Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 22.05.2017.

attels

Projekta nosaukums: "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" ("Creation of a synergy platform for the public security in the Latvian and Lithuanian Eastern border territories / SYNERGY FOR SECURITY")

Projekta īstenotājs:
Valsts policija (projekta partneris - Valsts robežsardze)

Projekta īstenošana:
17.05.2017. - 15.03.2020.

Projekta izmaksas:
Projekta kopējais finansējums ir 580 236,14 EUR, t.sk. 15% Latvijas un Lietuvas partneru līdzfinansējums.
Valsts robežsardzei paredzētais finansējums 75 647,35 EUR.

Projekta specifiskais mērķis:
Pārrobežu noziedzības un nelegālās migrācijas apkarošana, sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes uzlabošana ar mērķi veikt preventīvus pasākumus Austrumlatvijas-Lietuvas pierobežas reģionu dzīves vides uzlabošanai, izveidojot sadarbības platformu starp LV un LT tiesībsargājošam institūcijām un pašvaldībām un investējot intelektuālas video novērošanas sistēmas izveidei pilsētās un uz iekšējās ES robežas starp Latviju un Lietuvu, uzlabojot VP/VRS amatpersonu norīkojumu mobilitāti (video reģistratori, navigācijas sistēmas, mobilie sakari u.c).

Projekta ietvaros:
Plānots uzlabot transportlīdzekļu kustības kontroli un nelegālās migrācijas kontroli, izveidojot intelektuālu video novērošanas sistēmu (platformu) kopīgai izmantošanai/lietošanai pārrobežas reģionos Austrumlatvijā un Lietuvā. Papildus izveidotajai kopīgajai platformai Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde un Ludzas pārvalde savā īpašumā varēs iegādāties video reģistratorus (ar navigācijas funkcijām) to pārvaldībā esošajiem transportlīdzekļiem.

Projekta īstenošanas rezultātā:

1. Publicitātes materiālu par drošības jautājumiem iegāde.
2. Informatīvo materiālu par pierobežas nosacījumiem iegāde.
3. Eiropas sadarbības dienas organizēšana.
4. Robežsardzes aprīkojuma iegāde:

  • termālo (pārnēsājamo) kameru iegāde;
  • video informācijas ierakstīšanas iekārtu iegāde;
  • video reģistratoru ar ģeopozicionēšanas sistēmu iegāde;
  • individuālo videokameru iegāde;

5. Televizoru un digitālā fotoaparāta ar objektīvu iegāde.
 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

2019.gada 12. un 13. decembrī Valsts policija (vadošais partneris) Silenē organizēja projekta noslēguma sanāksmi, kuras laikā tika izskatīti sasniegtie rezultāti, starpvalstu sadarbības jautājumi, tiesībsargājošo iestāžu un pašvaldību sadarbība atbilstoši Projekta mērķim u.c. ar projekta īstenošanu saistīti jautājumi. Noslēguma sanāksmē piedalījās arī pārstāvji no:

1) LV partneri: Valsts robežsardze, Krāslavas novada pašvaldība, Kārsavas novada pašvaldība;

2) LT partneri: Utenas apriņķa policijas pārvalde, Utenas rajona pašvaldība, Moletai rajona pašvaldība, LT Robežsardzes Ignalinas vienība.

Projekta ietvaros:

1) tika uzlabota transportlīdzekļu kustības kontrole un nelegālās migrācijas kontrole, izveidojot intelektuālu video novērošanas sistēmu (platformu) kopīgai izmantošanai/lietošanai pārrobežas reģionos Austrumlatvijā un Lietuvā;

2) Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde un Ludzas pārvalde savā īpašumā iegādājās video reģistratorus (ar navigācijas funkcijām) to pārvaldībā esošajiem transportlīdzekļiem;

3) tika iegādāts Robežsardzes aprīkojums:

• termālo (pārnēsājamo) kameru iegāde;

• video informācijas ierakstīšanas iekārtu iegāde;

• video reģistratoru ar ģeopozicionēšanas sistēmu iegāde;

• individuālo videokameru iegāde;

• televizoru un digitālā fotoaparāta ar objektīvu iegāde.

attels

attels

attels

attels

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 13.12.2019.

Šī gada 11.novembrī Daugavpils krievu licejā projekta "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvaspierobežā" ietvaros VRS DAP amatpersonas popularizēja robežsargu profesiju, veicinot robežsardzes tēla atpazīstamību, izpratni par robežsargu dienestu. Pasākuma laikā skolēniem tika sniegta informācija par robežsarga profesijas apgūšanas iespējām.

attels

Projekta ietvaros tika demonstrētas informatīvās filmas par robežsargu ikdienas darbu.

attels

Skolniekiem tika izdalīti magnētiņi ar VRS tematiku, SYNERGY mugursomas, pildspalvas, nozīmītes ar VRS ģerboni, USB atmiņas ar demonstrētām filmām un VRS informatīvie bukleti. Pasākumā piedalījās 50 skolnieki un liceja kurators.

attels

attels

attels

attels

Vizīte Daugavpils krievu licejā īstenota Latvijas-Lietuvas programmas projekta "SYNERGY FOR SECURITY" ietvaros.

Projektu „Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" („SYNERGY FOR SECURITY") līdzfinansē Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam.

Interreg Latvijas - Lietuvas programmas 2014. - 2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

 

 

 

 

 

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 11.11.2019.

Šī gada 5.novembrī Daugavpils novada Silenes pamatskolā projekta "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" ietvaros VRS DAP amatpersonas popularizēja robežsargu profesiju, veicinot izpratni par robežsargu dienestu. Pasākuma laikā skolēniem tika sniegta informācija par robežsarga profesijas apgūšanas iespējām.

attels

attels

Projekta ietvaros tika demonstrētas informatīvās filmas par robežsargu ikdienas darbu. Noskatoties filmas, bērni guva informāciju par ceļošanas dokumentiem, par nepieciešamību informēt Valsts robežsardzi par pierobežas joslā atrastiem aizdomīgiem priekšmetiem, kā arī par nepazīstamām personām un aizdomīgiem transportlīdzekļiem.

