Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels


Projekta nosaukums:
Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta izveidošanā Krievijā

Projekta īstenotājs:
Valsts robežsardze

Projekta īstenošana:
01.01.2010. - 30.06.2011.

Projekta izmaksas:
Projektam paredzētais finansējums ir 130466 LVL.

Projekta vispārējais mērķis:
Sniegt ieguldījumu tādu pasākumu veicināšanā, kurus trešās valstīs organizē dalībvalstu kompetentie dienesti attiecībā uz trešo valstu valstpiederīgo ieceļošanu dalībvalstu teritorijās un sadarbību starp dalībvalstīm, ieskaitot gaisa un imigrācijas sakaru virsnieku aktivitātes.

Projekta specifiskais mērķis:
Paplašināt ar Eiropas Savienības ārējo robežu drošību saistīto sadarbības koordinatoru tīklu, kas veicinās rezultatīvāku darba uzdevumu pildīšanu migrācijas plūsmas kontrolē, pārstāvot Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības intereses imigrācijas jautājumos, izveidojot un uzturot tiešus kontaktus, savas kompetences ietvaros iegūt, analizēt un sniegt nepieciešamo informāciju nelegālās imigrācijas novēršanas un apkarošanas jautājumos.

Projekta ietvaros:

  • 2009. gada 14. decembrī starp Latvijas Valsts robežsardzi un Eiropas Komisiju tika parakstīts granta līgums par Eiropas Komisijas finansējuma piešķiršanu projektam Nr.JLS/2008/EBFX/CA/1002 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta izveidošanā Krievijā ".
  • 2009. gada 16.decembrī, Latvijas Valsts robežsardze, Lietuvas Valsts robežsardzes dienests un Igaunijas Robežsardzes pārvalde parakstīja Saprašanās memorandu par sakaru virsnieka punkta darbību Krievijā. Saprašanās memorands nosaka sakaru virsnieka punkta atrašanās vietu, šī punkta darba kārtību, sakaru virsnieka veicamos pienākumus, kā arī informācijas apmaiņas kārtību.
  • Valsts robežsardze 2010.gada 19.janvārī nosūtīja uz Krievijas Federāciju sakaru virsnieku - Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieku (imigrācijas jautājumos) pulkvežleitnantu Raimondu Deičmani, kurš savus dienesta pienākumus veiks līdz 2011.gada 30.jūnijam. Sakaru virsnieka punkts atradīsies Latvijas Republikas vēstniecībā Maskavā.
  • Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Krievijas Federācijā pārstāv triju valstu intereses - Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas un sakaru virsnieka punkta darbība Krievijas Federācijā tiek veikta, lai sniegtu atbalstu Latvijas Republikas Valsts robežsardzei, Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienestam un Igaunijas Republikas Robežsardzes pārvaldei nelegālās imigrācijas apkarošanā.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

  • Saskaņā ar Fonda izvirzīto mērķi tiks sniegts ieguldījums tādu pasākumu vecināšanā, kurus organizē Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas dienesti attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstīm, tostarp imigrācijas sadarbības koordinatoru darbībās, izveidojot Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sadarbības koordinatoru punktu Krievijas Federācijā.
  • Izveidots Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieku punkts Krievijas Federācijā: Izveidots imigrācijas sadarbības koordinators.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Krievijā atskaitās par padarīto un beidz savu darbību

No š.g. 17. - 18. maijam projekta Nr. JLS/2008/EBFX/CA/1002 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta izveidošana Krievijā" ietvaros Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Krievijā pulkvežleitnants Raimonds Deičmanis rīkoja atskaites sanāksmi par sakaru virsnieka punkta darbību Maskavā 2010. gadā un 2011. gada piecos mēnešos.

Atskaites sanāksmē piedalījās Latvijas Valsts robežsardzes, Lietuvas un Igaunijas robežapsardzības iestāžu pārstāvji, Latvijas vēstniecības Krievijā (Maskavā) pārstāvis, Krievijā akreditētie imigrācijas sakaru virsnieki no ASV, Kanādas, Polijas, Vācijas, Portugāles, Somijas, Zviedrijas, Nīderlandes, kā arī pārstāvis no Starptautiskās Migrācijas organizācijas.

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013. gadam Ārējo robežu fonda 2008. gada programmas ietvaros VRS pabeidza realizēt projektu „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta izveidošana Krievijā" (līguma Nr. - JLS/2008/EBFX/CA/1002). Projekta ietvaros tika izveidots sakaru virsnieka punkts, kurš Krievijas Federācijā (Maskavā) darbojās no 2010. gada 19. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam.

Latvijas Republikas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Krievijas Federācijā pārstāvēja triju valstu intereses - Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 
 

Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754
Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 20.05.2011.

Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754
Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 31.01.2010.