Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums:
Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punkta turpmākā attīstība Krievijā.

Projekta īstenotājs:
Valsts robežsardze.

Projekta īstenošana:
01.07.2014. - 30.11.2016.

Projekta izmaksas:
Projekta kopējais finansējums ir 205 396 eiro (t.sk. ES - 184 856; LR - 20 540).

Projekta vispārējais mērķis:
Sniegt ieguldījumu tādu pasākumu veicināšanā, kurus trešās valstīs organizē dalībvalstu kompetentie dienesti attiecībā uz trešo valstu valstpiederīgo ieceļošanu dalībvalstu teritorijās un sadarbību starp dalībvalstīm, ieskaitot gaisa un imigrācijas sakaru virsnieku aktivitātes.

Projekta specifiskais mērķis:
Paplašināt ar Eiropas Savienības ārējo robežu drošību saistīto sadarbības koordinatoru tīklu, kas veicinās rezultatīvāku darba uzdevumu pildīšanu migrācijas plūsmas kontrolē, pārstāvot Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības intereses imigrācijas jautājumos, izveidojot un uzturot tiešus kontaktus, savas kompetences ietvaros iegūt, analizēt un sniegt nepieciešamo informāciju nelegālās imigrācijas novēršanas un apkarošanas jautājumos.

Projekta ietvaros:
2013. gada 20. decembrī starp Latvijas Valsts robežsardzi un Eiropas Komisiju tika parakstīts granta līgums par Eiropas Komisijas finansējuma piešķiršanu projektam Nr.HOME/2012/EBFX/CA/2022 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta turpmākā attīstība Krievijā".

2012. gada 16.novembrī, Latvijas Valsts robežsardze, Lietuvas Valsts robežsardzes dienests un Igaunijas Robežsardzes pārvalde parakstīja Saprašanās memorandu par sakaru virsnieka punkta darbību Krievijā. Saprašanās memorands nosaka sakaru virsnieka punkta atrašanās vietu, šī punkta darba kārtību, sakaru virsnieka veicamos pienākumus, kā arī informācijas apmaiņas kārtību.

 Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks (imigrācijas jautājumos) pulkvežleitnants Raimonds Deičmanis turpinās pildīt sakaru virsnieka pienākumus Krievijā, Maskavā. R.Deičmanis jau iepriekš pildīja sakaru virsnieka Krievijā pienākumus.

Sakaru virsnieka punkts atradīsies Latvijas Republikas vēstniecībā Krievijā, Maskavā.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Krievijas Federācijā pārstāv triju valstu intereses - Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas un sakaru virsnieka punkta darbība Krievijas Federācijā tiek veikta, lai sniegtu atbalstu Latvijas Republikas Valsts robežsardzei, Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienestam un Igaunijas Republikas Robežsardzes pārvaldei nelegālās imigrācijas apkarošanā.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 Noslēdzies projekts Nr. HOME/2012/EBFX/CA/2022 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta turpmākā attīstība Krievijā".

2016.gada 11.novembrī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Krievijā organizēja projekta noslēguma atskaites sanāksmi Maskavā, kuras laikā atskaitījās sanāksmes dalībniekiem par sava darba rezultātiem projekta ietvaros, par svarīgākajiem uzdevumiem, kas tika paveikti, kā arī par atsevišķiem gadījumiem, kad sakaru virsnieks Krievijā sniedza atbalstu vēstniecību amatpersonām. Papildus, Valsts robežsardzes sakaru virsnieks iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar sakaru virsnieku tīkla aktivitātēm Krievijas Federācijā un ziņojuma par imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla darbībām un situāciju uzņemošajā valstī nelegālās imigrācijas jautājumos.

2016.gada 30.novembrī veiksmīgi noslēdzies projekts „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta turpmākā attīstība Krievijā". Projekta īstenošanas termiņš bija no 2014.gada 1.jjūlija līdz 2016.gada 30.novembrim.

Saskaņā ar projekta mērķi tika paplašināts Eiropas Savienības ārējo robežu drošību saistīto sadarbības koordinatoru tīkls, kas veicināja rezultatīvāku darba uzdevumu pildīšanu migrācijas plūsmas kontrolē, pārstāvot Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības intereses imigrācijas jautājumos, izveidojot un uzturot tiešus kontaktus, savas kompetences ietvaros iegūt, analizēt un sniegt nepieciešamo informāciju nelegālās imigrācijas novēršanas un apkarošanas jautājumos.

