Statuss:
Noslēdzies

attels

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekts atbilst Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadam programmas Īpašais gadījums „Pārvietošana / Pārcelšana un izmitināšana" 4. specifiskā mērķa „Īpašs gadījums" nacionālās prioritātes: Pārcelšana 4.1. / Pārvietošana un nodošana 4.2. aktivitātei „Personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai no Turcijas uz Latviju".

Projekta īstenošana: 01.06.2016. - 30.11.2016.

Projekta budžets:

Projekta kopējais finansējums: 164 414 EUR

Eiropas Savienības finansējums: 164 414 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums: 0 EUR

Projekta vispārīgais mērķis: Stiprināt solidaritāti un atbildības dalīšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, tostarp īstenojot praktisku sadarbību, kā arī stiprināt un attīstīt kopējās Eiropas patvēruma sistēmas aspektus.

Projekta tiešais mērķis: Latvijas apstākļiem atbilstošu procedūru piemērošana personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana no Turcijas.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

• nodrošināt sadarbības koordinatora, sadarbības koordinatora funkciju uzraugošās amatpersonas, PMLP un DP ekspertu iesaistīšanos patvēruma meklētāju atlasē;

• pieņemt pieteikumus par patvēruma piešķiršanu;

• iepazīstināt patvēruma meklētājus ar tiesībām un pienākumiem;

• veiktu patvēruma meklētāju identitātes noskaidrošanu;

• veikt patvēruma meklētāju sākotnējās aptaujas, intervijas;

• procesuālo darbību nodrošināšanai izmantot tukla pakalpojumus.

Projektu īstenošanas rezultātā tiks:

• nodrošināta 50 personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana no Turcijas uz Latviju.


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana no Turcijas uz Latviju"

 

Š.g. 31.augustā Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadam programmas Īpašais gadījums „Pārvietošana / Pārcelšana un izmitināšana" ietvaros valsts robežsardze pabeidza realizēt projektu Nr. VRS/PMIF/2016/7 „Personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai no Turcijas uz Latviju".

Ir sasniegts projekta tiešais mērķis - Latvijas apstākļiem atbilstošu procedūru piemērošana personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana no Turcijas.

Projekts realizēts 87 665 EUR apmērā, no tiem Fonda finansējums 87 665 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā nodrošināta 46 personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana no Turcijas uz Latviju.

 

 


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

 

Publicēšanas datums: 17.09.2018.

Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana no Turcijas uz Latviju"

Valsts robežsardze, realizējot Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadam programmas Īpašais gadījums „Pārvietošana / Pārcelšana un izmitināšana" projektu Nr. VRS/PMIF/2016/7 „Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana no Turcijas uz Latviju", laika posmā no 2016.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31. decembrim nodrošināja 46 personu, tai sk. 26 bērnu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu no Turcijas uz Latviju. Projekta īstenošanas rezultātā:

• tika pieņemti pieteikumi par patvēruma piešķiršanu;

• patvēruma meklētāji tika iepazīstināti ar tiesībām un pienākumiem patvēruma procedūras laikā;

• tika veiktas patvēruma meklētāju sākotnējās aptaujas un intervijas;

• tika veikta patvēruma meklētāju identifikācija;

• procesuālo darbību nodrošināšanai tika izmantoti tulka pakalpojumi.

 


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

 

Publicēšanas datums: 08.01.2018.

Valsts robežsardze, realizējot Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadam programmas Īpašais gadījums „Pārvietošana / Pārcelšana un izmitināšana" projektu Nr. VRS/PMIF/2016/7 „Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana no Turcijas uz Latviju", laika posmā no 2016.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 30.septembrim nodrošināja 25 personu, tai sk. 15 bērnu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu no Turcijas uz Latviju. Projekta īstenošanas rezultātā:

• tika pieņemti pieteikumi par patvēruma piešķiršanu;

• patvēruma meklētāji tika iepazīstināti ar tiesībām un pienākumiem patvēruma procedūras laikā;

• tika veiktas patvēruma meklētāju sākotnējās aptaujas un intervijas;

• tika veikta patvēruma meklētāju identifikācija;

• procesuālo darbību nodrošināšanai tika izmantoti tukla pakalpojumi.

Projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

 

Publicēšanas datums: 10.10.2017.

Valsts robežsardze, realizējot Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadam programmas Īpašais gadījums „Pārvietošana / Pārcelšana un izmitināšana" projektu Nr. VRS/PMIF/2016/7 „Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana no Turcijas uz Latviju", laika posmā no 2016.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 31.decembrim nodrošināja 6 personu, tai sk. 4 bērnu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu no Turcijas uz Latviju. Projekta īstenošanas rezultātā:

• tika pieņemti pieteikumi par patvēruma piešķiršanu;

• patvēruma meklētāji tika iepazīstināti ar tiesībām un pienākumiem patvēruma procedūras laikā;

• tika veiktas patvēruma meklētāju sākotnējās aptaujas un intervijas;

• tika veikta patvēruma meklētāju identifikācija;

• procesuālo darbību nodrošināšanai tika izmantoti tukla pakalpojumi.

 

 


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

 

Publicēšanas datums: 05.01.2017.

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

Publicēšanas datums: 12.08.2016.