Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk - Fonds) 2013.gada programmas ietvaros 2013.gada 25.oktobrī starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi tika parakstīta vienošanās Nr.IA/VRS/EĀRF/2013/4 par projekta „Robežuzraudzības mobilitātes uzlabošana" Nr.IA/VRS/EĀRF/2013/4 īstenošanas kārtību.

Projekta nosaukums:
Robežuzraudzības mobilitātes uzlabošana

Projekta prioritāte un aktivitāte:
Eiropas Ārējo robežu fonda 2013.gada programmas 1.prioritāte:
„Atbalsts turpmākai pakāpeniskai kopējas integrētas robežu pārvaldības sistēmas izveidei attiecībā uz personu pārbaudēm pie ārējām robežām un ārējo robežu uzraudzību".
1.5.aktivitāte: „Robežuzraudzības mobilitātes uzlabošana".

Projekta vispārējais mērķis:
Nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu LR un ES ārējās robežas uzraudzību un kontroli, aizsargāt valsts ekonomiskās intereses, nodrošināt iekšējo drošību un novērst ārējos draudus.

Projekta specifiskais mērķis:
Uzlabot VRS mobilitāti, veicot daļēju autoparka nom.

Projekta finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 1 948 857 LVL, tajā skaitā Fonda finansējums ir 1 461 642 LVL, bet valsts budžeta finansējums - 487 215 LVL.

Plānotais Projekta īstenošanas laiks:
2013.gada septembris - 2015.gada janvāris.

Projekta sadarbības partneris:
IeM Nodrošinājuma valsts aģentūra. Sadarbības partneris nodrošinās atklāta konkursa „Sauszemes transportlīdzekļu piegāde Valsts robežsardzes vajadzībām" organizēšanu.

Projekta aktivitātes:

  1. Projekta vadība un administrēšana;
  2. Transportlīdzekļu iegāde (tajā skaitā tiks piesaistīts neatkarīgs eksperts nodrošinot tehnisko specifikāciju vērtēšanu, konkursa izvērtēšanas kritēriju vērtēšanu, konkursu dalībnieku iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu).

Projekta īstenošanas rezultātā:
Projekta rezultātā tiks iegādāti sauszemes transportlīdzekļi (vieglie (universāls) kinologu vajadzībām (dienesta suņu pārvadāšanai); degvielas vedējs; apvidus (plašlietojuma); vieglie; speciāli aprīkots mikroautobuss; apvidus (pikaps)) un daļēji atjaunots VRS autoparks uz ārējām robežām VRS funkciju nodrošināšanai.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Eiropas Ārējo robežu fonda 2013.gada programmas "Robežuzraudzības mobilitātes uzlabošana" projekta Nr.IA/VRS/EĀRF/2013/4 ietvaros š.g. gada 8. jūnijā Valsts robežsardzei tika piegādāts degvielas vedējs, kuru izmantos Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes vajadzībām helikopteru degvielas uzpildīšanai.

Līdz šim VRS rīcībā nebija speciāla transportlīdzekļa, ar kā palīdzību varētu tikt nodrošināta neierobežota un pilnvērtīga helikopteru izmantošana pamatuzdevumu veikšanai un glābšanas operāciju nodrošināšanai, lai nodrošinātu helikopteru papildus degvielas uzpildi ārpus VRS aviācijas bāzes. Degvielas vedēja iegāde bija vitāli nepieciešama VRS pamatfunkciju pilnvērtīgai izpildei. Kā liecina pieredzes apmaiņa, tad šādi specializētie transportlīdzekļi - degvielas vedēji ir robežsardzes un policijas dienestu rīcībā citās ES valstīs, kur tāpat kā Latvijā, nav attīstīta lidostu uzpildes vietu infrastruktūra.

attels

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu
Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze


 

Kontaktpersona: Inga Svirska
e-pasta adrese: inga.svirska@rs.gov.lv
tel. 67075741

 

Publicēšanas datums: 15.06.2015.

