Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums:
Sadzīves apstākļu uzlabošana Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās Ventspils un Daugavpils pārvaldē un aizturēto ārzemnieku uzturēšanas centrā „Olaine"

Projekta prioritāte un aktivitāte:
2009.gada programmas 1.prioritāte: Kopienas Acquis izklāstīto principu un pasākumu īstenošana patvēruma jomā, ieskaitot tos, kas attiecas uz integrācijas mērķiem.

1.2.2.aktivitāte: Sadzīves apstākļu uzlabošana Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās Ventspils un Daugavpils pārvaldē un aizturēto ārzemnieku uzturēšanas centrā „Olaine".

Projekta vispārējais mērķis: nodrošināt aizturēto patvēruma meklētāju sadzīves apstākļus atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

Projekta specifiskais mērķis: uzlabot patvēruma meklētāju, kas ir aizturēti un tiek turēti Valsts robežsardzes telpās, dzīves apstākļus, aprīkojot šīs telpas ar sadzīves aprīkojumu, mēbelēm.

Projektam paredzētais finansējums ir 46 547 LVL, no tiem pieprasītais Fonda finansējums ir 34 910 LVL, bet valsts budžeta finansējums- 11 637 LVL. Plānotais Projekta īstenošanas laiks ir 2010.gada jūlijs - 2011.gada jūnijs.

Projekta īstenošanas rezultātā:

  • Valsts robežsardzes Daugavpils (Daugavpilī blakus robežai ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku) pārvaldes aizturēto patvēruma meklētāju izmitināšanas telpas (dzīvojamās telpas, ēdamtelpa; atpūtas telpa; veļas mazgātavas telpa; bērnu rotaļu telpa) tiks aprīkotas ar sadzīves tehniku, inventāru, mēbelēm un datortehniku;
  • Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra „Olaine" aizturēto patvēruma meklētāju izmitināšanas telpas (dzīvojamās telpas, mācību telpa; ēdamtelpa; pārtikas preču noliktava; atpūtas telpa brīvā laika pavadīšanai; veļas mazgātavas telpa; bērnu rotaļu telpa, trenažieru telpa, psihologa telpa, fotografēšanas un daktiloskopijas telpa, intervijas telpa) tiks aprīkotas ar sadzīves tehniku, inventāru, mēbelēm, datortehniku un trenažieriem;
  • Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes I kategorijas nodaļas aizturēto patvēruma meklētāju izmitināšanas telpas Liepājā (dzīvojamās telpas, veļas mazgātavas telpa, atpūtas telpa, psihologa telpa un trenažieru telpa) tiks aprīkotas ar sadzīves tehniku, inventāru, mēbelēm, datortehniku un trenažieri.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Eiropas Bēgļu fonda 2009.gada programmas projekta Nr. EBF/2009/2 „Sadzīves apstākļu uzlabošana Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās" ietvaros Valsts robežsardze realizē pasākumus, lai uzlabotu sadzīves apstākļus Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās Ventspils un Daugavpils pārvaldēs.

Projekta mērķis ir nodrošināt patvēruma meklētājus ar piemēroti aprīkotām telpām, kas paaugstinātu patvēruma meklētāju izmitināšanas kapacitāti, apmierinātu patvēruma meklētāju sociālās vajadzības un uzlabotu patvēruma meklētāju, kas ir aizturēti un tiek izmitināti Valsts robežsardzes telpās, dzīves apstākļus. Šīs telpas paredzēts aprīkot ar nepieciešamo sadzīves aprīkojumu un mēbelēm.

Šā gada 31. janvārī izsludināti 2 iepirkumi - „Sadzīves tehnikas un inventāra iegāde Valsts robežsardzes vajadzībām" (id.Nr. VRS GP 2011/01 EBF) un „Biroja tehnikas piegāde Valsts robežsardzes vajadzībām" (id.Nr. VRS GP 2010/18 EBF). Realizējot iepriekš minētos iepirkumus, tiks iegādāti ledusskapji, veļas mazgājamās mašīnas, veļas žāvējamās mašīnas, virtuves inventārs, datortehnikas komplekti, printeri, skeneri, televizori u.c.

Tuvākajā laikā tiks izsludināts vēl viens iepirkums par mēbeļu iegādi (gultas ar gultas veļas piederumiem, skapji, galdi, taburetes, krēsli u.c.).

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 01.02.2011.

Eiropas Bēgļu fonda 2009.gada programmas projekta Nr. EBF/2009/2 „Sadzīves apstākļu uzlabošana Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās" ietvaros Valsts robežsardze realizē pasākumus, lai uzlabotu sadzīves apstākļus Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās Ventspils un Daugavpils pārvaldēs.

Projekta mērķis ir nodrošināt patvēruma meklētājus ar piemēroti aprīkotām telpām, kas paaugstinātu patvēruma meklētāju izmitināšanas kapacitāti, apmierinātu patvēruma meklētāju sociālās vajadzības un uzlabotu patvēruma meklētāju, kas ir aizturēti un tiek izmitināti Valsts robežsardzes telpās, dzīves apstākļus. Šīs telpas paredzēts aprīkot ar nepieciešamo sadzīves aprīkojumu un mēbelēm.

Šā gada 11.februārī Valsts robežsardze izsludinājusi atklātu konkursu „Mēbeļu iegāde Valsts robežsardzes vajadzībām" (id.Nr. VRS GP 2011/02 EBF). Realizējot šo iepirkumu tiks iegādātas nepieciešamajām mēbeles (gultas ar gultas veļas piederumiem, galdi, krēsli, skapji utt.) un bērnu istabas aprīkojums, lai aprīkotu patvēruma meklētāju telpas Valsts robežsardzes Ventspils un Daugavpils pārvaldēs.

Iepriekš izsludinātajam iepirkumam „Biroja tehnikas piegāde Valsts robežsardzes vajadzībām" (VRS GP 2011/18 EBF) līdz šā gada 16.februārim iesniegti 2 piedāvājumi, bet iepirkumam „Sadzīves tehnikas un inventāra iegāde valsts robežsardzes vajadzībām" (VRS GP 2011/01 EBF) nav iesniegts neviens piedāvājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 16.02.2011.

Eiropas Bēgļu fonda 2009.gada programmas projekta Nr. EBF/2009/2 „Sadzīves apstākļu uzlabošana Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās" ietvaros Valsts robežsardze realizē pasākumus, lai uzlabotu sadzīves apstākļus Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās Ventspils un Daugavpils pārvaldēs.

Projekta mērķis ir nodrošināt patvēruma meklētājus ar piemēroti aprīkotām telpām, kas paaugstinātu patvēruma meklētāju izmitināšanas kapacitāti, apmierinātu patvēruma meklētāju sociālās vajadzības un uzlabotu patvēruma meklētāju, kas ir aizturēti un tiek izmitināti Valsts robežsardzes telpās, dzīves apstākļus. Šīs telpas paredzēts aprīkot ar nepieciešamo sadzīves aprīkojumu un mēbelēm.

Šā gada 23.februārī izsludināta iepirkuma procedūra „Sadzīves tehnikas un inventāra iegāde Valsts robežsardzes vajadzībām" (id.Nr. IeM VRS GP 2011/03 EBF), lai patvēruma meklētāju telpas aprīkotu un nodrošinātu ar mazgājamām mašīnām, ledusskapjiem, mikroviļņu krāsnīm, virtuves inventāru u.c. sadzīves lietām.

Uz iepriekš izsludinātajām iepirkuma procedūrām piedāvājumi netika iesniegti.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 25.02.2011.

Eiropas Bēgļu fonda 2009.gada programmas projekta Nr. EBF/2009/2 „Sadzīves apstākļu uzlabošana Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās" ietvaros Valsts robežsardze realizē pasākumus, lai uzlabotu sadzīves apstākļus Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās Ventspils un Daugavpils pārvaldēs.

Projekta mērķis ir nodrošināt patvēruma meklētājus ar piemēroti aprīkotām telpām, kas paaugstinātu patvēruma meklētāju izmitināšanas kapacitāti, apmierinātu patvēruma meklētāju sociālās vajadzības un uzlabotu patvēruma meklētāju, kas ir aizturēti un tiek izmitināti Valsts robežsardzes telpās, dzīves apstākļus. Šīs telpas paredzēts aprīkot ar nepieciešamo sadzīves aprīkojumu un mēbelēm.

Šā gada 11.februārī Valsts robežsardzes izsludinātajam atklātajam konkursam „Mēbeļu iegāde Valsts robežsardzes vajadzībām" (id.Nr. VRS GP 2011/02 EBF) piedāvājumus iesniedza 4 pretendenti.

Iepirkuma priekšmets sastāvēja no trīs daļām - I daļa „Mēbeles", II daļa „Gultas, veļas piederumi" un III daļa „Bērnu istabas aprīkojums". Iepirkuma komisija, izvērtējot visu pretendentu piedāvājumus, nolēma par I daļu slēgt līgumu ar SIA „Palisandrs" (Ls 17825,41 bez PVN), par II daļu un III daļu slēgt līgumu ar SIA „R&T" (Ls 2590,85 un Ls 1061,60 bez PVN).

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 23.03.2011.

Eiropas Bēgļu fonda 2009.gada programmas projekta Nr. EBF/2009/2 „Sadzīves apstākļu uzlabošana Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās" ietvaros Valsts robežsardze realizē pasākumus, lai uzlabotu sadzīves apstākļus Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās Ventspils un Daugavpils pārvaldēs.

Projekta mērķis ir nodrošināt patvēruma meklētājus ar piemēroti aprīkotām telpām, kas paaugstinātu patvēruma meklētāju izmitināšanas kapacitāti, apmierinātu patvēruma meklētāju sociālās vajadzības un uzlabotu patvēruma meklētāju, kas ir aizturēti un tiek izmitināti Valsts robežsardzes telpās, dzīves apstākļus. Šīs telpas paredzēts aprīkot ar nepieciešamo sadzīves aprīkojumu un mēbelēm.

Realizējot projekta „Sadzīves apstākļu uzlabošana Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās" pasākumus, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldei iegādāti trenažieri un sporta inventārs: kompleksais trenažieris, velotrenažieris, fitnesa sols, skrejceļš, novuss, galda hokejs, sporta zāles paklājs un Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldei - svaru trenažieris.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 05.04.2011.

Eiropas Bēgļu fonda 2009.gada programmas projekta Nr. EBF/2009/2 „Sadzīves apstākļu uzlabošana Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās" ietvaros Valsts robežsardze realizē pasākumus, lai uzlabotu sadzīves apstākļus Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās Ventspils un Daugavpils pārvaldēs.

Projekta mērķis ir nodrošināt patvēruma meklētājus ar piemēroti aprīkotām telpām, kas paaugstinātu patvēruma meklētāju izmitināšanas kapacitāti, apmierinātu patvēruma meklētāju sociālās vajadzības un uzlabotu patvēruma meklētāju, kas ir aizturēti un tiek izmitināti Valsts robežsardzes telpās, dzīves apstākļus. Šīs telpas paredzēts aprīkot ar nepieciešamo sadzīves aprīkojumu un mēbelēm.

Jau ceturto reizi tiek izsludināta iepirkuma procedūra „Sadzīves tehnikas un inventāra iegāde Valsts robežsardzes vajadzībām" (id.Nr. IeM VRS GP 2011/05 EBF), lai patvēruma meklētāju telpas aprīkotu un nodrošinātu ar mazgājamām mašīnām, ledusskapjiem, mikroviļņu krāsnīm, virtuves inventāru u.c. sadzīves lietām.

Uz iepriekš izsludinātajām iepirkuma procedūrām piedāvājumi netika iesniegti.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 09.05.2011.

Eiropas Bēgļu fonda 2009.gada programmas projekta Nr. EBF/2009/2 „Sadzīves apstākļu uzlabošana Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās" ietvaros Valsts robežsardze realizē pasākumus, lai uzlabotu sadzīves apstākļus Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās Ventspils un Daugavpils pārvaldēs.

Projekta mērķis ir nodrošināt patvēruma meklētājus ar piemēroti aprīkotām telpām, kas paaugstinātu patvēruma meklētāju izmitināšanas kapacitāti, apmierinātu patvēruma meklētāju sociālās vajadzības un uzlabotu patvēruma meklētāju, kas ir aizturēti un tiek izmitināti Valsts robežsardzes telpās, dzīves apstākļus. Šīs telpas paredzēts aprīkot ar nepieciešamo sadzīves aprīkojumu un mēbelēm.

