Statuss:
Īstenošanā

2015.gada 15.jūnijā līdz ar Eiropas Savienības un Valsts robežsardzes Vienošanos parakstīšanu tika uzsākts BOMCA projekta 9.posms (BOMCA9). Tā īstenošana ir plānota 36 mēnešu laikā. Projekta budžets ir gandrīz 5 milj. euro un to īsteno partneru konsorcijs Latvijas Valsts robežsardzes vadībā. Konsorcija sastāvā ietilpst Latvijas Republikas iestādes - Valsts robežsardze, Rīgas Tehniskā universitāte, VID Muitas pārvalde, ZM Pārtikas un Veterinārais dienests, kā arī ārzemju partneri - Lietuvas Muitas departaments, Ungārijas Iekšlietu ministrija un Portugāles Migrācijas un Robežu dienests.

Novērtēšanas misijas laikā šī gada 26. - 27.oktobrī Uzbekistānas valsts pārvaldes iestāžu, kuras iesaistītas robežu drošības nodrošināšanā - Ārlietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Robežsardzes dienesta, Muitas dienesta, Pārtikas/fitosanitārā un Veterinārā dienesta amatpersonas tika iepazīstinātas ar projekta mērķiem. Tikšanās laikā notika diskusijas par patreizējo situāciju robežas drošības jomā Uzbekistānā, definētas galvenās vajadzības projekta ieviešanas gaitā. Tāpat, novērtēšanas misijas laikā notika tikšanās ar ES pārstāvniecības Uzbekistānā pārstāvjiem, kā arī starptautisko organizāciju, kuras savas kompetences ietvaros ievieš reģionā projektus robežu drošības jomā - EDSO, ANO Attīstības programmas, kā arī ASV programmas EXBS pārstāvjiem.

BOMCA 9 projekta mērķis ir palielināt robežu pārvaldības efektivitāti Centrālajā Āzijā ieviešot integrētās robežu pārvaldības elementus, palīdzot mērķa valstu valdībām izstrādāt un reformēt savas valsts migrācijas pārvaldību, mobilitāti un tirdzniecības veicināšanas politiku, kā arī nostiprinot robežu un migrācijas iestāžu kapacitātes.

Novērtēšanas misijas noslēgumā notika tikšanās ar Latvijas ārkārtējo un pilnvaroto Vēstnieku Uzbekistānas Republikā Edgaru Bondaru.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Pētersone

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore tālrunis 67075739, 28364592