Statuss:
Īstenošanā
IDF
Dokumentu pārbaudes iekārta

Realizējot Iekšējās drošības fonda projektu Nr.VRS/IDF/2019/3 “Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana”, Valsts robežsardze 2020.gada 7.jūlijā noslēdza līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Regula Baltija”, par dokumentu pārbaudes iekārtu piegādi par kopējo summu 33 800 EUR (t.sk. ES finansējums EUR 25 350). Noslēgta līguma ietvaros 2020.gada 26.augustā tika piegādātas 8 dokumentu pārbaudes iekārtas Regula 4205D.01.

 

Kontaktpersona:

Andris Rijkuris

tel. 67075661, e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv