Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums:
Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā

Projekta īstenotājs:
Valsts robežsardze

Projekta īstenošana:
02.01.2014. - 02.01.2016.

Projekta izmaksas:
Projekta kopējais finansējums ir 357 414 EUR

Projekta specifiskais mērķis:
Sniegt ieguldījumu tādu pasākumu veicināšanā, kurus organizē dalībvalstu konsulārie un citi dienesti trešās valstīs attiecībā uz trešo valstu piederīgo plūsmu uz dalībvalstu teritoriju un sadarbību starp dalībvalstīm šajā sakarā, tostarp imigrācijas sakaru virsnieku darbības.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieki sekmēs pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes.

Projekta ietvaros:
2013.gada 5.decembrī starp Valsts robežsardzi un Eiropas Komisiju tika parakstīts granta līgums par projekta Nr.HOME/2012/EBFX/ CA/2013 "Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā" īstenošanu.

2014. gada 23. janvārī, Latvijas Republikas Valsts robežsardze, Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienests un Igaunijas Republikas Robežsardzes pārvalde parakstīja Saprašanās memorandu par sakaru virsnieku punktu darbību Baltkrievijā un Gruzijā. Saprašanās memorands nosaka sakaru virsnieku punktu atrašanās vietu, šo punktu darba kārtību, sakaru virsnieku veicamos pienākumus, kā arī informācijas apmaiņas kārtību.

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks (imigrācijas jautājumos) pulkvežleitnants Oļegs Voloncevičs no 2014. gada 2. janvāra līdz 2015. gada 2. janvārim pildīs dienesta pienākumus Baltkrievijā (Minskā).

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks (imigrācijas jautājumos) pulkvedis Edmunds Ļuļs un kapteinis Edgars Dokāns (eksperts - dokumentu konsultants) no 2014. gada 2. janvāra līdz 2015. gada 2. janvārim pildīs dienesta pienākumus Gruzijā (Tbilisi).

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieki pārstāv triju valstu intereses - Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas un sakaru virsnieku punktu darbība Baltkrievijā, Gruzijā tiek veikta, lai sniegtu atbalstu Latvijas Republikas Valsts robežsardzei, Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienestam un Igaunijas Republikas Robežsardzes pārvaldei nelegālās imigrācijas apkarošanā.

Projekta īstenošanas rezultātā:
Saskaņā ar Fonda izvirzīto mērķi tiks sniegts ieguldījums tādu pasākumu vecināšanā, kurus organizē Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas dienesti attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstīm, tostarp imigrācijas sadarbības koordinatoru darbībās, turpinot Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sadarbības koordinatoru punktu darbību Baltkrievijā un Gruzijā.

Nodrošināta sakaru virsnieku punktu Baltkrievijā, Gruzijā tālāka darbība.
 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Noslēdzies projekts Nr.HOME/2012/EBFX/CA/2013 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punktu attīstības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā".

2016.gada 2.janvārī veiksmīgi noslēdzies projekts „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punktu attīstības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā". Projekta īstenošanas termiņš bija no 2014.gada 2.janvāra līdz 2016.gada 2.janvārim.

Saskaņā ar projekta mērķi tika paplašināts Eiropas Savienības ārējo robežu drošību saistīto sadarbības koordinatoru tīkls, kas veicināja rezultatīvāku darba uzdevumu pildīšanu migrācijas plūsmas kontrolē, pārstāvot Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības intereses imigrācijas jautājumos, izveidojot un uzturot tiešus kontaktus, savas kompetences ietvaros iegūt, analizēt un sniegt nepieciešamo informāciju nelegālās imigrācijas novēršanas un apkarošanas jautājumos.

Pildot dienesta pienākumus, sakaru virsnieks Baltkrievijā, sakaru virsnieks Gruzijā un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) Gruzijā nodrošināja informācijas apmaiņu, kas līdzēja cīņā ar nelegālo imigrāciju un regulāri sniedza informāciju Valsts robežsardzei, kā arī Lietuvas un Igaunijas robežapsardzības dienestiem par viltotiem un nozagtiem dokumentiem (pases, vīzas, uzturēšanās atļaujas, veidlapas u. tml.), par konkrētiem viltošanas paņēmieniem un personām, kas rada nelegālās imigrācijas riskus, to ceļošanas maršrutiem un darbības paņēmieniem, pēc citu ES dalībvalstu sakaru virsnieku lūgumiem veicis personu pārbaudes, sniedzis atbalstu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vēstniecību Gruzijā un Baltkrievijā amatpersonām, sadarbības partneriem sniedzis informāciju par personām, kas atbalstīja nelikumīgo migrāciju.

Atskaites periodā sakaru virsnieks Baltkrievijā organizēja 3 atskaites sanāksmes un sakaru virsnieks Gruzijā - 4 atskaites sanāksmes, kuru ietvaros tika prezentēti sakaru virsnieku darbības rezultāti, Baltijas valstu robežkontroles dienestu darbības rezultāti, šo dienestu sadarbība ar uzņemošās valsts tiesībsargājošām iestādēm. Ar mērķi nodrošināt Latvijas Valsts robežsardzes labākās pieredzes nodošanu, tika organizētas sanāksmes ar avio un sauszemes pārvadātājiem un to pārstāvošo firmu, kas nodarbojas ar dokumentu pārbaudēm lidostās. Sanāksmju laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunākām tendencēm ceļojuma dokumentu viltošanā un svešu/citu personu dokumentu izmantošanā, demonstrēti viltoto dokumentu apraksti, kā arī tika sniegtas atbildes uz sanāksmju dalībnieku jautājumiem par ceļojuma dokumentiem un robežšķērsošanu, t. sk. par pasu derīguma termiņiem, derīgām vīzām nederīgām pasēm, uzturēšanās atļaujām, atgriešanās apliecībām, lidostu tranzītu, Latvijas Republikas nepilsoņu pasēm u. tml. Papildus sakaru virsnieks piedalījies sanāksmēs ar citu dalībvalstu sakaru virsniekiem. Sanāksmēs, akreditētie sakaru virsnieki dalījās ar pieredzi, kā arī tika apspriesti sadarbības jautājumi un jaunākās nelegālās imigrācijas tendences.

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Anna Davidoviča

e-pasta adrese: anna.davidovica@rs.gov.lv

Tālr.:67075792

 

Publicēšanas datums: 02.01.2016.

2015.gada 13.novembrī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā (Minskā) Oļegs Voloncevičs kopā ar Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta priekšnieci Guntu Laganosku organizēja sanāksmi - semināru par robežšķērsošanas jautājumiem, nelegālās migrācijas tendencēm, izmantojot viltotus dokumentus un primāriem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem ar pārvadātāju pārstāvjiem - Baltkrievijas kompānijas „БЧ - Белорусская железная дорога", kompānijas „ECOLINES" un "MinskTrans" darbiniekiem, airBaltic un Belavia aviokompāniju pārstāvjiem (kas nodarbojas ar dokumentu pārbaudēm lidostā „Minska") - kopā 40 dalībnieki. Sakaru virsnieks informēja sanāksmes dalībniekus par situāciju nelegālās migrācijas jomā, vadoties pēc šādiem mērķiem: palīdzēt atrisināt aktuālo problēmu migrācijas sfērās; uzlabot izpratni par problēmām migrācijas jomā; īstenot pasākumus, lai cīnītos pret nelegālo migrāciju, un arī pastāvošās situācijas analīzi un ieteikumus, lai risinātu nelikumīgas imigrācijas problēmu.

Seminārā norises laikā tika izskatīti un apspriesti šādi jautājumi:

- par pasu derīguma termiņiem, derīgām vīzām nederīgās pasēs, ID kartēm, atgriešanās apliecībām, lidostu tranzītu, ieceļošanu Latvijā ar Travel ceļošanas dokumentiem, ES uzturēšanās atļaujām u. tml.;

- tika izskatīti jaunākās tendences un paņēmieni ceļojuma dokumentu viltošanā un svešu/citu personu dokumentu izmantošanā;

- nodemonstrētas Valsts robežsardzes Galvenās Pārvaldes Ekspertīžu dienesta sagatavotas prezentācijas un viltoto dokumentu aprakstus, kā arī organizētas praktiskās nodarbības, izmantojot viltotus dokumentus.

Seminārā tika apspriesti galvenie nelegālās imigrācijas maršruti, izmantojot autobusus. Populārākie joprojām ir no Maskavas un Kijevas tranzītā caur Minsku ar mērķi palikt ES/Šengenas valstīs. Kā tendenci var izcelt gadījumus, kad Sīrijas, Irākas, Gruzijas un Armēnijas pilsoņi izmanto zagtas Grieķijas un Vācijas uzturēšanās atļauju veidlapas, lai ieceļotu Latvijas (ES) teritorijā. Semināra darbiniekiem tika veiktas konsultācijas un skaidrojumi jauno Šengenas vīzas noteikumu ievērošanas jomā, veiktas konsultācijas un sniegti skaidrojumi par LVA-BLR valsts robežas šķērsošanas īpatnībām Semināra laikā klātesošie tika informēti par LVA Administratīvo pārkāpumu kodeksa normām un atbildību nelegālo imigranta ievešanas gadījumā. Semināra noslēgumā izvērsās diskusija starp semināra dalībniekiem un eksperti, kura dalījās pieredzē dokumentu pārbaudē. Kā pozitīvs aspekts cīņā ar nelegālo migrāciju tika minēta Latvijas vēstniecības pārstāvju izveidotā konstruktīvā sadarbība ar Baltkrievijas pārvadātāju kompānijām, kā arī veiksmīgā informācijas apmaiņa starp ES sakaru virsniekiem un vēstniecību Konsulāro nodaļu darbiniekiem Minskā, kas sekmē iespējas savlaicīgi novērst potenciālos nelegālās migrācijas riskus uz ES valstīm.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Anna Davidoviča

e-pasta adrese: anna.davidovica@rs.gov.lv

Tālr.:67075792

 

Publicēšanas datums: 16.11.2015.

Vēstniecībā Tbilisi Latvijas Valsts robežsardzes pārstāvji atskaitās par paveikto

11.novembrī Tbilisi Latvijas vēstniecībā Valsts robežsardzes sakaru virsnieki Gruzijā - pulkvedis Edmunds Ļuļs un kapteinis (dokumentu eksperts) Edgars Dokāns atskaites sanāksmē informēja par Latvijas sakaru virsnieka punkta Gruzijā paveikto.

Atklājot atskaites sanāksmi, Latvijas vēstniece Gruzijā Elita Gavele akcentēja Latvijas Valsts robežsardzes pārstāvju Gruzijā nozīmīgo ieguldījumu nelegālās imigrācijas apkarošanā. E.Gavele, pieskaroties šī projekta praktiskajiem aspektiem Gruzijā, kā lielāko prioritāti uzsvēra dokumentu pārbaudes nozīmīgumu dokumentu viltošanas samazināšanas jomā. Vēstniece pateicās Valsts robežsardzes pārstāvjiem E.Ļuļam un E.Dokānam par veiksmīgo sadarbību un sniegto atbalstu Latvijas vēstniecības Gruzijā konsulārajā darbā. E.Gavele aicināja turpināt sadarbību vienotās Šengenas zonas stiprināšanā, un izteica pārliecību par Valsts robežsardzes sakaru virsnieka punkta Gruzijā turpmākas darbības nepieciešamību.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks imigrācijas jautājumos, pulkvedis E.Ļuļs, darot zināmus Latvijas sakaru virsnieku punkta Gruzijā darba rezultātus, akcentēja savstarpējās sadarbības nozīmīgumu ES ārējo robežu stiprināšanā un ikdienā darba jautājumu risināšanā. Pasākumā par aktuālo migrācijas jomā iepazīstināja arī Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta, Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes pārstāvji, kā arī Valsts robežsardzes Sakaru virsnieks Krievijas Federācijā.

