IDF
projekta sanaksme

Valsts robežsardze, īstenojot Iekšējās drošības fonda 2014. un 2020.gada programmas projektu Nr. VRS/IDF/2019/8 „Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā, Moldovā, Ukrainā un Baltkrievijā (2. posms)”, laika posmā no 2020.gada 2.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu, veica

 

Projekta ietvaros:

  1. VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks pulkvedis Aleksandrs Petrovskis pildīja dienesta pienākumus Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (Minskā).
  2. VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks pulkvežleitnants Pāvels Rogožins pildīja dienesta pienākumus Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (Minskā).
  3. VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks pulkvedis Raitis Tiliks pildīja dienesta pienākumus Gruzijā (Tbilisi).

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieki sniedza atbalstu Latvijas Republikas Valsts robežsardzei nelegālās imigrācijas apkarošanā.

Saskaņā ar Fonda izvirzīto mērķi tiks sniegts ieguldījums tādu pasākumu vecināšanā, kurus organizē Latvijas Republikas Valsts robežsardze attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstīm, tostarp imigrācijas sadarbības koordinatoru darbībās, turpinot Latvijas Republikas sadarbības koordinatoru punktu darbību Baltkrievijā un Gruzijā.

Nodrošināta sakaru virsnieku punktu Ukrainā, Moldovā, Baltkrievijā, Gruzijā tālāka darbība.

Projekta ietvaros tika īstenotas arī šādas iepirkumu procedūras:

  1. Dokumentu pārbaudes iekārtu iegāde;
  2. Kinoloģijas centra būvniecība;
  3. ABC vārtu modernizēšana lidostā „Rīga”;
  4. VRS mobilitātes uzlabošana Latvijas – Baltkrievijas robežas drošības stiprināšanai (Mobilitāte);
  5. VRS materiāltehniskās bāzes uzlabošana Latvijas - Baltkrievijas robežas stiprināšanai;
  6. Stacionārās robežuzraudzības infrastruktūras attīstība uz Latvijas - Baltkrievijas robežas  (t.sk. Automātiskā robežuzraudzības infrastruktūra (torņi, piebraucamie ceļi u.c.) - Optikas instalācijas un robežuzraudzības aprīkojuma sadaļa.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. – 2020. gadam atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese:sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756