Statuss:
Īstenošanā

Šī gada 13. - 16. jūnijā Latvijā notika Robežu pārvaldības projekta Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA 9) projekta pasākums „Apmācību vizīte uz Eiropas Savienības dalībvalsti", kuru organizēja BOMCA 9 projekta II komponentes ieviesējs Latvijas Valsts robežsardze.

Apmācību vizītē piedalījās robežapsardzības, muitas, veterināro un fitosanitāro dienestu delegācijas no piecām Centrālās Āzijas valstīm - Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas, Uzbekistānas.

Pasākuma mērķis ir demonstrēt Eiropas Savienības labāko praksi legālās migrācijas pārvaldības un robežu drošības nodrošināšanas jomā - sadarbības organizāciju centrālajā, reģionālajā un vietējā līmenī dokumentu drošības un biometrijas jomās, robežpārbaužu un robežuzraudzības nodrošināšanā, personāla politikas plānošanas un personāla apmācību organizēšanā.

Apmācību vizītē Centrālās Āzijas delegācijas apmeklēja Valsts robežsardzes Galveno pārvaldi (Nacionālo koordinācijas centru, Ekspertīžu dienestu), Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldi (Terehovas I kategorijas robežkontroles punktu, Opoļu robežapsardzības nodaļu), Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldi, Valsts robežsardzes koledžu, kā arī sadarbības iestādes - Valsts Ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi un Pārtikas un Veterināro dienestu.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.