Pildot dienesta pienākumus, sakaru virsnieks Krievijā nodrošināja informācijas apmaiņu, kas līdzēja cīņā ar nelegālo imigrāciju un regulāri sniedza informāciju Valsts robežsardzei, kā arī Lietuvas un Igaunijas robežapsardzības dienestiem par viltotiem un nozagtiem dokumentiem (pases, vīzas, uzturēšanās atļaujas, veidlapas u. tml.), par konkrētiem viltošanas paņēmieniem un personām, kas rada nelegālās imigrācijas riskus, to ceļošanas maršrutiem un darbības paņēmieniem, pēc citu ES dalībvalstu sakaru virsnieku lūgumiem veicis personu pārbaudes, sniedzis atbalstu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vēstniecību Krievijā amatpersonām, sniedzis Krievijas sadarbības partneriem informāciju par personām, kas atbalstīja nelikumīgo imigrāciju.

Atskaites periodā sakaru virsnieks organizēja 2 atskaites sanāksmes Krievijā un 1 Latvijā, kuru ietvaros tika prezentēti sakaru virsnieka darbības rezultāti, Baltijas valstu robežkontroles dienestu darbības rezultāti, šo dienestu sadarbība ar Krievijas Federālā Drošības dienesta Robežsardzi un Federālo Migrācijas dienestu. Ar mērķi nodrošināt Latvijas Valsts robežsardzes labākās pieredzes nodošanu, tika organizētas vairākas sanāksmes ar avio un sauszemes pārvadātājiem un to pārstāvošo firmu, kas nodarbojas ar dokumentu pārbaudēm lidostās. Sanāksmju laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunākām tendencēm ceļojuma dokumentu viltošanā un svešu/citu personu dokumentu izmantošanā, demonstrēti viltoto dokumentu apraksti, kā arī tika sniegtas atbildes uz sanāksmju dalībnieku jautājumiem par ceļojuma dokumentiem un robežšķērsošanu, t. sk. par pasu derīguma termiņiem, derīgām vīzām nederīgām pasēm, uzturēšanās atļaujām, atgriešanās apliecībām, lidostu tranzītu, Latvijas Republikas nepilsoņu pasēm u. tml. Papildus sakaru virsnieks piedalījies sanāksmēs ar citu dalībvalstu sakaru virsniekiem. Sanāksmēs, Krievijā akreditētie sakaru virsnieki dalījās ar pieredzi, kā arī tika apspriesti sadarbības jautājumi un jaunākās nelegālās imigrācijas tendences.

Pārstāvot Latvijas Valsts robežsardzi sakaru virsnieks piedalījies augstā ranga starptautiskajās tikšanās, tādās ka:

1. Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas Starpvaldību komisijas Transporta darba grupa;

2. Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas Darba grupa cīņā pret nelegālo imigrāciju;

3. Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas Robežšķērsošanas vietu darba grupa;

4. Krievijas Federācijā akreditēto tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvju/sakaru virsnieku kopīgā vizīte Polijā un Krievijas Federācijā (Kaļiņingradas apgabalā);

5. Neatkarīgo Valstu Sadraudzības dalībvalstu Migrācijas dienestu vadītāju padomes sēdē.

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

 

 
Publicēšanas datums: 01.12.2016.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks kopā ar Valsts robežsardzes dokumenta ekspertu novadīja apmācības pasažieru pārvadātajiem Krievijā

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Krievijā pulkvedis Raimonds Deičmanis Eiropas Komisijas Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldības programmas (2007. g. - 2013. g.) Ārējo robežu fonda ietvaros, izpildot projekta Nr. HOME/2012/EBFX/CA/2022 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieka punkta attīstības turpināšana Krievijā" mērķus 2016.gada jūlijā un augustā kopā ar Valsts robežsardzes Ekspertīžu dienesta priekšnieci novadīja apmācības pasažieru pārvadātajiem Krievijā.

2016.gada 26. un 27.jūlijā Maskavā Latvijas Republikas vēstniecībā Krievijas Federācijā un Maskavas Šeremetjevo lidostā tika novadītas apmācības kompānijas „Rossijskie Zeleznie Dorogi", VAS "Latvijas dzelzceļš" un aviokompānijas „AIR BALTIC" pārstāvjiem; savukārt 2016.gada 4. un 5. augustā Sanktpēterburgā, Latvijas ģenerālkonsulātā Sanktpēterburgā un Sanktpēterburgas Pulkovo lidostā kompānijas "ECOLINES" un aviokompānijas „AIR BALTIC" pārstāvjiem. Sanāksmēs piedalījušies arī Latvijas Republikas vēstniecībā Krievijas Federācijā un Latvijas ģenerālkonsulātā Sanktpēterburgā amatpersonas.

Pasākumu laikā Valsts robežsardzes amatpersonas iepazīstināja sanāksmju dalībniekus par ceļošanas dokumentu derīguma kritērijiem, ES dalībvalstu robežu šķērsošanai nepieciešamo dokumentu pārbaudes iespējām, kā arī tika iepazīstināti ar elementāriem dokumentu autentiskuma kontroles paņēmieniem, viltoto dokumentu atpazīšanas metodēm un aktuālākajām viltoto dokumentu izmantošanas tendencēm.

attels

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Pāvels Šarigins

e-pasta adrese: pavels.sarigins@rs.gov.lv

Tālr.:67075632

 

 

Publicēšanas datums: 20.09.2016.

 Valsts robežsardzes sakaru virsnieka Krievijā dalība starptautiskos pasākumos oktobrī - novembrī

2015.gada 29. oktobrī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Krievijā piedalījies Apvienotās Latvijas - Krievijas darba grupas par jautājumiem cīņā pret nelegālo migrāciju desmitā sanāksmē.

Dienas kārtībā tika iekļauti un sanāksmes laikā tika izdiskutēti šādi jautājumi:

1. Informācijas apmaiņa par situāciju cīņā pret nelegālo migrāciju 2015. gadā.

2. Par 2006.gada 25.maija Nolīguma starp Krievijas Federāciju un Eiropas Kopienu par personu atpakaļuzņemšanu īstenošanas praksi un izpildu Protokola starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju par minētā nolīguma īstenošanas kārtību un būtiskiem jautājumiem, kas rodas, realizējot paātrināto atpakaļuzņemšanas procedūru.

3. Pretdarbība noziedzīgām grupām, kas nodarbojas ar nelegālo imigrantu pārvietošanu tranzītā caur Krieviju uz ES valstīm.

4. Krievijas Federācijas pieredze bēgļu uzņemšanā, sociālajā atbalstā un integrēšanā.

2015.gada 15.-17.novembrī Krievijā (Sanktpēterburgā) sakaru virsnieks piedalījies "Task Force" prezidējošās valsts (Krievijas Federācijas) ikgadējā stratēģijas sanāksmē. Sanāksmē, atbilstoši dienas kārtības jautājumiem tika apskatīti jautājumi, kuri saistīti ar narkotisko vielu kontrabandu Baltijas jūras reģionā; cīņu ar nelegālo migrāciju Baltijas jūras reģionā, kā arī ekstrēmismu, terorismu un radikālismu.

Savukārt 2015.gada 10.-12. novembrī Gruzijā sakaru virsnieks piedalījies Valsts robežsardzes sakaru virsnieka Gruzijā atskaites sanāksmē, 2015.gada 23.-25. novembrī Baltkrievijā sakaru virsnieks piedalījies Valsts robežsardzes sakaru virsnieka Baltkrievijā atskaites sanāksmē un no 2015.gada 30. novembra līdz 02. decembrim Moldovā piedalījies Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes sakaru virsnieka atskaites sanāksmē. Šajās sanāksmēs sakaru virsnieks prezentēja informāciju par sava sakaru virsnieka punkta attīstību, sadarbības jautājumiem, kā āri informāciju par cīņu ar nelegālo migrāciju.

 
 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: pāvels Šarigins

e-pasta adrese: pavels.sarigins@rs.gov.lv

Tālr.:67075632

 

 

Publicēšanas datums: 01.12.2015.

 Valsts robežsardzes sakaru virsnieka Krievijā dalība starptautiskos pasākumos maijā - jūnijā

2015.gada 22.maijā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks piedalījies Starptautiskā Imigrācijas sakaru virsnieku sanāksmē Gruzijā, Tbilisi, kas tika rīkota Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros.

Sanāksmē piedalījās Eiropas Komisijas, Frontex, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Nīderlandes, Grieķijas, Šveices, Austrijas, Francijas un Latvijas pārstāvji.

Sanāksmes ietvaros ES dalībvalstu pārstāvji no Vācijas, Somijas, Nīderlandes, Austrijas un Latvijas dalījās ar pieredzi jautājumā par Sakaru virsnieku nosūtīšanu un turpmāko sakaru virsnieka tīkla attīstību.

