Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums:
Nacionālās Entry / Exit sistēmas sasaiste ar SIS II. Tehniskā projekta izstrāde

Projekta vispārējais mērķis:
nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu Latvijas Republikas un Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli, nodrošinot iekšējo drošību un novēršot ārējos draudus.

Projekta specifiskais mērķis:
izstrādāt tehnisko projektu Nacionālās Entry / Exit (robežkontroles elektroniskās informācijas sistēmas REIS2002) sasaistei ar Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II).

Projekta finansējums:
projekta kopējais finansējums ir 14 056 LVL, tai skaitā Fonda finansējums ir 10 542 LVL, bet valsts budžeta finansējums - 3 514 LVL. Plānotais projekta īstenošanas termiņš ir 2012.gada 1.jūnijs.

Projekta īstenošanas rezultātā:
tiks izstrādāts tehniskais projekts Nacionālās Entry/Exit sistēmas sasaiste ar otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmu. Tehnisko projektu paredzēts realizēt Eiropas Ārējo robežu fonda 2012.gada programmas ietvaros.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

2007. - 2013.gada Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas Eiropas Ārējo robežu fonda 2010.gada programmas projekta Nr.IA/VRS/EĀRF/2010/1 „Nacionālās Entry / Exit sistēmas sasaiste ar SIS II. Tehniskā projekta izstrāde" ietvaros noslēdzās iepirkuma procedūra un 2012.gada 8.februārī ar SIA „Special Solutions" ir noslēgts līgums par starpsistēmu saskarnes tehniskā projekta izstrādi (Līgums par informācijas sistēmu „REIS 2002" un N.SIS II" sasaistes projektēšanu). Līguma kopējā summa ir 10100.00 LVL (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli) un līgumā paredzētie projektēšanas darbi tiks veikti 90 dienu laikā.

Projekts tiek realizēts Eiropas Ārējo robežu fonda ietvaros.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Ieva Jansone
e-pasta adrese: Ieva.Jansone@rs.gov.lv
tālrunis: 67075639

 

Publicēšanas datums: 08.02.2012.

2007. - 2013.gada Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas Eiropas Ārējo robežu fonda 2010.gada programmas projekta Nr.IA/VRS/EĀRF/2010/1 „Nacionālās Entry / Exit sistēmas sasaiste ar SIS II. Tehniskā projekta izstrāde" ietvaros noslēdzās iepirkuma procedūra un 2012.gada 08.februārī ar SIA „Special Solutions" tika noslēgts līgums par starpsistēmu saskarnes tehniskā projekta izstrādi.

2012.gada 8.maijā līguma ietvaros izstrādātais tehniskais projekts tika iesniegts Valsts robežsardzei, savukārt projekta pieņemšanas procedūra noslēdzās 17.maijā.

Tehniskā projekta realizācija notiks Eiropas Ārējo robežu fonda 2012.gada programmas ietvaros.

Projekts tiek realizēts Eiropas Ārējo robežu fonda ietvaros.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Ieva Jansone
e-pasta adrese: Ieva.Jansone@rs.gov.lv
tālrunis: 67075639

 

Publicēšanas datums: 21.05.2012.

Kontaktpersona: Ieva Jansone
e-pasta adrese: Ieva.Jansone@rs.gov.lv
tālrunis: 67075639

 

Publicēšanas datums: 14.10.2011.