Ikgadējā sanāksmē piedalījās Latvijas Valsts robežsardzes, Lietuvas Valsts robežsardzes un Iekšlietu ministrijas Robežsardzes dienesta, Igaunijas Policijas un Robežsardzes pārvaldes amatpersonas, Somijas, Francijas, Grieķijas, Austrijas, Lietuvas, Igaunijas Gruzijā akreditētie imigrācijas sakaru virsnieki un diplomātiskā korpusa pārstāvji, Gruzijas Iekšlietu ministrijas migrācijas departamenta, Gruzijas robežpolicijas un patruļpolicijas, starptautisko organizāciju, kā arī aviokompāniju „airBaltic", „Wizz Air" pārstāvji.

Sanāksme notika projekta „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā" (HOME/2012/EBFX/CA/2013) ietvaros. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības (ES) Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē ES un tas tiek īstenots no 2014.gada janvāra.

Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu tādu pasākumu veicināšanā, kurus organizē ES dalībvalstu konsulārie un citi dienesti trešās valstīs attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu dalībvalstu teritorijās un skar sadarbību starp dalībvalstīm, t.sk. imigrācijas sakaru virsnieku darbību.

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Anna Davidoviča

e-pasta adrese: anna.davidovica@rs.gov.lv

Tālr.:67075792

 

Publicēšanas datums: 12.11.2015.

2015.gada 21.septembrī Tikšanas ar Gruzijas vēstniecības sakaru virsnieku (Policijas atašeju Baltkrievijā) un Polijas vēstniecības sakaru virsnieku (Policijas atašeju Baltkrievijā). Tikšanās gaitā tika izskatīti šādi jautājumi:

• Informācijas apmaiņa.

• Turpmākās sadarbības un palīdzības nepieciešamība.

Sakaru virsnieki sniedza ieskatu par savu līdzdalību dažādos pasākumos, kas veicinātu cīņu ar nelegālo migrāciju, īpaši, saistībā ar Gruzijas pavalstniekiem, kuri mēģināja ieceļot ES bez derīgām vīzām vai uzturēšanas atļaujām. Pēc viņu uzskatiem, būtisku ieguldījumu šajā darbā varētu veikt, izmantojot Gruzijas Iekšlietu ministrijas datu bāzes, sadarbojoties ar robežsardzes amatpersonām, kurām ir pieredze šajā darbā.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

 

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Anna Davidoviča

e-pasts: anna.davidovica@rs.gov.lv

Tālr.:67075792

 

Publicēšanas datums: 22.09.2015.

2015.gada 17. septembrī notika tikšanas ar Lietuvas Republikas un 29.septembrī ar Igaunijas Republikas Konsulārajām amatpersonām. Tikšanās laikā izskatīti sekojoši jautājumi:

1. Riska profili un indikatori.

2. Nelegālo migrantu un aizdomīgo dokumentu profilu izklāsts.

3. Sadarbība.

Tika izmantota informācija par galvenajiem riska indikatoriem un profiliem augustā un septembrī. Klātesošie tika informēti par nelegālās migrācijas tendencēm un riskiem virzienā no Krievijas Federācijas. Kā pozitīvs aspekts tika pieminēts izveidotā konstruktīvā sadarbība ar Baltkrievijas Republikas sadarbības partneriem, kā arī veiksmīgā sadarbība starp Eiropas Savienības vēstniecības konsulārās nodaļas darbiniekiem Minskā, kas dod iespēju novērst potenciālās nelegālās migrācijas riskus uz Eiropas Savienības valstīm. Sanāksmē tika apspriesti galvenie nelegālās imigrācijas maršruti, izmantojot aviolīnijas. Populārākie joprojām ir no Maskavas, Kijevas un Stambulas tranzītā caur Minsku uz ES valstu/Šengenas valstu lidostām ar mērķi palikt ES/Šengenas valstīs. Kā tendenci var pieminēt gadījumus, kad Sīrijas un Irākas pilsoņi izmanto zagtas Zviedrijas, Grieķijas un Itālijas uzturēšanās atļauju veidlapas, lai ieceļotu ES teritorijā. Sadarbības ietvaros tika veikta informācijas apmaiņa par robežpārkāpēju darbības taktiku un paņēmieniem. Robežpārkāpēju darbības taktikai raksturīgi SYR, IRQ un AFG pasu turētāji ar viltotām Beļģijas, Francijas, Nīderlandes, Itālijas vīzām. Kā pēdējie būtiskākie novērojumi un potenciālo nelegālo migrantu Modus operandi tika minētas Vjetnamas pilsoņu grupas, kas jebkuriem līdzekļiem centās atrast iespēju nokļūšanai ES. Tika minēti arī citi novērojumi par migrantu modus operandi, kā arī viņu izmantotie ceļošanas dokumenti.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Anna Davidoviča

e-pasts: anna.davidovica@rs.gov.lv

Tālr.:67075792

 

Publicēšanas datums: 18.09.2015.

Šī gada 2.septembrī, balstoties uz "Discovery LTD" kompānijas (lidosta „Tbilisi", Gruzija) galvenā menedžera vēstuli, adresētu Valts robežsardzes priekšniekam, Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Gruzijā organizēja apmācību semināru starptautiskās lidostas „Tbilisi" amatpersonām, kuras veic pasažieru reģistrāciju uz avioreisiem. Nodarbībās piedalījās divdesmit viena starptautiskās lidostas „Tbilisi" amatpersona.

Nodarbību laikā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

1) Ieceļošanas nosacījumi Šengenas valstu zonā;

2) Francijas, Grieķijas un Itālijas uzturēšanās atļauju veidi;

3) Lielbritānijas Karalistes vīzu veidi;

4) Izraēlas, Itālijas un Grieķijas valstu ceļošanas dokumenti;

5) Jūrnieku ieceļošanas nosacījumi Šengenas valstu zonā;

6) Uzturēšanās laika aprēķināšana 90 dienas 180 dienu laikā (Šengenas kalkulators);

7) Profilēšana, intervēšana;

8) Nelegālās migrācijas riski;

9) Trešo valstu valsts piederīgie, kuriem ir nepieciešama tranzītvīza;

10) Dokumenti, kuri nav atzīti ieceļošanai Šengenas valstu zonā vai ceļošanai tranzītā caur starptautisko lidostu "Rīga".

Apmācību semināra dalībnieki izteica pozitīvas atsauksmes par iegūto informāciju un tās informācijas augsto nozīmi viņu praktiskajā darbā.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 
 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Anna Davidoviča

e-pasts: anna.davidovica@rs.gov.lv

Tālr.:67075792

 

Publicēšanas datums: 03.09.2015.

Š.g. 21.-24.jūlijā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (eksperts - dokumentu konsultants) organizēja apmācības semināru Gruzijas Patruļpolicijas departamenta amatpersonām, kuras nodrošina dokumentu pārbaudes lidostās „Kutaisi" un „Batumi".

Apmācību semināra laikā sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) sniedza informāciju par sekojošiem jautājumiem:

1. Vispārēja informācija par dokumentiem un to aizsardzību pret viltošanu;

2. Dokumentu aizsardzības elementi, kuri tiek iestrādāti papīra ražošanas tehnoloģiskajā procesā;

3. Poligrāfija, tās veidi;

4. Drukāšanas iekārtas, to veidi;

5. Polikarbonāta (plastikāta) dokumenti, to aizsardzības elementi;

6. Ceļošanas dokumentu personalizēšanas veidi;

7. Ceļošanas dokumentu datu lapā un mašīnlasāmajā zonā iekļautā informācija;

8. Profilēšana;

9. Pilnīgi viltota ceļošanas dokumenta atklāšanas paņēmieni;

10. Fotogrāfijas (fotoattēla) nomaiņas pazīmes ceļošanas dokumentā un to atklāšanas paņēmieni;

11. Šengenas valstu vīzas aizsardzības elementi un to viltojumu atklāšanas paņēmieni;

12. Ceļošanas dokumentu aizsardzības elementi un to viltojumu atklāšanas paņēmieni.

Kā arī nodrošināja praktisko darbu ar viltotiem ceļošanas dokumentiem grupās.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (eksperts - dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Anna Davidoviča

e-pasta adrese: anna.davidovica@rs.gov.lv

Tālr.:67075792

 

Publicēšanas datums: 27.07.2015.

Latvijas vēstniecībā Baltkrievijā diskutē par nelegālās migrācijas apkarošanas jautājumiem

Š.g. 10. jūlijā Latvijas vēstniecība Minskā organizēja semināru Baltkrievijas un Minskā akreditēto diplomātisko misiju amatpersonām par aktuāliem nelegālās migrācijas apkarošanas jautājumiem.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis O.Voloncevičs prezentēja analītisko pārskatu par aktuālo situāciju Baltkrievijas Republikā nelegālās migrācijas jomā, kurš sagatavots sadarbībā ar Baltkrievijas ekspertiem.

Ziņojums satur migrācijas procesu Baltkrievijā dinamikas un tendenču analīzi, kā arī sniedz ieteikumus nelikumīgās migrācijas problēmu risināšanai. Tā galvenais mērķis ir padziļināt izpratni par migrācijas jautājumiem, rast problēmsituāciju risinājumus, īstenojot pasākumus cīņai pret nelegālo migrāciju. Ziņojums būs pieejams dažādām ieinteresētām Baltkrievijas valsts institūcijām un ārvalstu diplomātiskajām misijām Minskā, un to varēs izmantot kā informatīvo materiālu, organizējot un veicot pasākumus cīņai pret nelegālo migrāciju.

Semināra laikā kā eksperti uzstājās arī Baltkrievijas Republikas Valsts robežsardzes komitejas un Baltkrievijas Pilsonības un migrācijas departamenta pārstāvji, Polijas un Gruzijas Iekšlietu ministriju sakaru virsnieki Baltkrievijā. Seminārs notika Eiropas Savienības iniciētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013 "Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punkta attīstības turpināšanas Baltkrievijas Republikā un Gruzijā" ietvaros.

Seminārs noslēdzās ar diskusiju starp dalībniekiem. Pasākuma dalībnieki, kā pozitīvu aspektu cīņā ar nelegālo migrāciju minēja Latvijas vēstniecības konstruktīvo sadarbību ar Baltkrievijas tiesībsargājošām institūcijām. Tāpat arī veiksmīgo informācijas apmaiņu starp ES sakaru virsniekiem un ES vēstniecībām Minskā, kas sekmē iespējas savlaicīgi novērst potenciālos nelegālās migrācijas riskus ES valstīs.

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Anna Davidoviča

e-pasta adrese: anna.davidovica@rs.gov.lv

Tālr.:67075792

 

Publicēšanas datums: 15.07.2015.

