Statuss:
Īstenošanā

Šī gada 13. - 14.jūlijā Uzbekistānā (Taškentā) norisinājās Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA 9) projekta Nacionālās vadības grupas sanāksme, kurā piedalījās Latvijas Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes priekšnieks pulkvedis Vladimirs Zaguzovs (BOMCA 9 projekta koordinatora vietnieks).

Nacionālās vadības grupas sanāksmes mērķis bija apspriest BOMCA 9 projekta īstenošanas gaitu un rezultātus.

Sanāksmes laikā tika izskatīti jautājumi par BOMCA 9 projekta aktivitāšu plāna 2016.gadam ieviešanu, kā arī Uzbekistānas robežu drošībā iesaistīto iestāžu dalība projekta pasākumos.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

Informāciju sagatavoja:

Lolita Lipska,

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas vecākā inspektore