Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums:
Nacionālās Entry / Exit sistēmas sasaiste ar SIS II.

Projekta īstenotājs:
Valsts robežsardze.

Projekta prioritāte un aktivitāte:
2012.gada programmas 4. Prioritāte „Atbalsts informācijas tehnoloģiju sistēmas attīstībai, kas nepieciešama Kopienas tiesību aktu īstenošanai ārējo robežu un vīzu jomā". 4.5. aktivitāte „Nacionālās Entry / Exit sistēmas sasaiste ar SIS II„

Projekta īstenošana:
01.08.2012. - 31.03.2014.

Projekta izmaksas:
Projektam paredzētais finansējums ir 116 755 LVL.

Projekta vispārējais mērķis:
ir nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu Latvijas Republikas un Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli, nodrošinot iekšējo drošību un novēršot ārējos draudus.

Projekta specifiskais mērķis:
ir nodrošināt nacionālās Entry / Exit sistēmas (robežkontroles elektroniskās informācijas sistēmas REIS) sasaistei ar otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmu (SIS II).

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

  • Izstrādātā tehniskā projekta realizācija
  • Iekārtu iegāde nacionālajai Entry / Exit sistēmai.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:
nodrošināta nacionālās Entry / Exit sistēmas (robežkontroles elektroniskās informācijas sistēmas REIS) sasaiste ar otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmu (SIS II), kā rezultātā tiks paaugstināta Eiropas Savienības un Latvijas Republikas ārējo robežu drošība, samazinātas tiesībsargājošo iestāžu uzmanības lokā esošo personu, kas izmanto svešu identitāti, pārvietošanās iespējas.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts Robežsardze

Š.g. 30.jūnijā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk - Fonds) 2012.gada programmas ietvaros Valsts robežsardzes pabeidza realizēt projektu Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/1 „Nacionālās Entry / Exit sistēmas sasaiste ar SIS II„ (turpmāk- Projekts).

Ir sasniegts projekta specifiskais mērķis - nodrošināta nacionālās Entry / Exit sistēmas (robežkontroles elektroniskās informācijas sistēmas REIS) sasaiste ar otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmu (SIS II)

Projekts realizēts 144 578,09 EUR apmērā, no tiem Fonda finansējums ir 108 433,58 EUR, bet valsts budžeta finansējums- 36 144,51 EUR.

Projekta realizācijas rezultātā ir:

• nodrošināta nacionālās Entry / Exit sistēmas (robežkontroles elektroniskās informācijas sistēmas REIS) sasaiste ar otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmu (SIS II), kā rezultātā tika paaugstināta Eiropas Savienības un Latvijas Republikas ārējo robežu drošība, samazināta tiesībsargājošo iestāžu uzmanības lokā esošo personu, kas izmanto svešu identitāti, pārvietošanās iespējas;

• uzsākta projekta ietvaros iegādāto iekārtu lietošana.

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts Robežsardze.

 

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

Publicēšanas datums: 09.12.2014.

Š.g. 30.jūnijā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk - Fonds) 2012.gada programmas ietvaros Valsts robežsardzes pabeidza realizēt projektu Nr. IA/VRS/EĀRF/2012/1 „Nacionālās Entry / Exit sistēmas sasaiste ar SIS II„ (turpmāk- Projekts).

Ir sasniegts projekta specifiskais mērķis - nodrošināta nacionālās Entry / Exit sistēmas (robežkontroles elektroniskās informācijas sistēmas REIS) sasaiste ar otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmu (SIS II)
Projekts realizēts 144 578,09 EUR apmērā, no tiem Fonda finansējums ir 108 433,58 EUR, bet valsts budžeta finansējums- 36 144,51 EUR.
Notiek pasākumi, lai iegādātās iekārtas nodotu ekspluatācijā un izmantotu robežpārbaužu veikšanai.