2015.gada 17.jūnijā tika organizēta sanāksme - seminārs par robežšķērsošanas jautājumiem, nelegālās imigrācijas tendencēm ar „Belavia" pārstāvjiem, kuri informēti par izmaiņām un tendencēm robežšķērsošanas jomā. Tika apspriesti jautājumi par jaunākajām tendencēm nelegālās imigrācijas jomā. Klātesošie tika informēti par nelegālās migrācijas tendencēm un riskiem, tika minēti arī citi novērojumi par migrantu modus operandi, kā arī par ceļošanas dokumentiem. Sanāksmē tika apspriesti galvenie nelegālās imigrācijas maršruti, izmantojot lidostu "Minska". Semināra darbiniekiem tika veiktas atkārtotas konsultācijas un skaidrojumi jauno Šengenas vīzas noteikumu ievērošanas jomā (lai ievērotu personu uzturēšanās nosacījumu kontroli, kā arī Šengenas vīzas uzskaites kalkulatora izmantošanas īpatnības vīzas izsniegšanas gadījumā), veiktas konsultācijas un sniegti skaidrojumi vīzas pieteikuma pieņemšanas gadījumos, ja vīzu vēlas saņemt personas no valstīm, no kurām pastāv nelegālās imigrācijas risks, veiktas konsultācijas un sniegti skaidrojumi par BLR-ES robežas šķērsošanas īpatnībām un sagatavotas dienesta mapes ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ceļotājiem, kuri nosaka robežšķērsošanas nosacījumus (t.sk. ieceļošanas, uzturēšanās un tranzīta nosacījumi, muitas kontroles īpatnības uz ārējās robežas, personu tiesības un pienākumi, ieceļojot RKP u.c.). Semināra laikā klātesošie tika informēti par Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normām un atbildību nelegālo imigrantu ievešanas gadījumā.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Anna Davidoviča

e-pasts: anna.davidovica@rs.gov.lv

Tālr.:67075792

 

Publicēšanas datums: 18.06.2015.

2015.gada 2.jūnijā Tikšanās ar Polijas vēstniecības sakaru virsnieku (Policijas atašeju Baltkrievijā). Tikšanās gaitā tika izskatīti šādi jautājumi:

• Informācijas apmaiņa.

• Turpmākās sadarbības un palīdzības nepieciešamība.

Polijas vēstniecības sakaru virsnieks (Policijas atašejs Baltkrievijā) sniedza ieskatu par savu līdzdalību dažādos pasākumos, kas veicinātu cīņu ar nelegālo migrāciju, īpaši, lai sniegtu atbalstu Latvijas Republikas Vitebskas Konsulārās nodaļas amatpersonām Polijas vīzas izsniegšanas gadījumā (ieceļošanas mērķa un maršruta ticamības precizēšanai). Pēc viņa uzskatiem, būtisku ieguldījumu šajā darbā varētu veikt, izmantojot Polijas Republikas Iekšlietu ministrijas datu bāzes, sadarbojoties ar Polijas robežsardzi, kuras amatpersonām ir pieredze šajā darbā. Tika izskatīti sekojoši informācijas apmaiņas paņēmieni: apmaiņa ar informāciju pa e-pastu, apmaiņa ar drukātu informāciju (statistika, paņēmieni, taktiskie brīdinājumi, tendences), tikšanās/ telefoniski. Polijas sakaru virsniekam tika nodota informācija par dažādām BLR personām, kas ceļo ar Latvijas Šengenas (POL) vīzām (mērķis - tūrisms), bet faktiski izmantoja vīzas citiem mērķiem.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Anna Davidoviča

e-pasts: anna.davidovica@rs.gov.lv

Tālr.:67075792

 

Publicēšanas datums: 03.06.2015.

attels

Piektdien, 22.maijā Tbilisī (Gruzijā) noritēja Starptautiskā sakaru virsnieku sanāksme, kuru Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros organizēja Latvijas Valsts robežsardze. Starptautiskajā imigrācijas sakaru virsnieku sanāksmē piedalījās Eiropas Komisijas pārstāvji, eksperti imigrācijas sakaru virsnieku jomā no Eiropas Savienības, Šengenas un Šengenas asociētajām valstīm, FRONTEX aģentūras un Eiropola.

Sanāksmes laikā tika turpināta diskusija par jautājumiem, kas saistīti ar ES valstu pieredzi par imigrācijas sakaru virsnieku darbību trešajās valstīs, sadarbību ar valsts iestādēm uzņemošās valstīs, sadarbību starp sakaru virsniekiem reģionālajā formātā un turpmāko imigrācijas sakaru virsnieku tīkla attīstību un citiem svarīgiem jautājumiem.

Latvijas Valsts robežsardzes imigrācijas sakaru virsnieks (Gruzijā) dalījās pieredzē saistībā ar Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieku biroja pārvaldību, kas darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Turpmākā Latvijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku Gruzijā un Baltkrievijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punktu attīstība", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Anna Davidoviča

e-pasta adrese: anna.davidovica@rs.gov.lv

Tālr.:67075792

 

Publicēšanas datums: 25.05.2015.

Šī gada 6.maijā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (eksperts) kapteinis E.Dokāns organizēja apmācības ar Gruzijas Republikas Iekšlietu ministrijas starptautiskās lidostas "Tbilisi" Patruļpolicijas pārvaldes amatpersonām. Nodarbību laikā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

- papīra ražošanas tehnoloģiskajā procesā iestrādātie aizsardzības elementi un to viltošanas metodes;

- dokumentu apdrukā izmantojamie poligrāfijas veidi, to atdarināšanas paņēmieni;

- polikarbonāta (plastikāta) dokumentu izgatavošana, personalizēšana un viltotu dokumentu atklāšanas paņēmieni;

- praktiskais darbs ar viltotiem dokumentiem (viltotu dokumentu paraugi saņemti no Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta).

Apmācības notika lidostas "Tbilisi" Patruļpolicijas telpā, paredzēta dokumentu pārbaudei II līnijā, izmantojot Patruļpolicijas amatpersonu rīcībā esošās dokumentu pārbaudes iekārtas un dokumentu padziļinātas izpētes iekārtas. Nodarbībās piedalījās astoņas Patruļpolicijas amatpersonas.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 
 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Anna Davidoviča

e-pasts: anna.davidovica@rs.gov.lv

Tālr.:67075792

 

Publicēšanas datums: 07.05.2015.

Š.g. 29.aprīlī tika organizēta sanāksme - seminārs Minskā par robežšķērsošanas jautājumiem, nelegālās imigrācijas tendencēm un primāriem svešo dokumentu atklāšanas paņēmieniem - "Sejas atpazīšanas tehnikas" ar pārvadātāju pārstāvjiem - MinskTrans un Autobusu Parka Nr.2 pārstāvjiem (reisi uz Rīgu, Varšavu, Kijevu, Maskavu, Sankt-Pēterburgu, Viļņu, Tallinu).

Pasākumā kā eksperti piedalījās Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis O.Voloncevičs un Latvijas Republikas Konsulāras nodaļas (Minskā) vecāka referente A.Kiškurno, kuri iepazīstināja ar viltotu un svešu ceļošanas dokumentu atpazīšanas pazīmēm un metodēm, kā arī informēja par izmaiņām un tendencēm robežšķērsošanas jomā. Semināra dalībnieki saņēma atbildes uz jautājumu - kāpēc sejas atpazīšana ir svarīga daļa no robežpārbaudes procedūras. Seminārā tika izskatīti galvenie nosacījumi sejas atpazīšanai, dažādu sejas segmentu atpazīšanas un novērtēšanas metodes, kā arī melīgu darbību atklāšanas paņēmieni - praktiskie vingrinājumi.

Tika apspriesti jautājumi par jaunākajām tendencēm nelegālās imigrācijas jomā. Klātesošie tika informēti par nelegālās migrācijas tendencēm un riskiem, tika minēti arī citi novērojumi par migrantu modus operandi, kā arī par ceļošanas dokumentiem. Sanāksmē apspriesti galvenie nelegālās imigrācijas maršruti, izmantojot autobusus. Populārākie joprojām ir no Maskavas un Kijevas tranzītā caur Minsku ar mērķi palikt ES/Šengenas valstīs. Kā tendenci var izcelt gadījumus, kad Sīrijas, Irākas un Armēnijas pilsoņi izmanto zagtas Grieķijas un Vācijas uzturēšanas atļaujas veidlapas, lai ieceļotu Latvijas (ES) teritorijā.

Semināra darbiniekiem tika veiktas konsultācijas un skaidrojumi jauno Šengenas vīzas noteikumu ievērošanas jomā (lai ievērotu personu uzturēšanas nosacījumu kontroli, kā arī Šengenas vīzas uzskaites kalkulatora izmantošanas īpatnības vīzas izsniegšanas gadījumā), veiktas konsultācijas un sniegti skaidrojumi vīzas pieteikuma pieņemšanas gadījumos, ja vīzu vēlas saņemt personas no valstīm, kurās pastāv nelegālās imigrācijas risks, veiktas konsultācijas un sniegti skaidrojumi par Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas šķērsošanas īpatnībām un sagatavotas dienesta mapes ar Latvijas normatīvajiem aktiem ceļotājiem, kuri nosaka robežšķērsošanas nosacījumus (t.sk. ieceļošanas, uzturēšanās un tranzīta nosacījumi, muitas kontroles īpatnības uz ārējās robežas, personu tiesības un pienākumi, ieceļojot robežkontroles punktā u.c.). Semināra laikā klātesošie tika informēti par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normām un atbildību nelegālā imigranta ievešanas gadījumā.

Semināra noslēgumā izvērsās diskusija starp semināra dalībniekiem un ekspertiem, kuri dalījās ar pieredzi dokumentu pārbaudē. Kā pozitīvs aspekts cīņā ar nelegālo migrāciju tika minēta Latvijas vēstniecības pārstāvju izveidotā konstruktīvā sadarbība ar Baltkrievijas autopārvadātāju kompānijām, kā arī veiksmīgā informācijas apmaiņa starp ES sakaru virsniekiem un vēstniecību Konsulāro nodaļu darbiniekiem Minskā, kas sekmē iespējas savlaicīgi novērst potenciālos nelegālās migrācijas riskus uz ES valstīm.

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Anna Davidoviča

e-pasta adrese: anna.davidovica@rs.gov.lv

Tālr.:67075792

 

Publicēšanas datums: 06.05.2015.

2015.gada 24.aprīlī tikšanas ar Polijas vēstniecības sakaru virsnieku Martinu Hrusteļu. Tikšanas notika Latvijas Vēstniecībā Minskā un tajā piedalījās Latvijas vēstnieks Mihails Popkovs un Latvijas Vēstniecības Konsulārās nodaļas vadītāja Ināra Serafinoviča. Tikšanas laikā Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Mihails Popkovs akcentēja uzmanību uz drošības apsvērumiem, kas saistīti ar nelegālās migrācijas apkarošanu un, kā vienu no tendencēm, atzīmēja Latvijas iekšzemē aizturēto nelegālo imigrantu - vjetnamiešu skaita palielināšanos, kā arī organizēto grupējumu, kuri nodarbojas ar nelegālo imigrantu pārvietošanu, aktivitātes palielināšanos. Tikšanās gaitā tika veikta informācijas apmaiņa.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Anna Davidoviča

e-pasts: anna.davidovica@rs.gov.lv

Tālr.:67075792

 

Publicēšanas datums: 27.04.2015.

Šī gada 22.aprīlī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (eksperts) kapteinis E.Dokāns organizēja apmācības ar Gruzijas Republikas Iekšlietu ministrijas starptautiskās lidostas "Tbilisi" Patruļpolicijas pārvaldes amatpersonām. Nodarbību laikā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

- papīra ražošanas tehnoloģiskajā procesā iestrādātie aizsardzības elementi un to viltošanas metodes;

- dokumentu apdrukā izmantojamie poligrāfijas veidi, to atdarināšanas paņēmieni;

- polikarbonāta (plastikāta) dokumentu izgatavošana, personalizēšana un viltotu dokumentu atklāšanas paņēmieni;

- praktiskais darbs ar viltotiem dokumentiem (viltotu dokumentu paraugi saņemti no Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta).

