Statuss:
Īstenošanā
IDF
Publicitātes informācija par atskaites konferenci Moldovā 06.-07.12.2023

2023.gada 06.-07.decembrī Valsts robežsardzes Sakaru virsnieks Ukrainā un Moldovas Republikā pulkvežleitnants Pāvels Rogožins Iekšējas drošības fonda projekta Nr. VRS/IDF/2019/8 “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (2.posms)” ietvaros rīkoja divpusējās Valsts robežsardzes un Moldovas Republikas Robežpolicijas  amatpersonu tikšanās, kā arī darbības atskaites sanāksmi.

2023.gada 6.decembrī divpusējās tikšanās ar Moldovas kolēģiem ietvaros Valsts robežsardzes amatpersonas tika iepazīstinātas ar Robežpolicijas Ģenerālinspektorāta darbību, struktūru un uzdevumiem; informācijas apstrādes un apmaiņas specifiku Nacionāla koordinācijas centrā, Robežpolicijas speciālo uzdevumu vienības “DAOS” attīstības gaitu. Atsevišķi tika prezentēts Moldovas Robežpolicijas dienesta formas tērpa komplekts, izskaidrojot katra elementa nepieciešamību, pielietojuma specifiku un izmantojama materiāla kvalitatīvus radītājus.

Papildus tam tika organizēts izbraukums uz Robežpolicijas struktūrvienībām, kas veic dienesta pienākumus uz Moldovas-Rumānijas valsts robežas. Tika apmeklēta Robežpolicijas teritoriālā pārvalde “Dienvidi”, robežšķērsošanas vietas “Leova-Bumbăta”, “Giurgiulești-Galati”, “Giurgiulești-Reni”, starptautiskā brīvosta “Giurgiulești”, kā arī “Giurgiulești-1” robežapsardzības nodaļa. Valsts robežsardzes pārstāvjiem sniegta informācija par struktūrvienību dienesta organizācijas specifiku, sasniegtajiem rezultātiem un identificētajiem riskiem.

 

Savukārt 2023.gada 7.decembrī Latvijas Republikas vēstniecības Moldovas Republikā telpās tika organizēta Valsts robežsardzes Sakaru virsnieka darbības atskaites sanāksme. Atskaites sanāksmē piedalījās Valsts robežsardzes amatpersonas, Moldovā akreditētie Eiropas Savienības sakaru virsnieki no Rumānijas, Austrijas un Vācijas, ES delegācijas Moldovā un Frontex aģentūras pārstāvji, Moldovas valsts iestāžu amatpersonas, Ukrainas un Latvijas Republikas vēstniecību Moldovas Republikā diplomāti. Atskaites sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbības virzieniem un starprezultātiem 2023. gadā, aktuālo situāciju uz Latvijas Republikas ārējās valsts robežas, kā arī pastāvošajiem izaicinājumiem un riskiem. Moldovas Robežpolicijas pārstāvis informējis par izaicinājumiem, ar kuriem sastapās Robežpolicija pēc Krievijas militāra iebrukuma Ukrainā 2022.gada 24.februārī, un to risinājumiem. Diskusiju laikā sanāksmes dalībniekiem bija iespēja izvērtēt un apspriest kopējo drošības situāciju reģionā kopsakarā ar to ietekmi uz robežpārvaldības pasākumiem un prognozējamajiem riskiem.

VRS Sakaru virsnieka Ukrainā un Moldovas Republikā atskaites sanāksme noritēja draudzīgajā un konstruktīvajā gaisotnē, nodrošinot sadarbības kontaktu nostiprināšanu un attīstību.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo imigrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek līdzfinansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr.VRS/IDF/2019/8 “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (2.posms) finanšu līdzekļiem.

ES logo

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze