Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums:
Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā

Projekta mērķis:
sniegt ieguldījumu tādu pasākumu veicināšanā, kurus trešās valstīs organizē dalībvalstu kompetentie dienesti attiecībā uz trešo valstu valstpiederīgo ieceļošanu dalībvalstu teritorijās un sadarbību starp dalībvalstīm, ieskaitot gaisa un imigrācijas sakaru virsnieku aktivitātes.

Projekta realizācijas termiņš:
18 mēneši, sākot no 2010.gada 2.jūnija līdz 2011.gada 2.decembrim.

Projekta ietvaros:

  • Valsts robežsardze 2010.gada 2.jūlijā nosūtīja uz Gruziju (Tbilisi) divus sakaru virsniekus - Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieku (imigrācijas jautājumos) pulkvežleitnantu Edmundu Ļuļu, kurš savus dienesta pienākumus veiks līdz 2011.gada 2.decembrim un Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieku (ekspertu) kapteini Arturu Raudive, kurš savus dienesta pienākumus veiks līdz 2010.gada 2.decembrim.
  • Valsts robežsardze 2010.gada 15.jūlijā uz Baltkrieviju (Minsku) nosūtīja Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieku majoru Sandri Čubaru, kurš savus dienesta pienākumus Baltkrievijā veiks līdz 2011.gada 2.decembrim.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieki Gruzijā un Baltkrievijā pārstāv triju valstu intereses - Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas un sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā tiek veikta, lai sniegtu atbalstu Latvijas Republikas Valsts robežsardzei, Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienestam un Igaunijas Republikas Robežsardzes pārvaldei nelegālās imigrācijas apkarošanā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Valsts robežsardzes sakaru virsnieku maiņa Gruzijā un Baltkrievijā 

Eiropas Ārējo robežu fonda 2008.gada programmas projekta Nr.JLS/2008/EBFX/CA/1001 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā" ietvaros Valsts robežsardze:

- 2010.gada 3.decembrī nosūtīja uz Gruziju (Tbilisi) Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieku (ekspertu) kapteini Vilni Očagovu, kurš savus dienesta pienākumus Gruzijā veiks līdz 2011.gada 2.jūnijam. Saskaņā ar Projekta laika grafiku sakaru virsnieks (eksperts) kapteinis Vilnis Očagovs nomaina 2010.gada 3.jūlijā uz Gruziju nosūtīto sakaru virsnieku (ekspertu) Arturu Raudivi.

- 2010.gada 1.decembrī nosūtīja uz Baltkrieviju (Minsku) Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieku (imigrācijas jautājumos) majoru Genadiju Kiriloviču, kurš savus dienesta pienākumus Baltkrievijā veiks līdz 2011.gada 2.decembrim.

Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu tādu pasākumu veicināšanā, kurus trešās valstīs organizē dalībvalstu kompetentie dienesti attiecībā uz trešo valstu valstpiederīgo ieceļošanu dalībvalstu teritorijās un sadarbību starp dalībvalstīm, ieskaitot gaisa un imigrācijas sakaru virsnieku aktivitātes.

Projekta realizācijas termiņš ir 18 mēneši, sākot no 2010.gada 2.jūnija līdz 2011.gada 2.decembrim.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Ilze Staša
e-pasts: ilze.stasa@rs.gov.lv
tel. 67075741

Publicēšanas datums: 03.12.2010.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Gruzijā atskaitās par padarīto

Projekta Nr. JLS/2008/EBFX/CA/1001 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā" ietvaros šā gada 1. - 5.martā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Gruzijā pulkvežleitnants Edmunds Ļuļs rīkoja atskaites sanāksmi par sakaru virsnieka punkta Gruzijā darbību 2010.gadā.

attels

attelsattels

Atskaites sanāksmē piedalījās Latvijas Valsts robežsardzes, Lietuvas un Igaunijas robežapsardzības iestāžu pārstāvji, Lietuvas un Igaunijas vēstniecību Gruzijā pārstāvji, Latvijas vēstniecības Gruzijā (Tbilisi) Konsulārās nodaļas vadītāja, Gruzijā akreditētais Vācijas imigrācijas sakaru virsnieks, Gruzijas Iekšlietu ministrijas robežu drošības nodrošināšanā iesaistīto iestāžu amatpersonas.

 

attelsattels

attels

2009.gada 14. decembrī Latvijas Valsts robežsardze un Eiropas Komisija parakstīja granta līgumu par Eiropas Komisijas finansējuma piešķiršanu projektam „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā".

Projekts tiek īstenots Eiropas Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Ilze Staša
e-pasts: ilze.stasa@rs.gov.lv
tel. 67075741

Publicēšanas datums: 08.03.2011.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā atskaitās par padarīto

Projekta Nr. JLS/2008/EBFX/CA/1001 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā" ietvaros šā gada 7.-9.jūnijā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā majors Genādijs Kirilovičs rīkoja atskaites sanāksmi par sakaru virsnieka punkta Baltkrievijā darbību 2010.gadā.

Atskaites sanāksmē piedalījās Latvijas Valsts robežsardzes, Lietuvas un Igaunijas robežapsardzības iestāžu pārstāvji, Lietuvas un Igaunijas vēstniecību Baltkrievijā pārstāvji, Latvijas vēstniecības Baltkrievijā (Minska) Konsulārās nodaļas vadītāja, Latvijas konsulāta Vitebskā vicekonsuls, Eiropas Savienības pārstāvniecības Baltkrievijā vadītājs, Starptautiskās Migrācijas organizācijas pārstāvis Baltkrievijā, Baltkrievijā akreditētais Vācijas policijas sakaru virsnieks, Baltkrievijā akreditētais Francijas imigrācijas sakaru virsnieks, Baltkrievijas Robežsardzes komitejas amatpersonas, Baltkrievijas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas departamenta amatpersonas, Air Baltic pārstāvis Baltkrievijā.