Apmācības notika lidostas "Tbilisi" Patruļpolicijas telpā, paredzēta dokumentu pārbaudei II līnijā, izmantojot Patruļpolicijas amatpersonu rīcībā esošās dokumentu pārbaudes iekārtas un dokumentu padziļinātas izpētes iekārtas. Nodarbībās piedalījās četras Patruļpolicijas amatpersonas.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Anna Davidoviča

e-pasts: anna.davidovica@rs.gov.lv

Tālr.:67075792

 

Publicēšanas datums: 23.04.2015.

2015.gada 9.-10.aprīlī tika organizēta sanāksme par robežšķērsošanas jautājumiem, nelegālās imigrācijas tendencēm un primāriem ceļošanas dokumentu pārbaudes paņēmieniem Latvijas "Pony Ekspess" vīzu centra darbiniekiem Vitebskā, jo sākot ar 02.02.2015. pieteikumus "C" kategorijas īstermiņa Šengenas vīzai ieceļošanai Latvijā, kā arī pārstāvības ietvaros - Polijā, Spānijā, Igaunijā, Francijā, Nīderlandē un Slovēnijā ir iespējams iesniegt Latvijas Republikas konsulāta Vitebskā sadarbības partnera „Pony Express" vīzu centrā. Vīzu pieteikumu iesniegšanai Vīzu centrā nav nepieciešama iepriekšēja pierakstīšanās. Par Vīzu centra pakalpojumiem no pieteikuma iesniedzēja tiek pieprasīta papildus samaksa. Vitebskas apgabala iedzīvotāji, kuri vēlas noformēt vīzu, ir tiesīgi iesniegt dokumentus Latvijas konsulātā Vitebskā iepriekšēja pieraksta kārtībā, zvanot uz Vīzu centra informatīvo tālruni. Plānots, ka Vīzu centru atvēršana būtiski uzlabos apmeklētāju apkalpošanas kvalitāti, ietaupot vīzu pieprasītāju laiku pieteikumu iesniegšanai konsulātā. Vīzu centra darbiniekiem tika veiktas konsultācijas un skaidrojumi jauno Šengenas vīzas noteikumu ievērošanas jomā (lai ievērotu personu uzturēšanās nosacījumu kontroli, kā arī Šengenas vīzas uzskaites kalkulatora izmantošanas īpatnības vīzas izsniegšanas gadījumā), veiktas konsultācijas un sniegti skaidrojumi vīzas pieteikuma pieņemšanas gadījumos, ja vīzu vēlas saņemt personas no valstīm, kurās pastāv nelegālās imigrācijas risks, veiktas konsultācijas un sniegti skaidrojumi par Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas šķērsošanas īpatnībām un sagatavotas dienesta mapes ar LVA normatīvajiem aktiem ceļotājiem, kuri nosaka robežšķērsošanas nosacījumus (t.sk. ieceļošanas, uzturēšanās un tranzīta nosacījumi, muitas kontroles īpatnības uz ārējās robežas, personu tiesības un pienākumi, ieceļojot RKP utt.).

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

Tālr.:67075754

 

Publicēšanas datums: 13.04.2015.

2015.gada 7.aprīlī notika tikšanas ar Polijas vēstniecības sakaru virsnieku (Policijas atašeju Baltkrievijā). Tikšanās gaitā tika izskatīti šādi jautājumi:

• Informācijas apmaiņa.

• Turpmākās sadarbības un palīdzības nepieciešamība.

Polijas vēstniecības sakaru virsnieks (Policijas atašejs Baltkrievijā) sniedza ieskatu par savu līdzdalību dažādos pasākumos, kas veicinātu cīņu ar nelegālo migrāciju, īpaši, lai sniegtu atbalstu Latvijas Republikas Vitebskas Konsulārās nodaļas amatpersonām Polijas vīzas izsniegšanas gadījumā (ieceļošanas mērķa un maršruta ticamības precizēšanai). Pēc viņa uzskatiem, būtisku ieguldījumu šajā darbā varētu veikt, izmantojot Polijas Republikas Iekšlietu ministrijas datu bāzes, sadarbojoties ar Polijas robežsardzi, kuras amatpersonām ir pieredze šajā darbā. Tika izskatīt sekojoši informācijas apmaiņas paņēmieni: apmaiņa ar informāciju pa e-pastu, apmaiņa ar drukātu informāciju (statistika, paņēmieni, taktiskie brīdinājumi, tendences), tikšanās/ telefoniski.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

 

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Anna Davidoviča

e-pasts: anna.davidovica@rs.gov.lv

Tālr.:67075792

 

Publicēšanas datums: 08.04.2015.

Šī gada 11.martā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (eksperts) kapteinis E.Dokāns organizēja apmācības ar Gruzijas Republikas Iekšlietu Ministrijas starptautiskās lidostas "Tbilisi" Patruļpolicijas pārvaldes amatpersonām. Nodarbību laikā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

- papīra ražošanas tehnoloģiskajā procesā iestrādātie aizsardzības elementi un to viltošanas metodes;

- dokumentu apdrukā izmantojamie poligrāfijas veidi, to atdarināšanas paņēmieni;

- polikarbonāta (plastikāta) dokumentu izgatavošana, personalizēšana un viltotu dokumentu atklāšanas paņēmieni;

- praktiskais darbs ar viltotiem dokumentiem (viltotu dokumentu paraugi saņemti no Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta).

Apmācības notika lidostas "Tbilisi" Patruļpolicijas telpā, paredzēta dokumentu pārbaudei II līnijā, izmantojot Patruļpolicijas amatpersonu rīcībā esošās dokumentu pārbaudes iekārtas un dokumentu padziļinātas izpētes iekārtas. Nodarbībās piedalījās četras Patruļpolicijas amatpersonas.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

Tālr.:67075754

 

Publicēšanas datums: 12.03.2015.

2015.gada 3.martā tika organizēta sanāksme par robežšķērsošanas jautājumiem, nelegālās imigrācijas tendencēm un primāriem ceļošanas dokumentu pārbaudes paņēmieniem Lietuvas VFS Global Vīzu centra darbiniekiem, jo janvārī Lietuvas Republikas vēstniecība Baltkrievijā uzsāka sadarbību ar ārpakalpojuma sniedzēja Vīzu centriem Minskā, Grodņā, Gomeļā, Brestā. Baltkrievijas un citu trešo valstu pilsoņi Vīzu centros varēs iesniegt Šengenas vīzu pieteikumus ieceļošanai Lietuvā. Lēmums uzsākt sadarbību ar VFS Global un atvērt Vīzu centrus Baltkrievijā ir saistīts ar dinamiski pieaugošo Šengenas vīzu pieprasītāju skaitu, kā arī ar to, ka tuvākajā laikā Šengenas līguma dalībvalstis plāno uzsākt biometrijas datu noņemšanu vīzu dokumentu iesniedzējiem. Plānots, ka Vīzu centru atvēršana būtiski uzlabos apmeklētāju apkalpošanas kvalitāti, ietaupot vīzu pieprasītāju laiku pieteikumu iesniegšanai vēstniecībā un konsulātā. Vīzu centra darbiniekiem tika veiktas konsultācijas un skaidrojumi jauno Šengenas vīzas noteikumu ievērošanas jomā (lai ievērotu personu uzturēšanas nosacījumu kontroli, kā arī Šengenas vīzas uzskaites kalkulatora izmantošanas īpatnības vīzas izsniegšanas gadījumā), veiktas konsultācijas un sniegti skaidrojumi vīzas pieteikuma pieņemšanas gadījumos, ja vīzu vēlas saņemt personas no valstīm, kurās pastāv nelegālās imigrācijas risks, veiktas konsultācijas un sniegti skaidrojumi par ES-BLR valsts robežas šķērsošanas īpatnībām un sagatavotas dienesta mapes ar LR normatīvajiem aktiem ceļotājiem, kuri nosaka robežšķērsošanas nosacījumus (t.sk. ieceļošanas, uzturēšanās un tranzīta nosacījumi, muitas kontroles īpatnības uz ārējās robežas, personu tiesības un pienākumi, ieceļojot robežšķērsošanas vietās utt.).

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

Tālr.:67075754

 

Publicēšanas datums: 04.03.2015.

2015.gada 2.martā notika tikšanas ar Gruzijas vēstniecības sakaru virsnieku (Policijas atašeju Baltkrievijā). Tikšanās gaitā tika izskatīti šādi jautājumi:

• Informācijas apmaiņa.

• Turpmākās sadarbības un palīdzības nepieciešamība.

Informācijas apmaiņa sakaru virsnieku izpratnē ir būtisks rīks cīņai ar nelegālajiem imigrantiem, dokumentu viltotājiem, viltotu dokumentu izplatīšanu utt. Gruzijas vēstniecības sakaru virsnieks (Policijas atašejs Baltkrievijā) sniedza ieskatu par savu līdzdalību dažādos pasākumos, kas veicinātu cīņu ar nelegālo migrāciju, īpaši, saistībā ar Gruzijas pavalstniekiem, kuri mēģināja ieceļot ES bez derīgām vīzām vai uzturēšanas atļaujām. Pēc viņa uzskatiem, būtisku ieguldījumu šajā darbā varētu veikt, izmantojot Gruzijas IeM datu bāzes, sadarbojoties ar Valsts robežsardzi, kuras amatpersonām ir pieredze šajā darbā.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

 

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

Tālr.:67075754

 

Publicēšanas datums: 03.03.2015.

Šī gada 26.februārī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (eksperts) kapteinis E.Dokāns organizēja apmācības ar Gruzijas Republikas Iekšlietu Ministrijas starptautiskās lidostas "Tbilisi" Patruļpolicijas pārvaldes amatpersonām. Nodarbību laikā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

- papīra ražošanas tehnoloģiskajā procesā iestrādātie aizsardzības elementi un to viltošanas metodes;

- dokumentu apdrukā izmantojamie poligrāfijas veidi, to atdarināšanas paņēmieni;

- polikarbonāta (plastikāta) dokumentu izgatavošana, personalizēšana un viltotu dokumentu atklāšanas paņēmieni;

- praktiskais darbs ar viltotiem dokumentiem (viltotu dokumentu paraugi saņemti no Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta).

Apmācības notika lidostas "Tbilisi" Patruļpolicijas telpā, paredzēta dokumentu pārbaudei II līnijā, izmantojot Patruļpolicijas amatpersonu rīcībā esošās dokumentu pārbaudes iekārtas un dokumentu padziļinātas izpētes iekārtas. Nodarbībās piedalījās četras Patruļpolicijas amatpersonas.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 
 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

Tālr.:67075754

 

Publicēšanas datums: 27.02.2015.