Skolniekiem un skolotājiem tika izdalīti magnētiņi ar VRS tematiku, SYNERGY mugursomas un USB atmiņas ar demonstrētām filmām, VRS informatīvie bukleti.

Pasākumā piedalījās Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes kinologi ar saviem dienesta suņiem, kuri prezentēja kinologu un dienesta suņu ikdienas darbam nepieciešamo prasmju un iemaņu klāstu. Pasākumā piedalījās aptuveni 70 skolnieki un skolotāju personāls.

attels

attels

attels

attels

attels

attels

attels

attels

attels

attels

Vizīte Silenes pamatskolā īstenota Latvijas-Lietuvas programmas projekta "SYNERGY FOR SECURITY" ietvaros.

Projektu „Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" („SYNERGY FOR SECURITY") līdzfinansē Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam.

Interreg Latvijas - Lietuvas programmas 2014. - 2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

 

 

 

 

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 08.11.2019.

 

"Tāda veida noziedzība, kas ir šobrīd, pamazām aiziet pagātnē. Vietā stājas kibernoziedzība, kas daudzās valstīs jau sen ir aktualitāte"- tā savus kolēģus no Lietuvas un Latvijas Policijas un robežsardzes vidus uzrunāja Lietuvas Valsts policijas Utenas komisariāta vadītājs Vitautas Vaiskunas. Abu valstu tiesībsargi 2019.gada 28.-29.martā tikās projekta "SYNERGY FOR SECURITY" pēdējās tematiskajās apmācībās, kuras notika Anīkšķos, Utenas rajonā un bija veltītas cīņai ar kibernoziedzību un terorismu. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Lietuvas pieredzi kibernoziegumu apkarošanā, ar kiberdrošības attīstības tendencēm, kā arī apmeklēja Lietuvas antiterorisma vienības "ARAS" bāzi Viļņas pievārtē.

Projektu līdzfinansē Latvijas-Lietuvas programma. Projekta Vadošais partneris ir LR Valsts policija.

Apmācībās piedalījās pārstāvji no Latvijas Valsts robežsardzes (4 amatpersonas), Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta, kā arī no Latvijas un Lietuvas policijas, un tajā mācījās visi - gan pasniedzēji, gan klausītāji.

Apmācības īstenotas Latvijas-Lietuvas programmas projekta "SYNERGY FOR SECURITY" ietvaros.

Projektu „Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" („SYNERGY FOR SECURITY") līdzfinansē Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam.

Interreg Latvijas - Lietuvas programmas 2014. - 2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

attels

attels

attels

attels

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 01.04.2019.

Sadarbība un tehnoloģijas!

Projekts Nr. LLI-082 "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" ("Creation of a synergy platform for the public security in the Latvian and Lithuanian Eastern border territories / SYNERGY FOR SECURITY")

INTERREG V-A Latvijas - Lietuvas programmas LLI-082 "SYNERGY FOR SECURITY" projekta "SYNERGY FOR SECURITY" mērķis ir ne tikai uzlabot sabiedrības drošību un mazināt noziedzību Latvijas - Lietuvas pierobežā, bet arī veicināt tiesībsargājošo iestāžu un vietējo iedzīvotāju sadarbību. Jau drīzumā projekta ietvaros tiks īstenota jauna informatīvā kampaņa "Ja redzi, tad neklusē!", kuras ietvaros tiks veidotas 20 īsfilmas, lai uzrunātu iedzīvotājus gan soctīklos, gan ar sociālo stendu palīdzību.

2019.gada 11.februārī VP Latgales reģiona pārvaldes telpās tikās projekta partneri un kopīgi apsprieda kampaņas realizācijas gaitu.

INTERREG V-A Latvijas - Lietuvas programmas LLI-082 "SYNERGY FOR SECURITY" projekts „Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā". Projekta kopējais budžets ir 580 236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro) ERAF līdzfinansējums, projekts tiek īstenots laikā no 2017.gada 17.maija līdz 2019.gada 31.decembrim. Projektu līdzfinansē Latvijas-Lietuvas programma. Projekta Vadošais partneris ir LR Valsts policija.

attels

attels

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 15.02.2019.

2018.gada 22. - 23.novembrī īstenota kārtējā tematiskā sanāksme par tēmu: cīņa pret akcīzes preču kontrabandu un nelegālu apriti, Valsts tiesu administrācijas mācību centrā Moletai, Lietuvā!

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam ietvaros 2017.gada 31.martā starp Valsts policiju (vadošais partneris) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tika parakstīts granta līgums par projekta Nr. LLI-082 "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" ("Creation of a synergy platform for the public security in the Latvian and Lithuanian Eastern border territories / SYNERGY FOR SECURITY") (turpmāk - Projekts) īstenošanu.

Projekta partnerību veido tiesībsargājošās iestādes (Latvijas un Lietuvas policijas un robežsardzes dienesti) un pašvaldības (Krāslavas novada pašvaldība, Kārsavas novada pašvaldība Latvijā un Utenas, Zarasu un Ignalinas rajonu pašvaldības Lietuvā).

Projekta ietvaros, 2018.gada 22. - 23.novembrī Valsts tiesu administrācijas mācību centrā Moletai, Lietuvā notika tematiskā sanāksme Lietuvā tiesībsargājošo institūciju pašvaldību pārstāvjiem par tēmu: cīņa pret akcīzes preču kontrabandu un nelegālu apriti (turpmāk - Sanāksme).

Sanāksmes mērķis: tiesībaizsardzības iestāžu - policijas un robežsardzes, pašvaldību iestāžu darbinieku kapacitātes paaugstināšana pārrobežas noziedzības un nelegālās migrācijas apkarošanā, civilās drošības un satiksmes drošības uzlabošanā Latvijas un Lietuvas austrumu pierobežas reģionos.

