Statuss:
Īstenošanā
IDF

Īstenojot Iekšējās drošības fonda projektu Nr.VRS/IDF/2019/3 “Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana” ir  notikusi iepirkuma procedūra, kā rezultātā 2020.gada 31.augustā noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mondot”, par videonovērošanas iekārtu piegādi par summu 4 216,37 EUR.

FOTO: ES karogs

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. – 2020. gada atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Andris Rijkuris

tālr. 67075661

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv