Statuss:
Īstenošanā

Saskaņā ar Robežu pārvaldības projekta Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA9) Komunikācijas un publicitātes plānu, Latvijas Valsts robežsardze (projekta vadošā iestāde) šī gada 21.janvārī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkas telpās rīkoja projekta BOMCA9 informatīvu pasākumu, kurā piedalījās Latvijā akreditēto Centrālās Āzijas projekta mērķa valstu (Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna un Uzbekistāna) diplomāti, projekta Konsorcija iestāžu (Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas Muitas Departamenta, Rīgas Tehniskās Universitātes, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Pārtikas un veterinārā dienesta, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes) pārstāvji, Lietuvas Republikas Ārlietu ministrijas, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijas Republikā pārstāvji.

Pasākuma laikā tās dalībniekiem tika sniegta informācija par BOMCA 9 projekta mērķiem, realizācijas gaitu un darba plānu 2016.gadam.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta ka vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

Lasiet arī Ārlietu ministrijas mājas lapā >>>

 

Informāciju sagatavoja: Kristīne Pētersone

 

FOTO: Aksels Sadovskis