Sanāksmi atklāja Lietuvas Valsts robežsardzes Ignalinas pārvaldes priekšnieks Saulius Tamulevičius un Lietuvas Valsts policijas Utenas pārvaldes priekšnieks Vītautas Vaiškūnas.
Pēc sanāksmes atklāšanās Latvijas Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Robežkontroles tehnisko sistēmu nodaļas priekšnieks Romualds Stašāns prezentēja Projekta mērķi, saturu, budžetu, gaitu un informēja par jau sasniegtajiem rezultātiem un tuvākajam aktivitātēm.
Turpinot sanāksmi, Lietuvas Valsts robežsardzes Kriminālizmeklēšanas dienesta galvenais izmeklētājs Bronislavs Pokobuts iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar Lietuvas Valsts robežsardzes Kriminālizmeklēšanas dienesta darbības rezultātiem, labāko pieredzi darbā, videonovērošanas kameras izmantošanu. Bronislavs Pokobuts atzīmēja, ka šobrīd problemātiskāka situācija ir tieši uz robežas ar Baltkrieviju un mazāk uz robežas ar Krieviju. Tās izskaidrojams visticamāk saistībā ar cenas atšķirībām un izmaiņām Krievijā. Cigarešu kontrabandas konstatēšanas gadījumu skaits 2018.gadā ir saglabājies aptuveni tāds pats, kāds tas bija iepriekšējos gados, bet aizturēto personu skaits Lietuvā kļuvis mazāks. Īpaši tika atzīmēts apstāklis, ka ievērojams cigarešu daudzums nokļūst Lietuvā no Latvijas un mazāk no Polijas. Procentuāli - 26,9 % Lietuvā izņemtās cigaretes nonāk no Latvijas. Bronislavs Pokobuts savā prezentācijā atspoguļoja ievērojamu skaitu praktiskus videoierakstus un fotoattēlus par konstatētajiem cigarešu kontrabandas atklāšanas gadījumiem un uzsvēra tehnisko iekārtu izmantošanas īpašo nozīmīgumu. No Bronislava Pokobuta prezentācijas kļuva skaidrs, ka inženiertehniskais nodrošinājums Lietuvas robežuzraudzībā pastāvīgi tiek modernizēts.

Par Latvijas Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Kriminālizmeklēšanas dienesta darbību, metožu izmantošanu darbībā, darbības rezultātiem un statistiskiem datiem informēja Valsts Robežsardzes Daugavpils pārvaldes Kriminālizmeklēšanas dienesta galvenais inspektors (izmeklēšanas darbā) Arturs Paukšts. Prezentācijas laikā tika demonstrēta darbības praktiska puse - ievērojams skaits videoierakstu un fotoattēlu par konstatētajiem cigarešu kontrabandas atklāšanas gadījumiem.

Sanāksmes pirmās dienas noslēgumā Lietuvas policijas Kriminālizmeklēšanas centra priekšnieks Robertas Šimulevičius informēja par Lietuvas Republikas policijas Kriminālizmeklēšanas centra darbības pieredzi, labāko praksi, statistiskajiem datiem saistībā ar alkohola, tabakas izstrādājumu un degvielas nelegālo apriti. Robertas Šimulevičius uzsvēra īpašu uzmanību mūsdienu metodei "seko naudai" nolūkā nodrošināt noziegumu izdarījušo personu kaitējumu atlīdzināšanu un novērst noziedzīgi iegūto līdzekļu turpmāko izmantošanu, kā arī legalizāciju.

Sanāksmes pirmās dienas noslēgumā notika Lietuvas un Latvijas Republikas tiesībsargājošo iestāžu - policijas un robežsardzes darbinieku pieredzes apmaiņa jautājumu apspriešana cīņa pret akcīzes preču kontrabandu un nelegālu apriti.

INTERREG V-A Latvijas - Lietuvas programmas LLI-082 "SYNERGY FOR SECURITY" projekts „Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā".

Projekta kopējais budžets ir 580 236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro) ERAF līdzfinansējums, projekts tiek īstenots laikā no 2017.gada 17.maija līdz 2019.gada 16.novembrim.

Projektu līdzfinansē Latvijas-Lietuvas programma. Projekta Vadošais partneris ir LR Valsts policija.

attels

attels

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 23.11.2018.

Īstenota kārtējā vadības darba grupas sanāksme Moletai, Lietuvā!


Jau noslēdzies trešais Latvijas-Lietuvas programmas projekta LLI-082 "SYNERGY FOR SECURITY" ieviešanas periods, kā noslēgumā tikās 8 Latvijas un Lietuvas tiesībsargājošo iestāžu un pašvaldību vadītāji. Sanāksme notika Moletai pašvaldībā, Lietuvā š.g. 8.novembrī. Latvijas un Lietuvas sadarbības partneri informēja par sasniegumiem projekta realizēšanā, iepērkot iekārtas un īstenojot pasākumus kopīga mērķa sasniegšanai cīņā ar pārrobežu kontrabandu un nelegālo migrāciju. Iegādātās nakts redzamības un citas iekārtas tiek izmantotas tiesībsargājošo iestāžu operatīvajā darbā un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā pašvaldībās. Lietuvas republikas Utenas reģiona policijas priekšnieks Vytautas Vaiškunas uzsvēra datu apmaiņas plūsmas paātrināšanu starptautiskā līmenī, mazinot birokrātiskos šķēršus, kas kavē informācijas apmaiņu.

Tuvākā tematiska sanāksme par nelegālo akcīzes preču pārvietošanas apkarošanas metodēm notiks Lietuvā, novembra beigās.

Projektu līdzfinansē Latvijas-Lietuvas programma. Projekta Vadošais partneris ir LR Valsts policija.

INTERREG V-A Latvijas - Lietuvas programmas LLI-082 "SYNERGY FOR SECURITY" projekts „Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā". Projekta kopējais budžets ir 580 236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro) ERAF līdzfinansējums, projekts tiek īstenots laikā no 2017.gada 17.maija līdz 2019.gada 16.novembrim. Projektu līdzfinansē Latvijas-Lietuvas programma. Projekta Vadošais partneris ir LR Valsts policija.

attels

attels

attels

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 14.11.2018.

Īstenota kārtējā vadības darba grupas sanāksme Utenā, Lietuvā - kopā darot var izdarīt patiešām daudz!

"Kopā darot var izdarīt patiešām daudz - mēs gribam un varam to pierādīt" - tāds ir kopējais secinājums pēc nesen notikušās Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas "SYNERGY FOR SECURITY" menedžmenta grupas sanāksmes. 2018.gada 24.oktobrī Utenā, Lietuvā notika jau ceturtā šī projekta vadības komitejas sanāksme. Tā norisinājās Utenos rajona administrācijas ēkā. Ievadrunu un konstruktīvas sadarbības vēlējumus teica sanāksmes namatēvs - Utenas rajona pašvaldības administrācijas direktors Jonas Slapšinskas. Klātesošie viesi saņēma arīdzan suvenīrus ar Utenos simboliku.

Pēc viesmīlīgajām ievadrunām sākās nopietns darbs. Projekta partneri prezentēja 3.projekta atskaites periodā paveikto, organizētās publiskā iepirkuma procedūras, kā arī aktualizēja radušās problēmas un izaicinājumus. Partneri ir iegādājušies drošības iekārtas, kas tiek izmantotas ES ārējās robežas sargāšanai, ir uzstādītas video novērošanas kameras un sociālie stendi skolās. Notikušas policijas un robežsardzes vizītes skolās, pārrunājot drošības jautājumus. Sarunu gaitā tika aktualizētas arī dažādas problēmas, kas radušās projekta ieviešanas gaitā, un meklēti to cēloņi un risinājumi. Piemēram, projekta ietvaros plānotie tehnoloģiju iepirkumi aizkavējas intensīvo tehnoloģiju specifikāciju uzlabojumu dēļ, jo, protams, visi projekta dalībnieki vēlas iepirkt tikai visjaunākās tehnoloģijas. VP Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa priekšnieks Jānis Anspoks uzsvēra pārrobežu sadarbību starp tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, pēdējā abu valstu policiju kopīgā patruļa notika Romas pāvesta vizītes laikā Aglonā (Latvija) septembra nogalē. Savukārt Valsts Robežsardzes Daugavpils pārvalde Robežkontroles tehnisko līdzekļu nodaļa nodaļas priekšnieks Romualds Stašāns norādīja, ka arī abu valstu - Latvijas un Lietuvas robežsargi kopīgi patrulē regulāri - vismaz reizi mēnesī, un pēc nepieciešamības gatavi darboties apvienojot spēkus. Projekta vadītāja Ilze Stabulniece uzslavēja projekta partnerus par dažādu projekta aktivitāšu ieviešanas laika grafika un atskaišu gatavošanas grafika ievērošanu. Visu projekta partneru pārstāvji diskutēja par projekta virzības gaitu un partneru lomām tajā.

Tuvākie pasākumi projekta ietvaros ir vadības komitejas sanāksme 8.novembrī Moletai (Lietuvā) un tematiskā sanāksme par nelegālo akcīzes preču apriti pāri ES robežai, kas arīdzan norisināsies 22.-23.novembrī Lietuvā.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild LR Valsts Policija, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

INTERREG V-A Latvijas - Lietuvas programmas LLI-082 "SYNERGY FOR SECURITY" projekts „Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā". Projekta kopējais budžets ir 580 236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro) ERAF līdzfinansējums, projekts tiek īstenots laikā no 2017.gada 17.maija līdz 2019.gada 16.novembrim. Projektu līdzfinansē Latvijas-Lietuvas programma. Projekta Vadošais partneris ir LR Valsts policija.

attels

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 26.10.2018.

Projekta ietvaros īstenota aktivitāte "Esi vērīgs - esi drošs!"

 

Biļete no Latvijas uz Vjetnamu ar vissmalkāko tūrisma piedāvājumu paku nesniedzas līdz 3000 eiro. Biļete no Vjetnamas uz Latviju, tikai bez tūristu pakas, tikai vienā virzienā un iespējams - uz mūžu - 8000 eiro! Neiesaisties šajā asimetriskajā "tūrisma biznesā"! Neļauj tam izplesties ne Latvijā, nedz Lietuvā! Gan robežsardzes, gan policijas pārstāvji daudzkārt ir apliecinājuši, ka Latgales pierobeža ir milzīgs vilinājums un interešu objekts robežpārkāpējiem un, protams, arī kontrabandistiem. Un izrādās, skaitļi var radīt maldīgu iespaidu. Ja pērn visa gada garumā tika aizturēti 106 trešo valstu pilsoņi, tad jau šī gada pirmajā pusē Valsts robežsardze aizturējusi 101 nelegālo imigrantu. Tomēr skaitliskā ziņā imigrantu kļūstot mazāk. Lielo aizturēto imigrantu skaitu radījusi robežsardzes darbības efektivitāte. Latvijas un Lietuvas policija un robežsardze apkopo spēkus, izstrādā jaunas metodes un taktiku cīņai ar nelegālo migrāciju.

Visapdraudētākā no nelegālās imigrācijas viedokļa ir Latvijas un Krievijas robeža. Cilvēki robežu nelikumīgi šķērso lielākoties tādās vietās, kur ir ļoti sarežģīti pārvietoties, viņi ir izmirkuši, nosaluši, izsalkuši un emocionāli sakāpināti. Bieži vien šie cilvēki pēc robežas šķērsošanas cenšas uzmeklēt vietu, kur varētu nepamanīti apsildīties, pārģērbties, paēst. Vietējie iedzīvotāji ir novērtējuši robežsardzes pūliņus, un ir ārkārtīgi daudz gadījumu, kad tieši pierobežas iedzīvotāji ziņo robežsargiem par svešu cilvēku, automašīnu kustību, un tas patiešām ir palīdzējis atklāt robežpārkāpējus - 90 procentu no tiem tika aizturēti uzreiz pēc "zaļās" robežas šķērsošanas turpat pierobežas joslā vai pēc vajāšanas netālu pierobežā. Neatsverama un būtiska robežas drošības daļa ir vietējo iedzīvotāju līdzdalība un atbalsts. Jo vairāk būs vērīgu acu, jo drošāka būs dzīve pierobežā. Ja redzi - tad neklusē!

Latvija un Lietuva šobrīd īsteno vērienīgu, vairāk kā pusmiljonu eiro vērtu projektu "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā", kurā iesaistījušās Latvijas un Lietuvas tiesībsargājošās iestādes - policija un robežsardze un arī četras pašvaldības, kas atrodas stratēģisku ceļu krustpunktos pie Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežas.

INTERREG V-A Latvijas - Lietuvas programmas LLI-082 "SYNERGY FOR SECURITY" projekts „ Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā". Projekta kopējais budžets ir 580 236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro) ERAF līdzfinansējums, projekts tiek īstenots laikā no 2017.gada 17.maija līdz 2019.gada 16.maijam. Projektu līdzfinansē Latvijas-Lietuvas programma. Projekta Vadošais partneris ir LV Valsts policija.

 

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 01.08.2018.

Svarīgākais - iepazīt vienam otru un strādāt kopā

2018.gada 16.maijā Kārsavas novadā notika Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas "SYNERGY FOR SECURITY" vadības komitejas 2.sanāksme. Projekta partneri Kārsavas novadā tika uzņemti pirmoreiz, tāpēc ievadrunā sanāksmes namamāte, Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka īsi iepazīstināja viesus ar Kārsavas novadu. Jau vēsturiski ir izveidojusies situācija, kad Kārsava un Krāslava bieži tiek jauktas, kas reizēm rada kuriozas situācijas. Piemēram, Kārsavas novadā ierodas ceļu projektētāji, kuriem jāstrādā Krāslavā. Smieklus auditorijā raisīja Silickas kundzes atzīšanās, ka Kārsavas dome, protams, priecātos, ja viņiem izprojektētu ceļus, bet par to maksātu Krāslavas dome. Tomēr abām Latgales pašvaldībām ir arī daudz kā kopīga, piemēram, tās abas atrodas pie stratēģiskas nozīmes tranzītceļiem un abas izvietotas pierobežā, tikai Krāslavas novads robežojas ar Baltkrieviju, bet Kārsavas - ar Krieviju.

Šādā draudzīgā un atbrīvotā atmosfērā vadības grupas sanāksme turpinājās. Atskaite par projektā paveikto izvērtās vairāku stundu garumā, jo padarīts nav maz: projekta ietvaros īstenota mācību vizīte Nīderlandē un Vācijā, noticis pieredzes apmaiņas brauciens intelektuālo videonovērošanas sistēmu iepazīšanai pa 4 Latvijas un Lietuvas pilsētām, kā arī realizētas projekta partneru apmācības cīņai ar nelegālo migrāciju.

Utenas apgabala galvenā policijas komisariāta priekšnieks Vytautas Vaiškūnas (LT) uzsvēra, ka kopīgiem spēkiem paveikts ir jau ļoti daudz, sevišķi t.s. "mīkstajā" projekta daļā - ir pētītas un analizētas videonovērošanas sistēmas abās valstīs, izzināta Eiropas kolēģu pieredze, iepazītas jaunākās tehnoloģijas attiecīgajā jomā, veikta personāla apmācība un izglītošana. Atlicis paveikt sistēmisko darbu, kādēļ šis projekts vispār tika radīts - iepirkt un uzstādīt minētās iekārtas. Tēmu turpināja Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa priekšnieks Jānis Anspoks (LAT), kurš rezumēja projekta partneru mācību vizīti Nīderlandē un Hāgā. Eiropola operatīvās vadības centrā delegācijai bija iespēja iepazīties ar iespējām, kā kopēji sadarbojoties strādā 2-3 vai pat 4 Eiropas valstis. Savukārt Mobotix rūpnīcā varēja izzināt viņu ražoto videonovērošanas iekārtu tehnoloģiskās iespējas. Pēc Kaizerslauternas (GER) policijas iecirkņa apmeklējuma J.Anspoks atzina, ka Latvijas videonovērošanas sistēma ir krietni labākā līmenī, jo vācu kolēģi šo tehnoloģisko virzienu sākuši attīstīt tikai tagad, pēc terorisma draudu pastiprināšanās Eiropā.

Atskaitoties par aprīlī Krāslavas novadā notikušo semināru, kas veltīts cīņai ar nelegālo imigrāciju, Latvijas Valsts Robežsardzes Galvenās pārvaldes Starptautiskās Sadarbības pārvaldes Ārējo finanšu instrumentu realizācijas nodaļas priekšnieks pulkvežleitnants Sandis Panga uzsvēra, ka jāturpina realizēt veiksmīgi iesāktais darbs - organizēt kopīgas apmācības gan kopējas patrulēšanas jautājumos, gan autovadītāju apmācībai piemēram, autovadīšanai ekstremālos laikapstākļos.

Neparastā formā, kā paši prezentētāji smejoties noformulēja - šobrīd Eiropā tik populārajā duetā par kopēju projekta partneru pieredzes apmaiņas braucienu kopīgi atskaitījās Lietuvas Valsts Robežsardzes pārstāve Giulnara Steponiene un Latvijas Valsts Robežsardzes pārstāvis Romualds Stašāns. Pieredzes apmaiņas braucienā intelektuālo videonovērošanas sistēmu iepazīšanai š.g. marta sākumā tika apmeklētas 4 pašvaldības - Daugavpoils un Jelgava Latvijā un Šauļi un Visagina Lietuvā. Kopējais secinājums pēc Jelgavas un Šauļu situācijas iepazīšanas - Jelgava ir ļoti attīstījusies dažādu "gudro" tehnoloģiju ieviešanas jomā. Kā atzina G.Steponiene - Jelgava ir divus gadsimtus priekšā Šauļiem un turpina vēl attīstīties, savukārt lietuviešu kolēģu uzdevums ir, izmantojot projekta dāvātās iespējas ieviest labāko pieredzi un tehnoloģijas arī savā zemē.

Š.g. maija nogalē projekta ietvaros Krāslavas novadā plānota jau nākamā tematiskā tikšanās par jaunajām tehnoloģijām un to izmantošanu drošības stiprināšanai pierobežā. Kā atzīmēja projekta vadītāja Ilze Stabulniece (LAT), tās būšot īstas "vīru spēles" ar praktiskiem pārbaudījumiem dabā, ekstremālos nakts apstākļos.

Tā kā projekta partneri pirmoreiz apmeklēja Kārsavas pašvaldību, tad kārsavieši pārsteidza ar iespaidīgu novada vizītkartes programmu. Viesiem bija unikāla iespēja apskatīt jaunuzbūvēto žogu uz Latvijas- Krievijas valstu robežas Goliševā, apmeklēt Malnavā koledžu, gūt ieskatu "Latgales dārzeņu loģistikas" grandiozajos attīstības plānos, kā arī protams baudīt īstenu latgaļu viesmīlību "Dzīļu maiznīcā".