Eiropas Ārējo robežu fonda 2013.gada programmas "Robežuzraudzības mobilitātes uzlabošana" projekta Nr.IA/VRS/EĀRF/2013/4 otrā pasākuma "Transportlīdzekļu iegāde" ietvaros 2014.gada decembrī tika iegādāti jauni transportlīdzekļi - 31 apvidus automobilis „Nissan Pathfinder", 20 apvidus kravas automobiļi „Toyota Hilux , 26 kravas furgoni „Renault Kangoo Maxi" , 1 vieglais automobilis Audi A6, 7- vieglie automobiļi Volkswagen Jetta, un 1-mikroautobuss Mercedes Benz Sprinter.

Visi transportlīdzekļi ir papildus aprīkoti ar robežsardzes funkciju veikšanai nepieciešamo aprīkojumu - sakaru, robežas uzturēšanas, dienesta suņu transportēšanas aprīkojumu u.tml.

2015.gada aprīlī projekta ietvaros Valsts robežsardzei tika piešķirts papildus finansējums 41 243 EUR apmērā klātbūtnes uztveršanas sistēmu iegādei. Tādejādi tuvākajā laikā notiks Valsts robežsardzes apvidus transportlīdzekļu aprīkošanas uzlabošana, robežuzraudzības uzdevumu izpildes nodrošināšanai.

 

 

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu
Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze


 

Kontaktpersona: Inga Svirska
e-pasta adrese: inga.svirska@rs.gov.lv
tel. 67075741

 

Publicēšanas datums: 30.04.2015.

Projekta 2. pasākuma "Transportlīdzekļu iegāde" ietvaros pamatojoties uz atklātā konkursa "Sauszemes transportlīdzekļu piegāde Valsts robežsardzes vajadzībām" (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2013/93) rezultātiem 25.04.2014. starp Valsts robežsardzi (turpmāk - VRS) un SIA "Moller Auto Latvia" tika noslēgts līgums Nr. 29 par vieglā pasažieru transportlīdzekļa 1 gab. iegādi. Kopējā līgumcena 28 765,29 euro bez pievienotās vērtības nodokļa. Līguma izpildes termiņš 4 (četri) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

2014. gada 25. jūlijā tika parakstīts transportlīdzekļa nodošanas akts un Valsts robežsardzei tika piegādāts "Audi" markas transportlīdzeklis.

Projekts tiek īstenots Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas Eiropas Ārējo robežu fonda 2013. gada programmas ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

 

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu
Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze


 

Kontaktpersona: Ilze Staša
e-pasta adrese: Ilze.Stasa@rs.gov.lv
tel. 67075741

 

Publicēšanas datums: 31.07.2014.

Projekta 2. pasākuma "Transportlīdzekļu iegāde" ietvaros 2013. gada 10. decembrī tika izsludināts atklāts konkurss "Sauszemes transportlīdzekļu piegāde Valsts robežsardzes vajadzībām" (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2013/93). Iepirkumu organizēja Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūra. 2014. gada 10. martā iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par pretendentiem, kuriem ir piešķirtas tiesības slēgt līgumu un 2014. gada 13. martā paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem tika publicēts Iepirkumu uzraudzības mājas lapā.

Pamatojoties uz atklātā konkursa "Sauszemes transportlīdzekļu piegāde Valsts robežsardzes vajadzībām" (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2013/93) rezultātiem tika noslēgti šādi līgumi:

1) 25.04.2014. starp Valsts robežsardzi (turpmāk - VRS) un SIA "Moller Auto Latvia" noslēgts līgums Nr. 29 par vieglā pasažieru automobiļa 1 gab. iegādi.

Kopējā līgumcena 28 765,29 euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līguma izpildes termiņš 4 (četri) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

2) 28.05.2014. starp VRS un SIA "Domenikss" noslēgts līgums Nr. 40 par vieglā plašlietojuma automobiļa (mikroautobuss) 1 gab. iegādi.

Kopējā līgumcena 62 396,69 euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līguma izpildes termiņš 7 (septiņi) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

3) 30.05.2014. starp VRS un SIA "Amserv Motors" noslēgts līgums Nr. 42 par apvidus automobiļu - pikaps 20 gab.