2015.gada 12.februārī tika organizēta sanāksme - seminārs par robežšķērsošanas jautājumiem, nelegālās imigrācijas tendencēm un primāriem svešo dokumentu atklāšanas paņēmieniem - "Sejas atpazīšanas tehnikas" ar pārvadātāju pārstāvjiem - Ecolines pārstāvjiem (no Kijevas, Maskavas, Sankt-Pēterburgas, Viļņas, Tallinas, Rīgas, Minskas) un, pasākumā kā eksperti piedalījās Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā un Baltkrievijas Republikas Valsts robežsardzes Komitejas pārstāvji, kuri iepazīstināja ar viltotu un svešu ceļošanas dokumentu atpazīšanas pazīmēm un metodēm, kā arī informēja par izmaiņām un tendencēm robežšķērsošanas jomā. Semināra dalībnieki saņēma atbildes uz jautājumu - kāpēc sejas atpazīšanai jābūt svarīgai daļai no robežpārbaudes procedūras. Seminārā tika izskatīti galvenie nosacījumi sejas atpazīšanai, dažādu sejas segmentu atpazīšanas un novērtēšanas metodes, kā arī melīgu darbību atklāšanas paņēmieni - praktiskie vingrinājumi. Tika apspriesti jautājumi par jaunākajām tendencēm nelegālās imigrācijas jomā. Klātesošie tika informēti par nelegālās migrācijas tendencēm un riskiem, tika minēti arī citi novērojumi par migrantu modus operandi, kā arī par ceļošanas dokumentiem (īpaši NVS valstu). Sanāksmē apspriesti galvenie nelegālās imigrācijas maršruti, izmantojot autobusus. Populārākie joprojām ir no Maskavas un Kijevas tranzītā caur Minsku ar mērķi palikt ES/Šengenas valstīs. Kā tendenci var izcelt gadījumus, kad Sīrijas, Irākas un Armēnijas pilsoņi izmanto zagtas Grieķijas un Vācijas uzturēšanas atļaujas veidlapas, lai ieceļotu ES teritorijā. Semināra noslēgumā izvērsās diskusija starp semināra dalībniekiem un ekspertiem, kuri dalījās ar pieredzi dokumentu pārbaudē. Kā pozitīvs aspekts cīņā ar nelegālo migrāciju tika minēta Latvijas vēstniecības pārstāvju izveidotā konstruktīvā sadarbība ar Baltkrievijas atbildīgajām iestādēm, kā arī veiksmīgā informācijas apmaiņa starp Eiropas Savienības sakaru virsniekiem un ES vēstniecību Konsulāro nodaļu darbiniekiem Minskā, kas sekmē iespējas savlaicīgi novērst potenciālos nelegālās migrācijas riskus uz ES valstīm.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

Tālr.:67075754

 

Publicēšanas datums: 13.02.2015.

2015.gada 11.februārī tika organizēta sanāksme - seminārs par robežšķērsošanas jautājumiem, nelegālās imigrācijas tendencēm un primāriem ceļošanas dokumentu pārbaudes paņēmieniem Latvijas Pony Express Vīzu centra darbiniekiem, jo 2. februārī LR vēstniecība Baltkrievijā un LR konsulāts Vitebskā uzsāk sadarbību ar ārpakalpojuma sniedzēja Pony Express Vīzu centriem Minskā un Vitebskā. Baltkrievijas un trešo valstu pilsoņi Vīzu centros varēs iesniegt Šengenas vīzu pieteikumus ieceļošanai Latvijā. Lēmums uzsākt sadarbību ar Pony Express un atvērt Vīzu centrus Baltkrievijā ir saistīts ar dinamiski pieaugošo Šengenas vīzu pieprasītāju skaitu, kā arī ar to, ka tuvākajā laikā Šengenas līguma dalībvalstis plāno uzsākt biometrijas datu noņemšanu vīzu dokumentu iesniedzējiem. Plānots, ka Vīzu centru atvēršana būtiski uzlabos apmeklētāju apkalpošanas kvalitāti, ietaupot vīzu pieprasītāju laiku, pieteikumu iesniegšanai vēstniecībā un konsulātā. Apmeklētājiem joprojām būs iespēja iesniegt Šengenas vīzu pieteikumus arī vēstniecībā un konsulātā pēc iepriekšēja pieraksta. Bez iepriekšēja pieraksta vēstniecībā un konsulātā dokumentus varēs iesniegt noteikts personu loks, kuri minēti sarakstā, kas ir pieejams vēstniecības mājas lapā: http://www.mfa.gov.lv/belarus. Latvijas vēstniecībām jau iepriekš ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar kompānijas Pony Express Vīzu centriem, kuri ir atvērti Krievijas Federācijā Maskavā un Sanktpēterburgā, kā arī Ukrainā un Kazahstānā. Pony Express Vīzu centra darbiniekiem veiktas konsultācijas un skaidrojumi jauno Šengenas vīzas noteikumu ievērošanas jomā (lai ievērotu personu uzturēšanas nosacījumu kontroli, kā arī Šengenas vīzas uzskaites kalkulatora izmantošanas īpatnības vīzas izsniegšanas gadījumā), veiktas konsultācijas un sniegti skaidrojumi vīzas pieteikuma pieņemšanas gadījumos, ja vīzas vēlas saņemt personas no valstīm, kurās pastāv nelegālās imigrācijas risks, veiktas konsultācijas un sniegti skaidrojumi par LR-BLR valsts robežas šķērsošanas īpatnībām un sagatavotas dienesta mapes ar LR normatīvajiem aktiem ceļotājiem. Tie nosaka robežšķērsošanas nosacījumus (t.sk. ieceļošanas, uzturēšanās un tranzīta nosacījumi, muitas kontroles īpatnības uz ārējās robežas, personu tiesības un pienākumi, ieceļojot robežšķērsošanas vietās utt.).

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

Tālr.:67075754

 

Publicēšanas datums: 12.02.2015

Šī gada 29.janvārī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (eksperts) kapteinis E.Dokāns organizēja apmācības ar Gruzijas Republikas Iekšlietu Ministrijas starptautiskās lidostas "Tbilisi" Patruļpolicijas pārvaldes amatpersonām. Nodarbību laikā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

- papīra ražošanas tehnoloģiskajā procesā iestrādātie aizsardzības elementi un to viltošanas metodes;

- dokumentu apdrukā izmantojamie poligrāfijas veidi, to atdarināšanas paņēmieni;

- polikarbonāta (plastikāta) dokumentu izgatavošana, personalizēšana un viltotu dokumentu atklāšanas paņēmieni;

- praktiskais darbs ar viltotiem dokumentiem (viltotu dokumentu paraugi saņemti no Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta).

Apmācības notika lidostas "Tbilisi" Patruļpolicijas telpā, paredzēta dokumentu pārbaudei II līnijā, izmantojot Patruļpolicijas amatpersonu rīcībā esošās dokumentu pārbaudes iekārtas un dokumentu padziļinātas izpētes iekārtas. Nodarbībās piedalījās četras Patruļpolicijas amatpersonas.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

Tālr.:67075754

 

Publicēšanas datums: 30.01.2015.

Šī gada 29.janvārī sadarbojoties ar Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas kontaktpersonu Vahtang Bidzišvili tika organizēta tikšanās ar Gruzijas Banku Asociācijas dalībniekiem. Tikšanās piedalījās: Latvijas robežsardzes Sakaru virsnieki Gruzijā, Gruzijas Robežpolicijas kontaktpersona, Latvijas, Lietuvas konsuli Gruzijā, Gruzijas Banku Asociācijas prezidents Zurab Gvasalia un Gruzijā darbojošos divdesmit divu banku pārstāvji.

Sakarā ar to, ka Latvijas, Lietuvas un Igaunijas konsulārajās iestādēs Gruzijā vīzas saņemšanai tiek iesniegtas falsificētas izziņas no bankām, finansiālā stāvokļa pierādīšanai, tikšanās tika organizēta ar mērķi panākt vienošanos ar banku pārstavjiem par informācijas (izziņas par tekošo finansiālo stāvokli) autentiskuma pārbaudi.

Tikšanās laikā Latvijas sakaru virsnieks Gruzijā imigrācijas jautājumos uzrādīja Gruzijas banku Asociācijas pārstāvjiem iepriekš konstatēto falsificēto dokumentu kopijas, savukārt Gruzijas Robežpolicijas pārstāvis informēja, ka balstoties uz šādām izziņām, ir uzssākti vairāki kriminālprocesi.

Noslēdzot tikšanos tika panākta vienošanās, ka Gruzijā darbojošos banku pārstāvji desmit dienu laikā iesniegs Latvijas sakaru virsniekam Imigrācijas jautājumos sarakstu ar banku kontaktperonām kuras būs atbildīgas par sadarbību un informācijas apmaiņu, pārbaudot konsulārajās iestādēs iesniegto dokumentu (bankas izziņu) autentiskumu.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

Tālr.:67075754

 

Publicēšanas datums: 30.01.2015.

Šī gada 28.janvārī, pēc iepriekšējās vienošanās tika organizēta darba tikšanās ar Nīderlandes Karalistes Sakaru virsnieku Ukrainā Ivo Kersten Latvijas vēstniecības telpās Gruzijā.

Tikšanās laikā Ivo Kersten tika informēts par nelegālās migrācijas tendencēm Gruzijā:

• par Gruzijas pilsoņu mēģinājumiem ieceļot Šengenas valstu zonā, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu no Baltkrievijas ar nesakārtotiem ceļošanas dokumentiem (nav derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas);

• par patvēruma lūdzēju skaitu Latvijā un statistikas datiem par kopējo ainu pēdējo divu gadu griezumā;

Ivo Kerstenam tika iesniegta iepriekš sagatavota informācija par viltotu dokumentu izmantošanas gadījumiem starptautiskajā lidostā „Tbilisi" 2014.gadā. Informācija saturēja datus par viltoto dokumentu valstisko piederību, viltotu dokumentu izmantotāju valstisko piederību, biežāk kontatētajiem viltojumu veidiem, zagtu dokumentu izmantošanas gadījumiem un konstatētajām personām, kuras robežpārbaudes laikā uzrāda svešus dokumentus.

Ivo Kersten informēja, ka Nīderlandes konsulārajā iestādē Gruzijā tiek konstatēti falsificēti dokumenti, kuri iesniegti vīzas saņemšanai, tajā skaitā izziņas par nodarbinātību Gruzijas tiesībsargājošajās iestādēs.

Ivo Kersten informēja, ka ir krities vīzu pieteikumu skaits Nīderlandes Karalistes konsularajā dienestā Gruzijā, sakarā ar to, ka ir mainījies auto tirdzniecības tirgus Gruzijā un vairs nav izdevīgi nogādāt automašīnas no Nīderlandes Karalistes uz Gruziju.

Ivo Kersten informēja, par patvērumu pieprasītāju skaitu Nīderlandes Karalistē 2013. gadā un 2014. pirmajā pusgadā:

 

  2013. no 01.01. 2014 līdz 01.08.2014.
Gruzija 209 212
Armēnija 185 92
Sīrija 2673 4785
Eritreja 978 3599
Somālija 3078 790

Noslēdzot tikšanos tika nolemts turpināt sadarbību nelegālās migrācijas jautājumu jomā un sniegt abpusēju atbalstu informācijas apmaiņā.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 
 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

Tālr.:67075754

 

Publicēšanas datums: 29.01.2015.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieki Gruzijā atskaitās par padarīto

Š.g. 21. janvārī Tbilisi notika Valsts robežsardzes sakaru virsnieku Gruzijā darbības rezultātu kārtējā atskaite.

Ar darba atskaitēm klātesošos iepazīstināja Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (imigrācijas jautājumos) pulkvedis Edmunds Ļuļs un Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) kapteinis Edgars Dokāns. Latvijas amatpersonas akcentēja sadarbību un tālāku tās attīstības potenciālu ar Gruzijas Iekšlietu ministrijas struktūrvienībām, kas iesaistītas robežu drošības nodrošināšanā.

Ar darba pārskatu par aktualitātēm migrācijas jomā klātesošos iepazīstināja arī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (imigrācijas jautājumos) Baltkrievijā pulkvedis Oļegs Voloncevičs un Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (imigrācijas jautājumos) Krievijas Federācijā pulkvežleitnants Raimonds Deičmanis.

Atskaites sanāksmes dalībnieki uzklausīja Latvijas, Lietuvas un Igaunijas robežapsardzības iestāžu prezentācijas par nelegālās migrācijas tendencēm Baltijas reģionā un pretdarbības tām rezultātiem 2014.gadā.