INTERREG V-A Latvijas - Lietuvas programmas LLI-082 "SYNERGY FOR SECURITY" projekts „ Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā". Projekta kopējais budžets ir 580 236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro) ERAF līdzfinansējums, projekts tiek īstenots laikā no 2017.gada 17.maija līdz 2019.gada 16.maijam. Projektu līdzfinansē Latvijas-Lietuvas programma. Projekta Vadošais partneris ir LV Valsts policija.

attels

attels

attels

attels

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 17.05.2018.

Kad 2+2=100...

 

Latvija un Lietuva šobrīd īsteno vērienīgu, vairāk kā pusmiljonu eiro vērtu projektu "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā", kurā iesaistījušās Latvijas un Lietuvas tiesībsargājošās iestādes - policija un robežsardze un arī četras pašvaldības, kas atrodas stratēģisku ceļu krustpunktos pie Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežas. "Inteliģentās" videonovērošanas kameras, robežsargu un policistu aprīkojums, ieguldījumi drošības struktūru darbinieku apmācībā - tas viss nešaubīgi nesīs augļus. Taču ne velti projekta nosaukumā drošības platformas raksturojumam izvēlēts sinerģijas jēdziens. Sinerģija - tas nav tikai vārds. Kas ir sinerģija? Matemātiski tas varētu izskatīties pārsteidzoši: 2 + 2 = 5, vai varbūt 50 vai pat 100. Vienkārši sakot - rezultāts ir lielāks nekā visu iesaistīto pušu ieguldījuma kopsumma. Piemēram, trīs koka baļķi kopā spēj izturēt daudz lielāku svaru nekā tā svara summa, ko iztur katrs no tiem atsevišķi. Mūsu abu kaimiņvalstu drošības struktūras un iesaistītās pašvaldības spēj paveikt daudz, bet nesalīdzināmi vairāk varētu sasniegt, iesaistoties un aktīvi līdzdarbojoties visu pierobežas pašvaldību iedzīvotājiem. Tāpēc mēs aicinām katru pierobežā mītošo - nepaliec vienaldzīgs; ja redzi, tad neklusē!

Gan robežsardzes, gan policijas pārstāvji daudzkārt ir apliecinājuši, ka Latgales pierobeža ir milzīgs vilinājums un interešu objekts kontrabandistiem un nelegālajiem robežpārkāpējiem - imigrantiem. To apstiprina arī statistika - pēdējo piecu gadu laikā kopumā Latvijas pusē tikai uz Baltkrievijas robežas vien aizturēti ap 300 robežpārkāpēju, savukārt atklāto kontrabandas preču daudzums 2017.gadā bija par 130% lielāks nekā iepriekšējā gadā. Diemžēl, arī šogad noziedzība turpinās. "Jau šogad mums atklāti vairāk nekā 9 miljoni cigaretes un tabakas izstrādājumi, kas ir nelegāli pārvietotos pāri robežai. Tas liecina, ka noziegumi šajā jomā ir," tā Latvijas Radio informēja Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes priekšnieks Juris Pastars. Viens no projekta galvenajiem mērķiem ir dialoga veidošana starp Latvijas un Lietuvas tiesībsargājošām iestādēm un pašvaldībām, kas sekmētu turpmāku efektīvu sadarbību cīņā ar pārrobežu noziedzību. Teju 600 000 eiro atvēlēti šīs robežas drošības stiprināšanai, tostarp moderna tehniska aprīkojuma iegādei, piemēram, uz maģistrālajiem pierobežas tranzītceļiem uzstādīs tā saucamās "inteliģentās" videonovērošanas kameras, kas spēj identificēt autotransporta numura zīmes. Pašlaik šāds aprīkojums policijai reģionā ir pieejams tikai Daugavpils pilsētā. Savukārt robežsargi savā aprīkojumā iegūs speciālas dienas un nakts videonovērošanas kameras, kā arī personālās kameras, kas fiksēs notiekošo uz robežas. "Projekta ietvaros mums būs iegādātas kameras, kas būs piesaistītas katram robežsargam, kas veic kontroli. Tās ir personīgās kameras, kopskaitā 79, kas būs izvietotas robežsargiem uz apģērba. Būs arī četras videonovērošanas termālās kameras, 66 video reģistratori automašīnās, lai kontrolētu. Jo bija gadījumi, kad mums vajadzēja iegūt informāciju, bet tehnisko iemeslu dēļ mēs to nevarējām," sacīja Daugavpils pārvaldes Robežkontroles tehnisko līdzekļu nodaļas priekšnieks Romualds Stašāns. Pierobežas tehnoloģiju modernizācija ļaus efektīvāk cīnīties ar kontrabandas, nelegālās imigrācijas problēmām un palīdzēs atklāt meklēšanā izsludinātas personas.

"Projekta mērķis ir ierobežot kontrabandu un nelegālo robežpārkāpšanu. Tās ir galvenās problēmas, ko mēs vēlamies risināt un stiprināt robežu," sacīja projekta koordinatore Ilze Stabulniece.

INTERREG V-A Latvijas - Lietuvas programmas LLI-082 "SYNERGY FOR SECURITY" projekts „ Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā". Projekta kopējais budžets ir 580 236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro) ERAF līdzfinansējums, projekts tiek īstenots laikā no 2017.gada 17.maija līdz 2019.gada 16.maijam. Projektu līdzfinansē Latvijas-Lietuvas programma. Projekta Vadošais partneris ir LR Valsts policija.

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 08.05.2018.

Valsts robežsardzes dalība tematiskajā seminārā

Latvijas un Lietuvas pierobežas ģeogrāfiskais stāvoklis, atrodoties pie ES ārējās robežas, tiesībsargiem uzliek papildus pienākumus valstu drošības sargāšanā salīdzinot, piemēram, ar Franciju vai Vāciju, kurām vispār nav ES ārējās robežas.

Latvijas un Lietuvas policija un robežsardze apkopo spēkus, izstrādā jaunas metodes un taktiku cīņai ar nelegālo migrāciju.

2018. gada 24. - 25. aprīlī Krāslavas novadā LR Valsts policija (projekta vadošā iestāde) organizēja tematisko semināru, kurā tika izskatīta saistošās likumdošanas piemērošana un konstatētās nepilnības tajā, risku analīze drošai un atvērtai valstij, raksturoti likumpārkāpumu veidi, to izmaiņas un analizētas to tendences. Semināra laikā, darba grupu ietvaros, tika īstenota arī analītiska spēle sarežģītu likumpārkāpumu atklāšana, kur svarīga loma ir kopīgām Latvijas un Lietuvas policijas un robežsardzes patruļām.

Semināra ietvaros t.sk. tika novadītas lekcijas par šādām tēmām:
1. Pārrobežu sadarbība nelegālās migrācijas mazināšanā.
2. Nelegālā imigrācija un reģionālā pieeja pārrobežu noziedzības novēršanai.
3. Preventīvie pasākumi Austrumlatvijā un Lietuvas pierobežā.
4. Nelegālās migrācijas mazināšanas praktiskie aspekti.
5. LR Valsts robežsardzes imigrācijas dienesta darbības praktiskā organizācija.
6. Taktiskā risku analīze, kā viens no nelegālās migrācijas draudu samazināšanas preventīvajiem mehānismiem.

Seminārā piedalījās pārstāvji no Latvijas Valsts robežsardzes (9 amatpersonas), Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta, kā arī no Latvijas un Lietuvas policijas.

Semināra ietvaros tika izveidotas 2 darba grupas, un katrai darba grupai bija jāatrisina viena simulēta situācija.

Darba grupu dalībnieki risināja šīs simulāciju kopā, diskutēja par veicamajām darbībām un to secību, lai redzētu, kā darbojas atbildīgie dienesti pārrobežu kontekstā un kādas ir kļūdas.
Šāda veida seminārs Projekta ietvaros notika otro reizi, un tajā mācījās visi - gan pasniedzēji, gan klausītāji.

Seminārs īstenots Latvijas-Lietuvas programmas projekta "SYNERGY FOR SECURITY" ietvaros.
Projektu „Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" („SYNERGY FOR SECURITY") līdzfinansē Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam.

Interreg Latvijas - Lietuvas programmas 2014. - 2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

attels

attels

attels

attels

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 26.04.2018.

Organizē pieredzes apmaiņas / komandu veidošanas semināru tiesībsargājošo institūciju pašvaldību pārstāvjiem

Lietuvas Republikas Utenas apgabala policija no 2017. gada 16. oktobra līdz 18. oktobrim Bikuskio ciemā, Utenas apgabalā, Lietuvā organizēja pieredzes apmaiņas / komandu veidošanas semināru tiesībsargājošo institūciju pašvaldību pārstāvjiem, t.sk. tematisko apspriedi un praktiskos demonstrējumus par šādām tēmām:

1) terorisma draudi, nelegālā migrācija, valsts drošība, hibrīda karš un citi riski;

2) preventīvie pasākumi Latvijas-Lietuvas pierobežas teritorijās, pārrobežu sadarbība.

Semināra ietvaros tika novadītas lekcijas par:

1. Lietuvas un Latvijas policijas un robežsardzes dienestu normatīvajiem regulējumiem par kompetencēm, kas saistītas ar imigrācijas uzraudzību: teorija un prakse.

2. robežšķērsošanas specifiku un problēmām, Eiropas Savienības skatījumu par iekšējām un ārējām robežām, imigrācijas kontroli, FRONTEX darbībām, ANO konvencijas un patvēruma meklētājiem.

Seminārā no Latvijas Valsts robežsardzes puses piedalījās 8 amatpersonas, kā arī pārstāvji no dažādām iestādēm: Lietuvas un Latvijas policijas un Lietuvas robežsardzes, Latvijas zemessardzes un Valsts ugundzēsības un glābšanas dienesta u.c.

Tika izveidotas 8 darba grupas, un katrai darba grupai bija jānovada attiecīga lekcija.
Semināra ietvaros tika organizēta simulācija - tika imitēts milzīgs ugunsgrēks, kurā cieta imigranti. Pasniedzēji un semināra dalībnieki veidoja šo simulāciju kopā, lai redzētu, kā darbojas atbildīgie dienesti, un kādas ir kļūdas.

Šāda veida seminārs notika pirmo reizi, un tajā mācījās visi - gan pasniedzēji, gan klausītāji.

Projektu „Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" („SYNERGY FOR SECURITY") līdzfinansē Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam.

Interreg Latvijas - Lietuvas programmas 2014. - 2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

 

 

 

 

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 20.10.2017.

Doma laukumā norisinās Eiropas sadarbības dienas pasākums

2017.gada 16.septembrī Rīgā, Doma laukumā norisinājās Eiropas sadarbības dienas pasākums. Tajā piedalījās Latvijas projektu pārstāvji no dažādām Eiropas teritoriālo sadarbību programmām. Šis pasākums ļāva apmeklētājiem iepazīties ar programmu sniegto ieguldījumu dzīves kvalitātes uzlabošanai reģionos un aktīvi piedalīties Latvijas projektu partneru rezultātu demonstrācijā.

Pasākuma ietvaros tika atklāta fotogrāfu Jāņa Deinata un Ilmāra Znotiņa fotoizstāde, kas iepazīstina ar dažādiem un interesantiem projektiem, kas tiek īstenoti Latvijā sadarbībā ar citām valstīm Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ietvaros.

Apmeklētājiem bija iespēja piedalīties viktorīnās, kā arī ar valsts robežsardzes, policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pārstāvjiem apskatīt šo projektu rezultātā iegādāto tehniku un aprīkojumu. Bija arī iespēja vērot robežsardzes dienesta suņu paraugdemonstrējumus un piedalīties dažādās Hanzas laika aktivitātēs, piemēram, sveču liešanā, naudas kalšanā un dažādu labumu degustācijā. Pasākuma gaitā uzstājās Daugavpils Latviešu Kultūras centra orķestra "Daugava", Limbažu mūzikas skolas akordeonisti un suitu sievas.

Pasākuma ietvaros, apmeklētājiem bija iespējams aplūkot Valsts robežsardzes koledžas tematisko izstādi: VRS tehniskos un speciālos līdzekļus, ekipējumu, kvadriciklu, dienesta suņus u.c.).