Kopējā līgumcena 538 000,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līguma izpildes termiņš 7 (septiņi) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

4) 30.05.2014. starp VRS un SIA "Avar Auto" noslēgts līgums Nr. 43 par aviācijas degvielas vedēja 1 gab. iegādi.

Kopējā līgumcena 256 174,05 euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līguma izpildes termiņš 7 (septiņi) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

5) 02.06.2014. starp VRS un SIA "Euro Auto" noslēgts līgums Nr. 44 par kravas furgonu (kinologiem) 26 gab. iegādi.

Kopējā līgumcena 382 200,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līguma izpildes termiņš 7 (septiņi) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

6) 03.06.2014. starp VRS un SIA "Skandi Motors" noslēgts līgums Nr. 45 par plašlietojuma apvidus automobiļu 31 gab.

Kopējā līgumcena 919 739,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līguma izpildes termiņš 7 (septiņi) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

7) 09.06.2014. starp VRS un SIA "Skandi Motors" noslēgts līgums Nr. 47 par vieglo pasažieru automobiļu 7 gab. iegādi.

Kopējā līgumcena 106 452,08 euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līguma izpildes termiņš 4 (četri) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

Projekts tiek īstenots Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas Eiropas Ārējo robežu fonda 2013. gada programmas ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

 

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu
Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze


 

Kontaktpersona: Ilze Staša
e-pasta adrese: Ilze.Stasa@rs.gov.lv
tel. 67075741

 

Publicēšanas datums: 09.06.2014.

Projekta 2. pasākuma "Transportlīdzekļu iegāde" ietvaros 2014. gada 3. aprīlī tika parakstīts pakalpojuma pieņemšanas akts par 2013. gada 6. novembrī starp Valsts robežsardzi un Biedrību "Auto Asociācija" noslēgtā līguma Nr. 32 par eksperta pakalpojumiem izpildi.

Līguma ietvaros Biedrību "Auto Asociācija" sniegs neatkarīgus profesionālus un pamatotus rakstiskus atzinumus par:

1) IeM Nodrošinājuma valsts aģentūras organizētā atklātā konkursa „Sauszemes transportlīdzekļu piegāde Valsts robežsardzes vajadzībām" (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2013/93) nolikuma tehnisko specifikāciju un līguma projektu;

2) Konkursa pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību atklātā konkursa nolikumam.

Kopējā līgumcena 562,03 euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Projekts tiek īstenots Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas Eiropas Ārējo robežu fonda 2013. gada programmas ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

 

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu
Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze


 

Kontaktpersona: Ilze Staša
e-pasta adrese: Ilze.Stasa@rs.gov.lv
tel. 67075741

 

Publicēšanas datums: 03.04.2014.

Projekta 2. pākuma "Transportlīdzekļu iegāde" ietvaros 2013. gada 6. novembrī starp Valsts robežsardzi un Biedrību "Auto Asociācija" tika noslēgts līgums Nr. 32 par eksperta pakalpojumiem.

Līguma ietvaros Biedrību "Auto Asociācija" sniegs neatkarīgus profesionālus un pamatotus rakstiskus atzinumus par:

1) IeM Nodrošinājuma valsts aģentūras organizētā atklātā konkursa „Sauszemes transportlīdzekļu piegāde Valsts robežsardzes vajadzībām" (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2013/93) nolikuma tehnisko specifikāciju un līguma projektu;

2) Konkursa pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību atklātā konkursa nolikumam.

Kopējā līgumcena 562,03 euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Projekts tiek īstenots Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas Eiropas Ārējo robežu fonda 2013. gada programmas ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu
Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze


 

Kontaktpersona: Ilze Staša
e-pasta adrese: Ilze.Stasa@rs.gov.lv
tel. 67075741

 

Publicēšanas datums: 06.11.2013.

 

Kontaktpersona: Ilze Staša
e-pasta adrese: Ilze.Stasa@rs.gov.lv
tel. 67075741

 

Publicēšanas datums: 01.11.2013.