Atskaites sanāksmē piedalījās Latvijas vēstniecības Gruzijā amatpersonas, Latvijas Valsts robežsardzes, Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežsardzes dienesta, Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes Robežsardzes departamenta amatpersonas, Somijas, Francijas, Austrijas, Lietuvas, Igaunijas Gruzijā akreditētā diplomātiskā korpusa pārstāvji, Gruzijas Iekšlietu ministrijas migrācijas departamenta, Gruzijas Iekšlietu ministrijas Patruļpolicijas departamenta, Gruzijas robežpolicijas pārstāvji, starptautisko organizāciju, kā arī aviokompāniju „airBaltic", „Wizz Air" pārstāvji.

Uzrunājot sanāksmes dalībniekus, Latvijas vēstniece Gruzijā Elita Gavele akcentēja Latvijas Valsts robežsardzes paveikto nelegālās migrācijas un dokumentu viltošanas apkarošanā, kā arī vienotās Šengenas zonas stiprināšanā.

Noslēgumā Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas priekšnieks pulkvežleitnants Māris Domiņš par būtisku ieguldījumu Latvijas valsts robežas neaizskaramības nodrošināšanā un nelegālās imigrācijas novēršanā, labiem dienesta, kā arī darba rezultātiem Valsts robežsardzes sakaru virsnieku imigrācijas jautājumos pulkvedim Edmundam Ļuļam pasniedza Valsts robežsardzes apbalvojumu - Jubilejas zīmi „Latvijas Valsts robežsardzei 95".

Ikgadējā sanāksme notika projekta Nr. HOME/2012/EBFX/CA/2013 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā" ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība no Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. - 2013. gadam Eiropas Ārējo robežu fonda līdzekļiem.

Projekta vispārējais mērķis ir sniegt ieguldījumu tādu pasākumu veicināšanā, kurus trešās valstīs organizē dalībvalstu kompetentie dienesti attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu dalībvalstu teritorijās un sadarbību starp dalībvalstīm.

attels

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

 

Publicēšanas datums: 21.01.2015.

Valsts robežsardze Eiropas Komisijas Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldības programmas (2007. g. - 2013. g.) Ārējo robežu fonda ietvaros uzsākta projekta Nr.HOME/2012/EBFX/CA/2013 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā" realizācija. Sakaru virsnieks pulkvedis Oļegs Voloncevičs pārstāv Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas intereses Baltkrievijā. Minētā projekta ietvaros sakaru virsnieka punkts Baltkrievijā darbosies no 2014.gada 2.janvāra līdz 2016.gada 2.janvārim.

Š.g. 13. janvārī projekta ietvaros Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā (Minskā) organizēja atskaites semināru/konferenci, kurā tika atspoguļoti 2014.gada gada sadarbības un darbības rezultāti.

Pasākumā, kas norisinājās Latvijas vēstniecības telpās, piedalījās Latvijas Valsts robežsardzes amatpersonas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vēstniecību Konsulāro nodaļu diplomāti, Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) pārstāvniecības Baltkrievijā vadība, Baltkrievijas Republikas Valsts robežsardzes komitejas un Iekšlietu ministrijas pārstāvji, Somijas Republikas speciālais atašejs (sakaru virsnieks), Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes Robežsardzes departamenta un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežsardzes dienesta amatpersonas, kā arī kompāniju „AirBaltic", „Belavia", „Beloruskije Žeļeznije Dorogi", „Ecolines" un „MinskTrans" darbinieki.

Konferenci atklāja LR Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks M.Popkovs.

13. janvārī Minskā Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Mihails Popkovs ar uzrunu atklāja starptautisku konferenci robežsardzes un migrācijas dienestu speciālistiem. Konference ir veltīta 2014. gada laikā starp dienestiem notikušās sadarbības rezultātu analīzei un turpmāko mērķu iezīmēšanai. Uzrunā vēstnieks iepazīstināja ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē prioritātēm un akcentēja uzmanību uz drošības apsvērumiem, kas saistīti ar nelegālās migrācijas apkarošanu.

Atskaites semināra-konferences norises laikā tika izskatīti un apspriesti dažādi jautājumi. Semināra sākumā IOM pārstāvniecības Baltkrievijas Republikā vadītājs Z.Gadžieva kungs informēja sanāksmes dalībniekus par IOM ietekmes sfērām (īpaši nelegālās migrācijas jomā). Informēja par tehnisko palīdzību gan valsts (Valsts robežsardzes komitejām, Pilsonības un Migrācijas departamentam), gan sabiedriskajām iestādēm nelegālās imigrācijas jomā - pastiprināt valsts robežu uzraudzību, apmācību, monitoringu, semināru organizēšana, pieredzes apmaiņa, jaunas uzskaites un filtrācijas sistēmas izveidošana (BLR muitai).

Latvijas Republikas Vēstniecības (Minskā) Konsulārā nodaļas vadītāja I.Serafinoviča informēja sanāksmes dalībniekus par darbības rezultātiem 2014. gadā.

Valsts robežsardzes Galvenas pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants R.Tiliks prezentēja Latvijas Republikas Valsts robežsardzi. Prezentācijas laikā informēja sanāksmes dalībniekus par Valsts robežsardzes vēsturi, uzdevumiem un darbības rezultātiem.

VRS GP AP SSPN sakaru virsnieks pulkvedis O.Voloncevičs prezentēja sakaru virsnieka darbības rezultātus Baltkrievijā.

VRS GP AP SSPN sakaru virsnieki pulkvežleitnants R.Deičmanis un pulkvedis E.Ļuļs prezentēja sakaru virsnieka darbības rezultātus Krievijā un Gruzijā.

Baltkrievijas Republikas Valsts robežsardzes komitejas Starptautiskās sadarbības pārvaldes priekšnieks pulkvedis S.Ignatovičs prezentēja „Valsts robežsardzes komitejas darbības rezultāti 2014. gadā". Tika izskaidroti īpatnības, mērķi, uzdevumi, riski un draudi, ka arī normatīvie akti, kas reglamentē valsts robežas uzraudzību un pārbaudi.

Baltkrievijas Republikas IeM pārstāvis (Pilsonības un migrācijas lietu departamenta priekšnieka vietnieks) E.Balandina kungs savā prezentācijā sniedza Atskaites par rezultātiem 2014.gadā migrācijas jomā ar secinājumiem un prognozētajām tendencēm.

Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes Robežsardzes departamenta amatpersona T.Kuuse prezentēja darbības rezultāti Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes Robežsardzes departamenta nelegālos imigrācijas jomā 2014. gadā.
Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežsardzes dienesta amatpersona Sergejs Partnovs prezentēja Iekšlietu ministrijas Robežsardzes dienesta darbības rezultātus 2014.gadā.

 

Lasīt par notikumu LR Ārlietu ministrijas mājas lapā

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

 

Publicēšanas datums: 15.01.2015.

Šī gada 13.janvārī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (eksperts) kapteinis E.Dokāns sniedza atbalstu Gruzijas Republikas Iekšlietu ministrijas starptautiskās lidostas "Tbilisi" Patruļpolicijas pārvaldes amatpersonai (laborantei) personāla apmācību jomā dokumentu pārbaudes jautājumos.

Nodarbību mērķis iemācīt personālam, kura pienākumi ir veikt dokumentu padziļinātu pārbaudi, sagatavot nepieciešamo informāciju brīdinājumu par viltotiem dokumentiem izgatavošanā. Apmācībās izmantoti patruļpolicijas amatpersonu rīcībā esošie un no Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta saņemtie viltotie dokumentu paraugi.

Apmācības notika Patruļpolicijas lidostas "Tbilisi" telpā, paredzēta dokumentu pārbaudei II līnijā, izmantojot Patruļpolicijas amatpersonu rīcībā esošās dokumentu pārbaudes iekārtas un dokumentu padziļinātas izpētes iekārtas. Nodarbībās piedalījās divas Patruļpolicijas amatpersonas no Gruzijas robežkontroles punktiem „Red Bridge" un „Sadakhlo".

 

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

Tālr.:67075754

 

Publicēšanas datums: 14.01.2015.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks pulkvedis O.Voloncevičs Latvijas Republikas Vēstniecībā Minskā organizēja sanāksmi - semināru par robežšķērsošanas jautājumiem, nelegālās imigrācijas tendencēm un primāriem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem ar pārvadātāju pārstāvjiem - Baltkrievijas kompānijas „Beloruskije Žeļeznije Dorogi", kompānijas „ECOLINES" un „MinskTrans" darbiniekiem un pārstāvjiem. Seminārā 18. decembrī piedalījās Latvijas Republikas Vēstniecības Baltkrievijas Republikas Konsulārās nodaļas vadītāja, 2.sekretāre un Latvijas Republikas Vēstniecības Minskā darbinieki, Baltkrievijas kompānijas „Beloruskije Žeļeznije Dorogi", kompānijas „ECOLINES" un „MinskTrans" pārstāvji. Semināros:

- izskatīti jautājumi par vīzu izsniegšanu, vīzu teritoriālo derīgumu, vīzu derīguma termiņiem, ceļošanas īpatnībām ar „D" un „C" kategorijas vīzām, ceļojuma dokumentiem un robežšķērsošanu, t. sk., par pasu derīguma termiņiem, derīgām vīzām nederīgās pasēs, uzturēšanās atļaujām, atgriešanās apliecībām, lidostu tranzītu, ieceļošanu Latvijā ar Izraēlas ceļošanas dokumentu, Latvijas Republikas nepilsoņu pasēm, ES uzturēšanās atļaujām u. tml.;

- tika izskatītas jaunākās tendences ceļojuma dokumentu viltošanā un svešu/citu personu dokumentu izmantošanā;

- nodemonstrēta sagatavotā prezentācija „Šengenas vīzas viltojumi" un viltoto dokumentu apraksti, organizētas praktiskās nodarbības.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 19.12.2014.

Šī gada 11.decembrī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (eksperts) kapteinis E.Dokāns organizēja apmācības ar Gruzijas Republikas Iekšlietu Ministrijas starptautiskās lidostas "Tbilisi" Patruļpolicijas pārvaldes amatpersonām. Nodarbību laikā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

- papīra ražošanas tehnoloģiskajā procesā iestrādātie aizsardzības elementi un to viltošanas metodes;

- dokumentu apdrukā izmantojamie poligrāfijas veidi, to atdarināšanas paņēmieni;

- polikarbonāta (plastikāta) dokumentu izgatavošana, personalizēšana un viltotu dokumentu atklāšanas paņēmieni;

- praktiskais darbs ar viltotiem dokumentiem (viltotu dokumentu paraugi saņemti no Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta).

Apmācības notika lidostas "Tbilisi" Patruļpolicijas telpā, paredzēta dokumentu pārbaudei II līnijā, izmantojot Patruļpolicijas amatpersonu rīcībā esošās dokumentu pārbaudes iekārtas un dokumentu padziļinātas izpētes iekārtas. Nodarbībās piedalījās četras Patruļpolicijas amatpersonas.

 

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 11.12.2014.