Eiropas Sadarbības diena visā Eiropā tiek atzīmēta jau sesto reizi. Tāpat kā katru gadu, arī šogad īpaša uzmanību tiek vērsta uz pārrobežu sadarbības un labu kaimiņattiecību nozīmi reģionālajā attīstībā.

Projektu „Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" („SYNERGY FOR SECURITY") līdzfinansē Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam.

Interreg Latvijas - Lietuvas programmas 2014. - 2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

attelsattels

attels

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 20.09.2017.

Norisinājās "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" vadības grupas otrā sanāksme

2017.gada 8.septembrī VRS Daugavpils pārvaldē tika organizēta Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-082 "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" ("Creation of a synergy platform for the public security in the Latvian and Lithuanian Eastern border territories / SYNERGY FOR SECURITY") vadības grupas 2. sanāksme.

Sanāksmes mērķis bija projekta partneriem atskaitīties par līdz šim projekta ietvaros īstenotajiem pasākumiem, apspriest finanšu norēķinu, atskaišu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, kā arī iepirkumu procedūru organizāciju un izskatīt jautājumus, kas saistīti ar projekta ietvaros plānoto pasākumu īstenošanu 2017. un 2018. gadā.

Projekts izstrādāts, pamatojoties un reaģējot uz aktuālākajām pēdējo gadu problēmām - pārrobežu noziedzību, sabiedriskās drošības jautājumiem un nelegālo imigrāciju, kur Austrumlatvija un Lietuva tiek izmantoti kā tranzīta reģioni tālākai noziedzības virzībai uz Eiropu. Šīm abām valstīm kopīgās problēmas efektīvi iespējams risināt tikai pārrobežu sadarbības līmenī, tāpēc, apvienojot Latvijas un Lietuvas tiesībsargājošo iestāžu un pašvaldību resursus, projekta ietvaros tiks īstenoti vairāki kopīgi risinājumi iestāžu kapacitātes paaugstināšanai un sadarbības aktivizēšanai pārrobežu līmenī: tiks izveidota sinerģiska sadarbības platforma valstu drošības stiprināšanai un veicināta sadarbība starp iedzīvotājiem, tiesībsargājošām iestādēm un pašvaldībām. Projekta ietvaros tiks uzstādītas intelektuālās nakts un dienas videonovērošanas sistēmas ar transportlīdzekļu identifikācijas iespējām uz visiem starpvalstu ceļiem un iekšzemes tranzīta ceļiem Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā, kā arī tiks uzlabots abu valstu policijas un robežsardzes speciālais tehniskais aprīkojums pārrobežu noziedzības apkarošanai.

Divu gadu garumā regulāri tiks strādāts arī ar sabiedrību - sociālajos tīklos tiks īstenota drošības informatīvā kampaņa "Ja redzi, tad neklusē!", kura mudinās iedzīvotājus iesaistīties nelegālu darbību apkarošanā, par to ziņojot drošības instancēm.

Projekta īstenošanas partneri no Latvijas puses ir Valsts policija, Valsts robežsardze, Krāslavas novada dome, Kārsavas novada dome, savukārt Lietuvas pusi pārstāv Utenas apriņķa policijas pārvalde, Utenas rajona pašvaldība, Moletai rajona pašvaldība, Ignalinas robežsardzes vienība. Vairāku klātesošo augsto abu valstu Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu teiktais ir rezumējams īsi: sadarbība, sadarbība un vēlreiz sadarbība. Un ne tikai starp katras valsts dienestiem, bet arī sadarbība abu valstu drošības struktūru starpā, izmantojot visas iespējas, ko sniedz modernās tehnoloģijas, sadarbība pašvaldību starpā un, kas ir īpaši būtiski, sadarbība starp iedzīvotājiem un drošības struktūrām. Divu gadu garumā sociālajos tīklos tiks īstenota drošības informatīvā kampaņa „Ja redzi, tad neklusē!", jo, kā atzīst abu valstu drošības struktūru pārstāvji, pierobežas iedzīvotāji ir mūsu acis un ausis, tikai ar viņu palīdzību mēs varam reaģēt uz notikumiem iespējami ātri un efektīvi. Projekta kopējais budžets ir 580 236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro) ERAF līdzfinansējums, projekts tiks īstenots laikā no 2017. gada 17. maija līdz 2019. gada 16. maijam.

Projektu „Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" („SYNERGY FOR SECURITY") līdzfinansē Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam.

Interreg Latvijas - Lietuvas programmas 2014. - 2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

attels

attels

attels

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 11.09.2017.

Norisinājās "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" atklāšanas sanāksme

Pirmdien, 22.maijā, Valsts policija Krāslavā organizēja projekta "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" (turpmāk - Projekts) atklāšanas sanāksmi.

Tās laikā apsprieda starpvalstu sadarbības jautājumus, iekšējo ES valstu robežu drošību, tiesībsargājošo iestāžu un pašvaldību sadarbību atbilstoši Projekta mērķim u.c. ar projekta īstenošanu saistīti jautājumi.

Atklāšanas sanāksmē piedalījās arī Latvijas partneri - Valsts robežsardze, Krāslavas novada pašvaldība, Kārsavas novada pašvaldība un Lietuvas partneri - Utenas apriņķa policijas pārvalde, Utenas rajona pašvaldība, Moletai rajona pašvaldība, Lietuvas Robežsardzes Ignalinas vienība.

Projekta specifiskais mērķis ir pārrobežu noziedzības un nelegālās migrācijas apkarošana, sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes uzlabošana ar mērķi veikt preventīvus pasākumus Austrumlatvijas-Lietuvas pierobežas reģionu dzīves vides uzlabošanai, izveidojot sadarbības platformu starp Latvijas un Lietuvas tiesībsargājošam institūcijām un pašvaldībām un investējot intelektuālas video novērošanas sistēmas izveidei pilsētās un uz iekšējās ES robežas starp Latviju un Lietuvu, uzlabojot Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu norīkojumu mobilitāti (video reģistratori, navigācijas sistēmas, mobilie sakari u.c.).

attels

attels

attels

attels

attels

attels

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 22.05.2017.

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 22.05.2017.