Statuss:
Īstenošanā
Iekšējā izvērētēšanas sanāksme 25.09.2020.

Šā gada 24. septembrī notika ES finansētā projekta «Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā, 9. posms» (BOMCA 9) iekšējā izvērtēšanas sanāksme pirms projekta oficiālā noslēguma š.g. 30.septembrī.

Sanāksmē, kura norisinājās tiešsaistē, attālināti projekta ieviesēju iestāžu personāls vispusīgi izvērtēja projekta realizēšanas gaitu, detalizēti izdiskutēja projekta nacionālo un reģionālo pasākumu organizēšanas praktiskos aspektus, realizēto projekta atpazīstamības pasākumu kvalitāti, BOMCA 9 Reģionālā un Nacionālo biroju darbības efektivitāti, kā arī sadarbības ar ES pārstāvniecībām Centrālās Āzijas valstīs sadarbību. Tāpat, sanāksmes laikā tika pārrunāti jautājumi, kuri būtu jāpaveic pirms projekta tehniskās slēgšanas, šī gada 30.septembrī.

Sanāksmē piedalījās BOMCA9 projekta koordinators Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts, BOMCA 9 Konsorcija pārstāvji no Latvijas Valsts robežsardzes (Projekta līderis, projekta 2.komponentes līderis, Reģionālais vadītājs), Rīgas Tehniskās universitātes (projekta 1.komponentes vadītājs), Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas Muitas departamenta (projekta 3.komponentes vadītājs), Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD), kā arī BOMCA 9 Reģionālā biroja pārstāvji un Nacionālie koordinatori Centrālās Āzijas valstīs.

„Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā 9.posms (BOMCA 9)" projekta galvenie mērķi ir vispārējās drošības uzlabošana Centrālajā Āzijā, atbalsts piecu Centrālajā Āzijā valstu savstarpējās tirdzniecības un tranzīta vienkāršošanai, migrācijas plūsmu kontrolei, kā arī sadarbības stiprināšana nelikumīgas preču un personu pārvietošanas mazināšanai. Projekts tika ieviests no 2015. gada 15. jūnijā līdz 2020.gada 30 septembrim. Tā kopējās attiecināmās izmaksas ir 6 606 378,53 EUR no kurām Latvijas Republikas līdzfinansējums sastāda 375 000 EUR.

 

Kontaktpersona:

Vladimirs Zaguzovs

e-pasts: Vladimirs.Zaguzovs@rs.gov.lv

tel. 67075709