2014.gada 8.decembrī Valsts robežsardzes amatpersonas (Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes priekšnieks un Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes sakaru virsnieks Baltkrievijā) tikās ar Baltkrievijas Republikas nacionālā aviopārvadātāja Belavia vadības amatpersonām (izpilddirektoru, viņa vietnieku). Tika pārrunāti Belavia centieni nepieļaut nelegālo imigrantu un pasažieru bez derīgiem dokumentiem pārvadāšanu uz ES valstīm. Belavia pārstāvji informēja, ka šī gada laikā noņēma no saviem reisiem uz ES dalībvalstīm vairāk kā 312 pasažieru, kuriem nebija kārtībā dokumenti vai, kuri potenciāli radīja nelegālās imigrācijas risku. Sevišķi aktīva pasažieru profilēšana notika pasaules čempionāta hokejā laikā Minskā š.g. pavasarī, t.sk., aktīvi sadarbojoties ar Latvijas Sakaru virsnieku (kurš patreiz faktiski palicis vienīgais ārzemju imigrācijas sakaru virsnieks Baltkrievijā). Iespēju robežās notiek konsultēšanās arī ar VRS lidostas „Rīga" RKP norīkojuma vecāko, situācijās, kad pastāv aizdomas par pasažieru dokumentiem vai ceļošanas maršrutiem. Belavia pārstāvji informēja, ka plāno attīstīt biznesu un palielināt lidojumu skaitu, iespējams, arī uz Latviju un citām ES valstīm. No sakaru virsnieka puses tika veiktas apmācības, konsultācijas un skaidrojumi Šengenas vīzas noteikumu ievērošanas jomā. Lai ievērotu personu ieceļošanas nosacījumu kontroli, kā arī Eiropas Savienības un Šengenas dalībvalstu atzītu dokumentu kontroli tika uzstādīta PRADO dokumentu bāze. Notika informācijas apmaiņa par nelegālajiem imigrantiem, dokumentu viltotājiem, viltotu dokumentu izplatīšanu utt. Šajā sakarā Belavia ir ieinteresēta arī turpmāk aktīvi sadarboties ar sakaru virsniekiem, saņemt jaunāko informāciju par ārzemnieku ieceļošanas nosacījumiem ES valstīs, kā arī ir gatava organizēt sava personāla apmācību, pieaicinot Latvijas Valsts robežsardzes speciālistus.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 09.12.2014.

Šī gada 13.novembrī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (eksperts) kapteinis E.Dokāns organizēja apmācības ar Gruzijas Republikas Iekšlietu Ministrijas starptautiskās lidostas "Tbilisi" Patruļpolicijas pārvaldes amatpersonām. Nodarbību laikā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

- papīra ražošanas tehnoloģiskajā procesā iestrādātie aizsardzības elementi un to viltošanas metodes;

- dokumentu apdrukā izmantojamie poligrāfijas veidi, to atdarināšanas paņēmieni;

- polikarbonāta (plastikāta) dokumentu izgatavošana, personalizēšana un viltotu dokumentu atklāšanas paņēmieni;

- praktiskais darbs ar viltotiem dokumentiem (viltotu dokumentu paraugi saņemti no Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta).

Apmācības notika Patruļpolicijas lidostas "Tbilisi" telpā, paredzēta dokumentu pārbaudei II līnijā, izmantojot Patruļpolicijas amatpersonu rīcībā esošās dokumentu pārbaudes iekārtas un dokumentu padziļinātas izpētes iekārtas. Nodarbībās piedalījās četras Patruļpolicijas amatpersonas.

 

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 14.11.2014.

Šī gada 6.novembrī Lietuvas Republikas vēstniecības Gruzijā telpās notika

tikšanās ar Lietuvas konsulu Gruzijā Jurgitu Laurinenaite.

Jurgita Laurinenaite tika informēta:

- par situāciju Latvijas Republikā ar nelegālo migrāciju;

- par Latvijas sakaru virsnieku veiksmīgu sadarbību ar Gruzijas Iekšlietu ministrijas Patruļpolicijas amatpersonām un par progresu sadarbībā ar Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas pārstāvjiem.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks kapteinis Dokāns, pēc Lietuvas konsula lūguma, veica uz darba izziņām, kuras Gruzijas pilsoņi iesniedz vīzas saņemšanai, esošo zīmogu nospiedumu padziļinātu izpēti. Izpētes laikā viltojumi netika konstatēti.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 
 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 07.11.2014.

Šī gada 6.novembrī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (eksperts) kapteinis E.Dokāns organizēja apmācības ar Gruzijas Republikas Iekšlietu Ministrijas starptautiskās lidostas "Tbilisi" Patruļpolicijas pārvaldes amatpersonām. Nodarbību laikā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

- papīra ražošanas tehnoloģiskajā procesā iestrādātie aizsardzības elementi un to viltošanas metodes;

- dokumentu apdrukā izmantojamie poligrāfijas veidi, to atdarināšanas paņēmieni;

- polikarbonāta (plastikāta) dokumentu izgatavošana, personalizēšana un viltotu dokumentu atklāšanas paņēmieni;

- praktiskais darbs ar viltotiem dokumentiem (viltotu dokumentu paraugi saņemti no Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta).

Apmācības notika Patruļpolicijas lidostas "Tbilisi" telpā, paredzēta dokumentu pārbaudei II līnijā, izmantojot Patruļpolicijas amatpersonu rīcībā esošās dokumentu pārbaudes iekārtas un dokumentu padziļinātas izpētes iekārtas. Nodarbībās piedalījās četras Patruļpolicijas amatpersonas.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 06.11.2014.

Šī gada 17.oktobrī VRS GP AP SSPN sakaru virsnieks (eksperts) kapteinis E.Dokāns organizēja apmācības ar Gruzijas Republikas Iekšlietu Ministrijas starptautiskās lidostas "Tbilisi" Patruļpolicijas pārvaldes amatpersonām. Nodarbību laikā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

- papīra ražošanas tehnoloģiskajā procesā iestrādātie aizsardzības elementi un to viltošanas metodes;

- dokumentu apdrukā izmantojamie poligrāfijas veidi, to atdarināšanas paņēmieni;

- polikarbonāta (plastikāta) dokumentu izgatavošana, personalizēšana un viltotu dokumentu atklāšanas paņēmieni;

- praktiskais darbs ar viltotiem dokumentiem (viltotu dokumentu paraugi saņemti no Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta).

Apmācības notika Patruļpolicijas lidostas "Tbilisi" telpā, paredzēta dokumentu pārbaudei II līnijā, izmantojot Patruļpolicijas amatpersonu rīcībā esošās dokumentu pārbaudes iekārtas un dokumentu padziļinātas izpētes iekārtas. Nodarbībās piedalījās četras Patruļpolicijas amatpersonas.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

 

 
 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 20.10.2014.

2014.gada 7.oktobrī Latvijas vēstniecībā Minskā notika apmācību seminārs Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vēstniecību konsulārajām amatpersonām, kā arī aviokompāniju AirBaltic un Belavia pārstāvjiem par nelegālās migrācijas apkarošanas jautājumiem. Seminārā kā eksperti piedalījās Gruzijas Iekšlietu ministrijas pārstāvis un Polijas Iekšlietu ministrijas sakaru virsnieks Baltkrievijā. Semināra dalībnieki tika informēti par aktuālajiem nelegālās migrācijas apkarošanas jautājumiem un tendencēm. Apmācību laikā īpaša uzmanība tika veltīta metodēm, kā ceļošanas dokumentā minēto personu identificēt ar dokumentu uzrādošo personu, kā arī ar viltotu ceļošanas dokumentu atpazīšanas veidiem. Kā pozitīvs aspekts tika pieminēts izveidotā konstruktīvā sadarbība ar Baltkrievijas Republikas (turpmāk - BR) sadarbības partneriem, kā arī veiksmīga sadarbība starp Eiropas Savienības vēstniecības konsulārās nodaļas darbiniekiem Minskā, kas dod iespēju novērst potenciālās nelegālās migrācijas riskus uz Eiropas Savienības (turpmāk-ES) valstīm. Kā pēdējie būtiskākie novērojumi un potenciālo nelegālo migrantu modus operandi tika minēti Sīrijas, Kubas, Irākas pilsoņu, gruzīnu, u.c. Ziemeļkaukāza valstu pārstāvju rīcība, kuri, izmantojot jebkādus līdzekļus, centās iegūt vīzas nokļūšanai ES. Tika minēti arī citi novērojumi par migrantu modus operandi, kā arī to ceļošanas dokumentiem (īpaši NVS valstu). Sanāksmē apspriesti galvenie nelegālās imigrācijas maršruti, izmantojot aviolīnijas. Populārākie joprojām ir no Maskavas, Kijevas un Stambulas tranzītā caur Minsku uz ES valstu/Šengenas valstu lidostām ar mērķi palikt ES/Šengenas valstīs. Kā tendenci var izcelt gadījumus, kad Sīrijas un Irākas pilsoņi izmanto zagtas Grieķijas un Vācijas uzturēšanās atļaujas veidlapas, lai ieceļotu ES teritorijā. Imigrācijas riska valstu izcelsmes personas (īpaši Kubas) mēģināja izceļot pa maršrutu: Maskava - Minska - Budapešta - Belgrada.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 08.10.2014.

Šī gada 25.septembrī Latvijas Republikas vēstniecības Gruzijā telpās tika organizēta Valsts robežsardzes sakaru virsnieku tikšanās ar Latvijas vēstniecības konsulu Gruzijā un Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas Analītiskā dienesta priekšnieku Vakhtangu Bidzishvili, kurš tika nozīmēts par kontaktpersonu informācijas apmaiņai ar VRS sakaru virsniekiem.

Tikšanās laikā tika izskatīts jautājums par dokumentiem, kurus Gruzijas pilsoņi iesniedz vīzu saņemšanai (izziņas no darba vietas un bankas izziņas par personas tekošo finansiālo stāvokli), autentiskuma pārbaudi. Vakhtang Bidzishvili informēja, ka Robežpolicijas Analītiskā dienesta amatpersonas turpmāk varēs veikt minēto dokumentu autentiskuma pārbaudi (šī rīcība ir saskaņota ar Robežpolicijas vadību).

 

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 
 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 26.09.2014.

Šī gada 18.septembrī notika tikšanās ar Francijas sakaru virsnieku Stephane Ropers.

Francijas sakaru virsnieks Stephane Ropers tika informēts:

- par situāciju Latvijas Republikā ar nelegālo migrāciju;

- par iespēju izmantot dokumentu pārbaudes iekārtas lidostā "Tbilisi" viltotu dokumentu autentiskuma noteikšanai;

- par "airBaltic" un "WizzAir" aviokompānijas sadarbības partneriem un sadarbības virzieniem ar tiem;

Francijas sakaru virsnieks Stephane Ropers informēja:

- par iespēju veikt Francijas Republikas izsniegto dokumentu un Francijas robežšķērsošanas spiedogu autentiskuma pārbaudes;

- ka Francijas Republikā nav aktuāls jautājums par Gruzijas pilsoņu masveida politisko patvērumu pieprasīšanu, jo Francijā Gruzija tiek uzskatīta par drošu valsti un sakarā ar minēto Gruzijas pilsoņiem alternatīvais vai bēgļa statuss tiek piešķirts retos (īpaši pamatotos) gadījumos.

Pārrunas rezultātā tika panākta vienošanas par turpmāko sadarbību un informācijas apmaiņu.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 
 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 19.09.2014.

Šī gada 10.septembrī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) E.Dokāns organizēja apmācības ar Gruzijas Republikas Iekšlietu Ministrijas starptautiskās lidostas "Tbilisi" Patruļpolicijas pārvaldes amatpersonām. Nodarbību laikā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

- papīra ražošanas tehnoloģiskajā procesā iestrādātie aizsardzības elementi un to viltošanas metodes;

- dokumentu apdrukā izmantojamie poligrāfijas veidi, to atdarināšanas paņēmieni;

- polikarbonāta (plastikāta) dokumentu izgatavošana, personalizēšana un viltotu dokumentu atklāšanas paņēmieni;

- praktiskais darbs ar viltotiem dokumentiem (viltotu dokumentu paraugi saņemti no Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta).

Apmācības notika Patruļpolicijas lidostas "Tbilisi" telpā, paredzēta dokumentu pārbaudei II līnijā, izmantojot Patruļpolicijas amatpersonu rīcībā esošās dokumentu pārbaudes iekārtas un dokumentu padziļinātas izpētes iekārtas. Nodarbībās piedalījās četras Patruļpolicijas amatpersonas.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

 
 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 11.09.2014.

