas robežpārbaužu jomā vietējā līmenī (robežas šķērsošana), kā arī kopīgu instrukciju izstrāde par starpnozaru sadarbības plānu izveidi un pilnveidošanu RKP līmenī, tostarp gadījumos, kad ārkārtas situācijās notiek masveida neaizsargāto migrantu grupu migrācija (sociālo, politisko, ekonomisko un vides cēloņu, dabas katastrofu, ekonomiskās migrācijas vai citu globālu neparedzētu faktoru gadījumos).

Semināros piedalījās Tadžikistānas un Uzbekistānas robežapsardzības iestāžu centrālo aparātu, reģionālo pārvalžu un RKP darbinieki, kas atbildīgi par starpiestāžu līgumu un sadarbības mehānismu saskaņotai rīcībai ārkārtas situācijās izstrādi.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

Informāciju sagatavoja: Inguna Neimane

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa