Statuss:
Īstenošanā

Saskaņā ar BOMCA 9 projekta ieviešanas grafiku, šī gada 12. - 14. decembrī Kazahstānā (Astanā) norisinājās projekta 2.4. aktivitāte „Tehniskā atbalsta sniegšana vietējās pierobežas satiksmes mehānisma pilnveidošanai un robežas pilnvaroto pārstāvju darbība", kuru ES ekspertu statusā realizēja VRS Daugavpils pārvaldes priekšnieks pulkvedis Oļegs Jemašovs un VRS Daugavpils pārvaldes Silenes I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks pulkvežleitnants Valdis Jukšs.

Pasākuma mērķis bija sniegt Latvijas un Eiropas Savienības labāko pieredzi Kazahstānas robežapsardzības iestādes amatpersonām, kā arī izstrādāt rekomendācijas robežas pilnvaroto pārstāvju darbības nodrošināšanā, robežincidentu noregulēšanas mehānisma uzlabošanā.

Pasākuma noslēgumā Latvijas eksperti sniedza savus priekšlikumus vietējās pierobežas satiksmes mehānisma darbības pilnveidošanā uz Kazahstānas robežas ar kaimiņu valstīm.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

Informāciju sagatavoja:

Inguna Neimane

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa