Statuss:
Īstenošanā
FOTO: Bomca dalībnieku kopbilde

No 15. līdz 17. novembrim Biškekā (Kirgizstāna) BOMCA 9 projekta ietvaros norisinājās tehniskā atbalsta misija zaļās robežas uzraudzības un riska analīzes jomā. Šim nolūkam BOMCA 9 eksperta statusā nozīmēja Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienesta priekšmetu katedras docentu, asociēto profesoru Dzintaru Pavārnieku.

Tikšanos laikā ar Kirgizstānas un Tadžikistānas pierobežas iestāžu pārstāvjiem Dz.Pavārnieks iepazīstināja ar ES praksi riska analīzes veikšanā un nelikumīgas "zaļās robežas" šķērsošanas izmeklēšanā; kopīgi tika izskatīti un salīdzināti spēkā esošie Kirgizstānas un Tadžikistānas un ES tiesību akti, kas saistīti ar zaļo robežu uzraudzību. Īpaša uzmanība tika pievērsta zaļo robežu uzraudzību tiesiskajam regulējumam, meklējot pārkāpējus, tehnisko līdzekļu pielietojumam, pasākumu plānošanai un atbilstošu resursu piesaistei.

Misijas laikā Dz.Pavārnieks sniedza konkrētus ieteikumus Kazahstānas un Tadžikistānas robežsardzes iestāžu pārstāvjiem par esošo procedūru un uzraudzības mehānismu efektivitātes uzlabošanu, kā arī par zaļo robežu uzraudzības taktiku.

Informāciju sagatavoja:

Inguna Neimane

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas vecākā inspektore