Līdz š.g. 17.maijam iepirkuma procedūrai „Sadzīves tehnikas un inventāra iegāde Valsts robežsardzes vajadzībām" (id.Nr. IeM VRS GP 2011/05 EBF) piedāvājumu iesniedza viens komersants - SIA „Prāna Ko". Iepirkuma komisija, izvērtējot iesniegto piedāvājumu, atzina to par atbilstošu un pieņēma lēmumu slēgt līgumu par kopējo summu bez pievienotās vērtības nodokļa Ls 4062,86. Valsts robežsardzes Daugavpils un Ventspils pārvalžu patvēruma meklētāju telpas tiks nodrošinātas ar ledusskapjiem, veļas mazgājamām un žāvējamām mašīnām, mikroviļņu krāsnīm, trauku komplektiem u.c.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 23.05.2011.

Realizējot Eiropas Bēgļu fonda projektu „Sadzīves apstākļu uzlabošana Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās", tika veikti pasākumi, lai procedūru kabinetu aprīkotu ar nepieciešamajām medicīnas precēm. Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde veica tirgus izpēti, kā rezultātā no SIA „Elekta" tika iegādātas dažādas medicīniskās preces: maskas, gumijas cimdi, šķēres, dezinfekcijas līdzekļi, injekcijas salvetes utt. par kopējo summu Ls 1210,50. 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 30.06.2011.

Eiropas Bēgļu fonda 2009.gada programmas projekta Nr. EBF/2009/2 „Sadzīves apstākļu uzlabošana Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās" ietvaros Valsts robežsardze realizē pasākumus, lai uzlabotu sadzīves apstākļus Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās Ventspils un Daugavpils pārvaldēs.

Projekta mērķis ir nodrošināt patvēruma meklētājus ar piemēroti aprīkotām telpām, kas paaugstinātu patvēruma meklētāju izmitināšanas kapacitāti, apmierinātu patvēruma meklētāju sociālās vajadzības un uzlabotu patvēruma meklētāju, kas ir aizturēti un tiek izmitināti Valsts robežsardzes telpās, dzīves apstākļus. Šīs telpas paredzēts aprīkot ar nepieciešamo sadzīves aprīkojumu un mēbelēm.

Projekta realizācijas gaitā Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldei iegādāta biroja tehnika (2 galda datori un 3 televizori) un dažādas medicīnas preces procedūru kabineta aprīkošanai, un Ventspils pārvaldei iegādāta biroja tehnika (2 galda datori un 4 televizori).

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 04.07.2011.

Š.g. 30.jūnijā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Bēgļu fonda (turpmāk - Fonds) 2009.gada programmas ietvaros Valsts robežsardzes pabeidza realizēt projektu Nr. EBF/2009/2 „Sadzīves apstākļu uzlabošana Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās" (turpmāk- Projekts).

Ir sasniegts Projekta mērķis, uzlabota patvēruma meklētāju, kas ir aizturēti un tiek turēti Valsts robežsardzes telpās, dzīves apstākļi, aprīkojot šīs telpas ar sadzīves tehniku, mēbelēm, trenažieriem un biroja tehniku.

Projektam paredzētais finansējums bija 37 448 LVL, no tiem pieprasītais Fonda finansējums ir 28 086 LVL, bet valsts budžeta finansējums- 9 362 LVL. Plānotais Projekta īstenošanas laiks bija 2010.gada jūlijs - 2011.gada jūnijs.

Projekta īstenošanas rezultātā:

  • Valsts robežsardzes Daugavpils (Daugavpilī blakus robežai ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku) pārvaldes aizturēto patvēruma meklētāju izmitināšanas telpas (dzīvojamās telpas, ēdamtelpa; atpūtas telpa; veļas mazgātavas telpa; bērnu rotaļu telpa un medicīnas procedūru kabinets ) aprīkotas ar sadzīves tehniku, inventāru, mēbelēm, biroja tehniku un medicīnas iekārtām uninstrumentiem

  • Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes I kategorijas nodaļas aizturēto patvēruma meklētāju izmitināšanas telpas Liepājā (dzīvojamās telpas, veļas mazgātavas telpa, atpūtas telpa un trenažieru telpa) aprīkotas ar sadzīves tehniku, inventāru, mēbelēm, biroja tehniku un trenažieri.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 11.07.2011.

Kontaktpersona: Andris Rijkuris

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv

tālr. 67075661

 

Publicēšanas datums: 25.08.2010.