Statuss:
Īstenošanā
Publicēšanas datums: 23.01.2019.

2018.gada 31.decembrī Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020.gada programmas (turpmāk - Fonds) ietvaros Valsts robežsardzes pabeidza realizēt projektu Nr. VRS/PMIF/2016/6 „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (2.posms)" (turpmāk- Projekts).

Ir sasniegts projekta specifiskais mērķis - uzlabota Valsts robežsardzes struktūrvienību kapacitāte aizturēto ārzemnieku, tai skaitā patvēruma meklētāju uzņemšanā.

Projekts realizēts 361 924 EUR apmērā, no tiem Fonda finansējums 271 442 EUR, nacionālais līdzfinansējums - 90 482 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā:

• nodrošināta ārzemnieku uzņemšana atbilstoši noteiktajiem Eiropas Savienības standartiem;

• nodrošināta vidēji 454 ārzemnieku uzturēšanas un identifikācijas pasākumu organizēšana gadā;

• nodrošināta medicīniskā palīdzība vidēji 3 ārzemniekam gadā.

FOTO: ES karogs

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Kontaktpersona:

Andris Rijkuris
e-pasts Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661