EK pārstāvis sniedza informāciju par Imigrācijas sakaru virsnieku tīklu, izveidošanas pamatojumu un tīkla izveidošanas mērķiem, Lietuvas un Latvijas pārstāvji dalījās pieredzē par ziņojuma par imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla darbībām un situāciju uzņemošajā valstī nelegālās imigrācijas jautājumos sagatavošanā.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar sakaru virsnieku tīkla aktivitātēm Krievijas Federācijā, savukārt Igaunijas pārstāve savā prezentācijā sniedza vispārēju informāciju par Igaunijas sakaru virsnieka darbību Ukrainā un Moldovā, sakaru virsnieka punkta galvenajiem uzdevumiem, sakaru veidošanu un sadarbību ar sadarbības partneriem Ukrainā un Moldovā, par realizētiem pasākumiem projekta ietvaros, kā arī par atsevišķiem gadījumiem, kad sakaru virsnieks Ukrainā sniedza atbalstu vēstniecību amatpersonām.

FRONTEX pārstāvis informēja par šā brīža izaicinājumiem uz ES ārējās robežas.

Savukārt, 2015.gada 3-4.jūnijā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks piedalījies Latvijas Republikas Vēstniecības Turcijas Republikā organizētajā sakaru virsnieku sanāksmē. Sanāksme tika organizēta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar sakaru virsnieku tīkla aktivitātēm Krievijas Federācijā un ziņojuma par imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla darbībām un situāciju uzņemošajā valstī nelegālās imigrācijas jautājumos par 2015. gada pirmo pusgadu izstrādes gaitu.

NATO un EUROPOL pārstāvji sanāksmē prezentēja informāciju par savām iestādēm, EUROPOL pārstāvji prezentēja informāciju par cīņu ar nelegālo imigrāciju.

Turcijas Žandarmērijas pārstāvji sniedza informāciju par nelegālās imigrācijas apkarošanu Turcijā (01.01.2010.-20.05.2015).

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Pāvels Šarigins

e-pasta adrese: pavels.sarigins@rs.gov.lv

Tālr.:67075632

 

 

Publicēšanas datums: 19.06.2015.

 Valsts robežsardzes sakaru virsnieka Krievijā dalība starptautiskos pasākumos martā - aprīlī

2015.gada 23.-24.martā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks piedalījies tikšanās ar Krievijas Federālā Migrācijas dienesta un Federālā Drošības dienesta amatpersonām Maskavā.
Vizītes ietvaros Krievijas puse sniedza informāciju par izmaiņām Krievijas Federālā Migrācijas dienesta struktūrā un izmaiņām Krievijas likumdošanā migrācijas jomā. Papildus, puses apmainījās ar viedokļiem par paātrinātās readmisijas piemērošanu, kā arī par no Latvijas izraidāmo ārzemnieku tranzītu caur Maskavas (Šeremetjevas) lidostu bez konvoja pavadības.

2015.gada 30.-31.martā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks piedalījies Valsts robežsardzes un Krievijas Federālā Drošības dienesta Robežsardzes vadītāju tikšanās Sanktpēterburgā. Atbilstoši dienas kārtībai puses apmainījās ar viedokļiem par sekojošiem jautājumiem:
- situācija uz Latvijas - Krievijas Valsts robežas 2014. gadā un attīstības perspektīvas 2015. gadā;
- savstarpējās sadarbības pilnveidošana pārrobežu noziedzības apkarošanā uz Latvijas - Krievijas robežas;
- divpusējās un daudzpusējās sadarbības jautājumi, situācija un perspektīva.

Savukārt 2015.gada 20.-22.aprīlī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks tika komandēts uz Ukrainu dalībai Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes sakaru virsnieka Ukrainā un Moldovā atskaites sanāksmē.

Igaunijas sakaru virsnieks tika nosūtīts uz Ukrainu 2014.gada pamatojoties uz projektu „Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Somijas Republikas sakaru virsnieka punkta izveidošana Ukrainā un Moldovā ar atrašanas vietu Ukrainā". Igaunijas sakaru virsnieks pārstāv Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldi, Latvijas Republikas Valsts robežsardzi, Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienestu un Somijas Robežsardzi.