2009.gada 14. decembrī Latvijas Valsts robežsardze un Eiropas Komisija parakstīja granta līgumu par Eiropas Komisijas finansējuma piešķiršanu projektam „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā".

Projekts tiek īstenots Eiropas Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Ilze Staša
e-pasts: ilze.stasa@rs.gov.lv
tel. 67075741

Publicēšanas datums: 10.06.2011.

Novērtējot sakaru virsnieku punktu Baltkrievijas Republikā un Gruzijā darbības svarīgumu un nozīmīgumu nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, 2011.gada 16.novembrī starp Valsts robežsardzi un Eiropas Komisiju tika noslēgta vienošanās par grozījumiem 2009.gada 14.decembra granta līgumā Nr.JLS/2008/EBFX/CA/1001 ABAC Nr.32-CE-316421/02-56, paredzot projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2012.gada 1.aprīlim.

Šobrīd, sakaru virsnieku punktā Gruzijā (Tbilisi) darbojās 2 sakaru virsnieki: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks (imigrācijas jautājumos) pulkvedis Edmunds Ļuļs un Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks (eksperts) kapteinis Vilnis Očagovs un sakaru virsnieku punktā Baltkrievijā (Minskā) darbojās Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks (imigrācijas jautājumos) majors Genadijs Kirilovičs.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Ārējo robežu fonda 2008.gada programmas ietvaros.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Ilze Staša
e-pasts: ilze.stasa@rs.gov.lv
tel. 67075741

Publicēšanas datums: 20.11.2011.

2012.gada 27. - 29.martā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā majors Genādijs Kirilovičs rīkoja atskaites sanāksmi par sakaru virsnieka punkta Baltkrievijā darbību projekta Nr.JLS/2008/EBFX/CA/1001 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā" ietvaros.

Atskaites sanāksme notika Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijā telpās. Atskaites sanāksmē piedalījās Latvijas Valsts robežsardzes, Lietuvas un Igaunijas robežapsardzības iestāžu pārstāvji, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vēstniecību Baltkrievijā pārstāvji, Eiropas Savienības pārstāvniecības Baltkrievijā sadarbības programmu koordinators, Starptautiskās Migrācijas organizācijas pārstāvis Baltkrievijā, Baltkrievijā akreditētais Polijas policijas sakaru virsnieks, Baltkrievijā akreditētais Francijas imigrācijas sakaru virsnieks, Somijas sakaru virsnieks Baltijas valstīs un Baltkrievijā, Baltkrievijas Robežsardzes komitejas amatpersonas, Baltkrievijas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas departamenta amatpersonas, Air Baltic pārstāvis Baltkrievijā.

Atskaites sanāksmi atklāja Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijā 1.sekretārs Kristaps Brusbārdis. Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā majors Genādijs Kirilovičs prezentēja sakaru virsnieka punkta Baltkrievijā darbības rezultātus, kā arī plānus turpmākajam darbam. Atskaites sanāksmē uzstājās ar prezentācijām Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes priekšnieks pulkvedis V.Zaguzovs, Eiropas Savienības pārstāvniecības Baltkrievijā sadarbības programmu koordinators Ulrich Rainer un Igaunijas Republikas policijas un robežsardzes padomes vadošais analītiķis Juri Froš. Atskaites sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar pārstāvēto iestāžu darba rezultātiem un konstatētiem riskiem nelegālas imigrācijas jomā.

Kā arī sanāksmē uzstājās Baltkrievijas Valsts robežsardzes komitejas Starptautiskās sadarbības pārvaldes priekšnieka vietnieks Sergej Ignatovič, Francijas imigrācijas sakaru virsnieks Jerome Mobihan, Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijā konsulārās nodaļas vadītāja Ināra Serafinoviča, Lietuvas vēstniecības Baltkrievijā konsulārais atašejs Valdas Burneika, Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienesta Starptautiskās sadarbības nodaļas galvenais speciālists Sergejus Partnovas, Polijas policijas sakaru virsnieks Baltkrievijā Jacek Staniecki.

Viesi augsti novērtēja Valsts robežsardzes sakaru virsnieka profesionālās spējas un labas koleģiālas attiecības ar sadarbības partneriem un izteica pārliecību par Valsts robežsardzes sakaru virsnieka punkta Baltkrievijā turpmākas darbības nepieciešamību.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekts tiek īstenots no 2010.gada 2.jūnija līdz 2012. gada 1.aprīlim.

Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu tādu pasākumu veicināšanā, kurus trešās valstīs organizē dalībvalstu kompetentie dienesti attiecībā uz trešo valstu piederīgo ieceļošanu dalībvalstu teritorijās un sadarbību starp dalībvalstīm, ieskaitot gaisa un imigrācijas sakaru virsnieku aktivitātes. Imigrācijas sakaru virsnieks veic pienākumus arī Lietuvas un Igaunijas labā.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Ilze Staša
e-pasts: ilze.stasa@rs.gov.lv
tel. 67075741

Publicēšanas datums: 03.04.2012.

Kontaktpersona: Ilze Staša
e-pasts: ilze.stasa@rs.gov.lv
tel. 67075741

Publicēšanas datums: 10.07.2010.