Pēc iekārtu nodošanas ekspluatācijā tiks nodrošināta nacionālās Entry / Exit sistēmas (robežkontroles elektroniskās informācijas sistēmas REIS) sasaiste ar otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmu (SIS II), kā rezultātā tika paaugstināta Eiropas Savienības un Latvijas Republikas ārējo robežu drošība, samazināta tiesībsargājošo iestāžu uzmanības lokā esošo personu, kas izmanto svešu identitāti, pārvietošanās iespējas.

 

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts Robežsardze.

 

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

Publicēšanas datums: 05.08.2014.

Realizējot Eiropas Ārējo robežu 2012.gada programmas projektu Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/1 „Nacionālās Entry / Exit sistēmas sasaiste ar SIS II", tika veikti pasākumi lai uzlabotu robežkontroles elektroniskās informācijas sistēmas (REIS) serveru aprīkojums, lai nodrošinātu nacionālās Entry / Exit sistēmas (robežkontroles elektroniskās informācijas sistēmas REIS) sasaisti ar otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmu (SIS II).

Valsts robežsardzes Galvenā pārvaldes veiktā iepirkuma rezultātā 2014.gada 3.janvārī tika noslēgts līgums ar A/S „EXIGEN SERVICES LATVIA" „Par informācijas sistēmas „REIS" pilnveidošanu" par kopējo summu EUR 88144,27. Noslēgtā līguma ietvaros tika pilnveidota Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas sasaiste ar Otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmu (Latvijas valsts daļa).

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts Robežsardze.

 

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

Publicēšanas datums: 06.06.2014.

Realizējot Eiropas Ārējo robežu 2012.gada programmas projektu Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/1 „Nacionālās Entry / Exit sistēmas sasaiste ar SIS II", tika veikti pasākumi lai uzlabotu robežkontroles elektroniskās informācijas sistēmas (REIS) serveru aprīkojums, lai nodrošinātu nacionālās Entry / Exit sistēmas (robežkontroles elektroniskās informācijas sistēmas REIS) sasaisti ar otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmu (SIS II).

Valsts robežsardzes Galvenā pārvaldes veiktā iepirkuma rezultātā 2014.gada 13.janvārī tika noslēgts līgums ar A/S „EXIGEN SERVICES LATVIA" „Par informācijas sistēmas „REIS" pilnveidošanu" par kopējo summu EUR 88144,27.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts Robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

Publicēšanas datums: 15.01.2014..

Realizējot Eiropas Ārējo robežu 2012.gada programmas projektu Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/1 „Nacionālās Entry / Exit sistēmas sasaiste ar SIS II.", tika veikti pasākumi lai uzlabotu robežkontroles elektroniskās informācijas sistēmas (REIS) serveru aprīkojums, lai nodrošinātu nacionālās Entry / Exit sistēmas (robežkontroles elektroniskās informācijas sistēmas REIS) sasaisti ar otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmu (SIS II).

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes veiktā iepirkuma rezultātā 2013.gada 1.oktobrī tika noslēgts līgums ar A/S „Capital" par serveru komponentu piegādi par kopējo summu Ls 32210,20. Noslēgtā līguma ietvaros tiks piegādātas sekojošas iekārtas:

  • servera iekšsējie cietie diski HGST - 120 gab.;
  • servera iekšējie cietie diski IBM - 14 gab.;
  • kastītes cietajiem diskiem SCSI (SAS) - 60 gab.;
  • kastītes cietajiem diskiem SCSI HDD - 14 gab.;
  • operatīvās atmiņas - 30 gab.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts Robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

Publicēšanas datums: 05.11.2013.

Realizējot Eiropas Ārējo robežu fonda 2012.gada programmas projektu Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/1 „Nacionālās Entry / Exit sistēmas sasaiste ar SIS II." tika veikti pasākumi, lai uzlabotu robežkontroles elektroniskās informācijas sistēmas (REIS) serveru aprīkojumu.

Valsts robežsardzes Galvenā pārvaldes veiktā iepirkuma rezultātā 2013.gada 1.oktobrī tika noslēgts līgums ar A/S „Capital" par serveru komponentu piegādi par kopējo summu Ls 32210,20.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts Robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

Publicēšanas datums: 03.10.2013.