Atskaites sanāksme notika Igaunijas Republikas vēstniecības Ukrainā telpās. Sanāksmē piedalījās Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Somijas Robežsardzes iestāžu un vēstniecību amatpersonas, kā arī Ukrainas Robežsardzes un Ukrainas Migrācijas dienesta amatpersonas.
Sanāksmes laikā Igaunijas sakaru virsnieks prezentēja sakaru virsnieka darbības rezultātus 2014.-2015.gados, Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Krievijā prezentēja informāciju par ieguldījumu cīņā ar pārrobežas draudiem un par sakaru virsnieka punkta Krievijā darbībām, savukārt Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Somijas Robežsardzes iestāžu amatpersonas prezentēja informāciju par situāciju uz valstu robežām un sadarbību ar Igaunijas sakaru virsnieku.

 


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: pāvels Šarigins

e-pasta adrese: pavels.sarigins@rs.gov.lv

Tālr.:67075632

 

 

Publicēšanas datums: 05.05.2015.

 Valsts robežsardzes sakaru virsnieka Krievijā atskaites sanāksme

2015.gada 19.februārī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Krievijā pulkvežleitnants Raimonds Deičmanis rīkoja atskaites sanāksmi par sakaru virsnieka punkta Krievijā darbību projekta HOME/2012/EBFX/CA/2022 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta turpmākā attīstība Krievijā" ietvaros.

Atskaites sanāksme notika Latvijas Republikas vēstniecības Krievijā telpās. Sanāksmē piedalījās Krievijas Federācijā akreditētie imigrācijas sakaru virsnieki no Eiropas Savienības/Šengenas valstīm, Latvijas Republikas Vēstniecības Krievijas Federācijā, Maskavā amatpersonas, Latvijas Republikas Valsts robežsardzes, Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienesta un Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes Robežsardzes departamenta amatpersonas, Valsts robežsardzes sakaru virsnieki Baltkrievijā un Gruzijā, kā arī Krievijas Federālā Migrācijas dienesta un Krievijas Federālā Drošības dienesta Robežsardzes dienesta pārstāvji.

Sanāksmes laikā tika prezentēti sakaru virsnieka darbības rezultāti 2014.gadā un š. g. pirmajos 2 mēnešos, Valsts robežsardzes sakaru virsnieki Baltkrievijā un Gruzijā sagatavoja un pasniedza prezentācijas par ieguldījumu cīņā ar pārrobežas draudiem, Latvijas Republikas Valsts robežsardzes, Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienesta un Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes Robežsardzes departamenta amatpersonas prezentēja informāciju par savu dienestu darbības rezultātiem 2014.gadā, savukārt Krievijas Federālā Migrācijas dienesta un Krievijas Federālā Drošības dienesta Robežsardzes dienesta pārstāvji sniedza prezentācijas par saviem dienestiem un darbības rezultātiem.

Sanāksmes dalībnieki pozitīvi novērtēja sakaru virsnieka ieguldījumu cīņā ar nelegālo migrāciju un citiem pārrobežas draudiem un izteica pārliecību par Valsts robežsardzes sakaru virsnieka punkta Krievijā turpmākas darbības nepieciešamību.

Sanāksmes laikā Latvijas Republikas Ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei Krievijas Federācijā Astrai Kurmei tika pasniegts Valsts robežsardzes apbalvojums par ieguldījumu robežsardzes attīstībā.

attels

attels

attels

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 20.02.2015.

Krievijas Federācijā akreditēto sakaru virsnieku sanāksme Latvijas Vēstniecībā Maskavā - 02.12.2014.

Š. g. 2. decembrī Latvijas Republikas Vēstniecībā Maskavā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks pulkvežleitnants Raimonds Deičmanis organizēja kārtējo imigrācijas sakaru virsnieku sanāksmi.

Sanāksmē piedalījās Krievijas Federācijā akreditētie ES/Šengenas valstu imigrācijas sakaru virsnieki un Eiropas Padomes Pārstāvniecības Krievijas Federācijā padomnieks tieslietu un iekšlietu jautājumos Jani Taivalantti.

Sanāksmes laikā tās dalībnieki tika iepazīstināti ar Valsts robežsardzes darbības rezultātiem 2014. gada 10 mēnešos (prezentācijas veidā), kā arī galvenajām tendencēm nelegālās imigrācijas apkarošanā, nelegālās imigrācijas maršrutos, viltotu dokumentu izmantošanā utt.

Īpašu interesi sanāksmes dalībnieki izrādīja par Vjetnamas pilsoņu nelegālo imigrāciju, nelegāli šķērsojot „zaļo" robežu, un Gruzijas pilsoņu mēģinājumiem ieceļot Latvijā bez vīzām, ļaunprātīgi izmantojot patvēruma procedūru, kā arī par nelegālo imigrāciju un viltotu dokumentu izmantošanu avio maršrutos Stambula - Rīga - Stokholma un Atēnas - Rīga - Stokholma.

Sanāksmes laikā tās dalībnieki izteica gatavību atbalstīt Latvijas sakaru virsnieku, lai 2015. gada pirmajā pusgadā nodrošinātu Latvijas kā Eiropas Savienības Padomes prezidējošās valsts „Ziņojuma par imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla darbībām un situāciju uzņemošajā valstī nelegālās imigrācijas jautājumos" kvalitatīvu izstrādi, galvenokārt, iesniegt nepieciešamo informāciju apkopošanai par 2015.gada I pusgadu (Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomes laikā).

Eiropas Padomes pārstāvniecības Krievijas Federācijā padomnieks sniedza vispārēju informāciju par problēmām Eiropas Savienības un Krievijas attiecībās, kas, galvenokārt, saistītas ar Krievijas - Ukrainas attiecībām, kā arī izteica priekšlikumu kādu no nākamajām imigrācijas sakaru virsnieku sanāksmēm veltīt cilvēktirdzniecības problēmām, kā arī apmainīties ar informāciju šajā jomā.

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 17.12.2014.

 Valsts robežsardzes sakaru virsnieka dalība starptautiskā konferencē.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks pulkvežleitnants Raimonds Deičmanis 2014.gada 13.-18.oktobrī piedalījās Krievijas Federācijā, Maskavā notika Pasaules Veselības organizācijas Tabakas konvencijas iesaistīto pušu konference.

Pasākumā piedalījās 160 valstu un nevalstisko organizāciju pārstāvji, Latviju pārstāvēja 2 Veselības ministrijas pārstāvji, Finanšu ministrijas pārstāvis, Zemkopības ministrijas pārstāvis un Imigrācijas sakaru virsnieks.

Sesiju, nolasot Krievijas Federācijas prezidenta Vladimira Putina apsveikumu, atklāja Krievijas Federācijas Veselības ministre Veronika Skvorcova.

Sesijas laikā, galvenokārt, tika izskatīti tehniski un organizatoriski jautājumi cīņai pret tabakas izstrādājumu, t. sk. bezdūmu un elektronisko, lietošanu, tirdzniecību, reklāmu un nelikumīgu apriti.


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 01.11.2014.

 

 Dalība Eiropas Komisijas un Krievijas Federācijas Apvienotās Readmisijas Komitejas 14. sanāksmē

Šī gada 2.jūlijā, Krievijas Federācijā, Maskavā, ņemot vērā Eiropas Komisijas ielūgumu Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Krievijā pulkvežleitnants Raimonds Deičmanis kopā ar citiem Eiropas Savienības ekspertiem piedalījās Eiropas Komisijas un Krievijas Federācijas Apvienotās Readmisijas Komitejas 14.sanāksmē.

Eiropas Savienības delegāciju vadīja Eiropas Komisijas Ģenerāldirektorāta Starptautisko lietu nodaļas priekšnieks I.Tudorače, savukārt Krievijas delegāciju vadīja Federālā migrācijas dienesta vadītāja vietnieks N.Smorodins.

Sanāksmes laikā tika izskatīti šādi jautājumi:
- Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas Readmisijas līguma izpildes protokoli;
- readmisijas pieteikumi (statistiskie dati);
- Krievijas puse informēja par noslēgtajiem līgumiem ar citām valstīm, kā arī par līgumiem kuri ir jau parakstīti, bet nav vēl stājušies spēkā un līgumiem, kuri ir atrodas saskaņošanas procesā;
- trūkumi, kas tika konstatēti saņemtajos readmisijas pieteikumos;
- bērnu readmisija;
- ieceļošanas vīzas amatpersonām, kuras atgriež uz mītnes valsti aizturēto ārzemnieku.

Vizītes noslēgumā tika parakstīts tikšanās protokols.

Nākamo Eiropas Komisijas un Krievijas Federācijas Apvienotās Readmisijas Komitejas (15.) sanāksmi plānots rīkot Beļģijā, Briselē 2015.gada jūnijā - jūlijā.


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 29.08.2014.