Šī gada 18.augustā Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas telpās tika organizēta Valsts robežsardzes sakaru virsnieku, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas vēstniecības konulu Gruzijā tikšanās ar Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas priekšnieka vietnieku - Operatīvas Izmeklēšanas gālvenas pārvaldes priekšnieku Zurabu Gavashelishvili, Analītiskā dienesta priekšnieku Vakhtangu Bidzishvili, kurš tika nozīmēts par kontaktpersonu informācijas apmaiņai ar VRS sakaru virsniekiem, un pārējiem Operatīvās Izmeklēšanas galvenās pārvaldes darbiniekiem.

Tikšanās laikā tika izskatīti jautājumi par:

- turpmākās sadarbības attīstību informācijas apmaiņas jomā;

- turpmākās sadarbības attīstību ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vēstniecības konsuliem Gruzijā ar Valsts robežsardzes sakaru virsnieku starpniecību;

- dokumentu, kurus Gruzijas pilsoņi iesniedz vīzu saņemšanai (izziņas no darba vietas un bankas izziņas par personas tekošo finansiālo stāvokli), autentiskuma pārbaudi sadarbībā ar Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas amatpersonām.

Robežpolicijas priekšnieka vietnieks - Operatīvās Izmeklēšanas galvenās pārvaldes priekšnieks Zurab Gavashelishvili informēja, ka Robežpolicijas Analītiskā dienesta amatpersonas turpmāk varēs veikt minēto dokumentu autentiskuma pārbaudi, jo šobrīd notiek šim darbam sagatavošanās process. Precīzo datumu, kad būs uzsākts darbs vīzu saņemšanai iesniegto dokumentu (izziņas no darba vietas un bankas izziņas par personas tekošo finansiālo stāvokli) autentiskuma pārbaudi, nosaukt viņš nevarēja.

Tikšanās laikā tika nolemts organizēt darba sanāksmi ar Valsts robežsardzes sakaru virsnieku, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vēstniecības konsulu Gruzijā un Gruzijā esošo banku pārstāvju piedalīšanos ar mērķi apspriest sadarbības jautājumus, saistītus ar bankas izziņas par personas tekošo finansiālo stāvokli autentiskuma pārbaudi.

Papildinformācija ir pieejama:

http://www.gbg.ge/?lang=geo&page=166&news=2416

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 
 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 19.08.2014.

Šī gada 11.augustā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (eksperts) kapteinis E.Dokāns organizēja apmācības ar Gruzijas Republikas Iekšlietu Ministrijas starptautiskās lidostas "Tbilisi" Patruļpolicijas pārvaldes amatpersonām. Nodarbību laikā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

- papīra ražošanas tehnoloģiskajā procesā iestrādātie aizsardzības elementi un to viltošanas metodes;

- dokumentu apdrukā izmantojamie poligrāfijas veidi, to atdarināšanas paņēmieni;

- polikarbonāta (plastikāta) dokumentu izgatavošana, personalizēšana un viltotu dokumentu atklāšanas paņēmieni;

- praktiskais darbs ar viltotiem dokumentiem (viltotu dokumentu paraugi saņemti no Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta).

Apmācības notika Patruļpolicijas lidostas "Tbilisi" telpā, paredzēta dokumentu pārbaudei II līnijā, izmantojot Patruļpolicijas amatpersonu rīcībā esošās dokumentu pārbaudes iekārtas un dokumentu padziļinātas izpētes iekārtas. Nodarbībās piedalījās piecas Patruļpolicijas amatpersonas.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 
 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 12.08.2014.

2014.gada 7.augustā tika organizēta sanāksme - seminārs par robežšķērsošanas jautājumiem, nelegālās imigrācijas tendencēm un primāriem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem ar pārvadātāju pārstāvjiem - Belavia aviokompāniju pārstāvjiem un, pasākumā, kā eksperti piedalījās Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā, Francijas vēstniecības sakaru virsnieks imigrācijas jautājumos un Polijas Iekšlietu ministrijas sakaru virsnieks Baltkrievijā, kuri informēja par aktuālajiem nelegālās migrācijas apkarošanas jautājumiem un tendencēm, kā arī iepazīstināja ar viltotu ceļošanas dokumentu atpazīšanas pazīmēm. Semināra noslēgumā izvērsās diskusija starp semināra dalībniekiem un ekspertiem, kuri dalījās pieredzē nelegālās migrācijas risku novēršanā. Seminārā izskatīti jautājumi par vīzu izsniegšanu, vīzu teritoriālo derīgumu (ITD un FTD), vīzu derīguma termiņiem, ceļošanas īpatnībām ar „D" kategorijas vīzām, ceļojuma dokumentiem un robežšķērsošanu, t. sk. par pasu derīguma termiņiem, derīgām vīzām nederīgās pasēs, uzturēšanās atļaujām, atgriešanās apliecībām, lidostu tranzītu, ieceļošanu Latvijā ar Izraēlas ceļošanas dokumentu, Grieķijas, Vācijas un Itālijas uzturēšanās atļaujām. Apmācību procesā iegūtās zināšanas Belavia darbiniekiem palīdzēs sekmīgāk identificēt viltotus ceļošanas dokumentus, Šengenas vīzas un uzturēšanās atļaujas, veicot dienesta pienākumus ikdienā.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 08.08.2014.

Šī gada 5.augustā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (eksperts) kapteinis E.Dokāns organizēja apmācības ar Gruzijas Republikas Iekšlietu Ministrijas starptautiskās lidostas "Tbilisi" Patruļpolicijas pārvaldes amatpersonām. Nodarbību laikā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

- papīra ražošanas tehnoloģiskajā procesā iestrādātie aizsardzības elementi un to viltošanas metodes;

- dokumentu apdrukā izmantojamie poligrāfijas veidi, to atdarināšanas paņēmieni;

- polikarbonāta (plastikāta) dokumentu izgatavošana, personalizēšana un viltotu dokumentu atklāšanas paņēmieni;

- praktiskais darbs ar viltotiem dokumentiem (viltotu dokumentu paraugi saņemti no Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta).

Apmācības notika Patruļpolicijas lidostas "Tbilisi" telpā, paredzēta dokumentu pārbaudei II līnijā, izmantojot Patruļpolicijas amatpersonu rīcībā esošās dokumentu pārbaudes iekārtas un dokumentu padziļinātas izpētes iekārtas. Nodarbībās piedalījās četras Patruļpolicijas amatpersonas.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 
 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 06.08.2014.

Šī gada 4.augustā Latvijas Republikas vēstniecības Gruzijā telpās tika organizēta Valsts robežsardzes sakaru virsnieku tikšanās ar Latvijas vēstniecības konsulu Gruzijā un Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas Analītiskā dienesta priekšnieku Vakhtangu Bidzishvili, kurš tika nozīmēts par kontaktpersonu informācijas apmaiņai ar VRS sakaru virsniekiem.

Tikšanās laikā tika izskatīts jautājums par dokumentu, kurus Gruzijas pilsoņi iesniedz vīzu saņemšanai (izziņas no darba vietas un bankas izziņas par personas tekošo finansiālo stāvokli), autentiskuma pārbaudi. Vakhtang Bidzishvili informēja, ka Robežpolicijas Analītiskā dienesta amatpersonas turpmāk varēs veikt minēto dokumentu autentiskuma pārbaudi (šī rīcība ir saskaņota ar Robežpolicijas vadību).

Tikšanās laikā tika nolemts augustā organizēt darba sanāksmi ar Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas pārstāvju, Valsts robežsardzes sakaru virsnieku, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vēstniecības konsulu Gruzijā un Gruzijā esošo banku pārstāvju piedalīšanos ar mērķi apspriest sadarbības jautājumus, saistītus ar bankas izziņas par personas tekošo finansiālo stāvokli autentiskuma pārbaudi.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 
 
 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 05.08.2014.

Šī gada 23.jūlijā Latvijas Republikas vēstniecības Gruzijā telpās tika organizēta Valsts robežsardzes sakaru virsnieku tikšanās ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vēstniecības konsuliem un Gruzijas Iekšlietu ministrijas Patruļpolicijas Juridiskā dienesta vecāko inspektori Maija Sinauridze, kura tika nozīmēta par kontaktpersonu informācijas apmaiņai ar VRS sakaru virsniekiem.

Šī gada 24.jūlijā Latvijas Republikas vēstniecības Gruzijā telpās tika organizēta Valsts robežsardzes sakaru virsnieku tikšanās ar Latvijas vēstniecības konsulu un Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas Analītiskā dienesta priekšnieku Vakhtangu Bidzishvili, kurš tika nozīmēts par kontaktpersonu informācijas apmaiņai ar VRS sakaru virsniekiem.

Tikšanās laikā ar Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas un Patruļpolicijas pārstāvjiem tika izskatīti sekojoši jautājumi:

1) Dokumentu, kurus Gruzijas pilsoņi iesniedz vīzu saņemšanai (izziņas no darba vietas un bankas izziņas par tekošo personas finansiālo stāvokli), autentiskuma pārbaude;

2) Gruzijas Valsts robežas šķērsošanas faktu konstatēšana Gruzijas pilsoņiem;

3) Citi iespējamie sadarbības jautājumi.

Tikšanās nobeigumā Patruļpolicijas Juridiskā dienesta vecāka inspektore Maija

Sinauridze un Robežpolicijas Analītiskā dienesta priekšnieks Vakhtang Bidzishvili solīja noziņot savai priekšniecībai sapulces laikā izskatīto jautājumu būtību un tuvākā laikā informēt VRS sakaru virsniekus par turpmāko informācijas apmaiņas atļauto apjomu.

Tikšanās laikā Sakaru virsnieks (eksperts) oraganizēja apmācības Latvijas, Lietuvas un Igaunijas konsuliem par tēmu - „Šengenas vīzas viltojumi", kā arī nolasīja prezentāciju, kurā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

- Šengenas vīzas aizsardzības elementi;

- Šengenas vīzas personalizācija;

- Šengenas vīzas viltojumu veidi.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 25.07.2014.

Šī gada 23.jūlijā Latvijas Republikas vēstniecības Gruzijā telpās tika organizēta Valsts robežsardzes sakaru virsnieku tikšanās ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vēstniecības konsuliem un Gruzijas Iekšlietu ministrijas Patruļpolicijas Juridiskā dienesta vecāko inspektori Maija Sinauridze, kura tika nozīmēta par kontaktpersonu informācijas apmaiņai ar VRS sakaru virsniekiem.

Šī gada 24.jūlijā Latvijas Republikas vēstniecības Gruzijā telpās tika organizēta Valsts robežsardzes sakaru virsnieku tikšanās ar Latvijas vēstniecības konsulu un Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas Analītiskā dienesta priekšnieku Vakhtangu Bidzishvili, kurš tika nozīmēts par kontaktpersonu informācijas apmaiņai ar VRS sakaru virsniekiem.

Tikšanās laikā ar Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas un Patruļpolicijas pārstāvjiem tika izskatīti sekojoši jautājumi:

1) Dokumentu, kurus Gruzijas pilsoņi iesniedz vīzu saņemšanai (izziņas no darba vietas un bankas izziņas par tekošo personas finansiālo stāvokli), autentiskuma pārbaude;

2) Gruzijas Valsts robežas šķērsošanas faktu konstatēšana Gruzijas pilsoņiem;

3) Citi iespējamie sadarbības jautājumi.

Tikšanās nobeigumā Patruļpolicijas Juridiskā dienesta vecāka inspektore Maija

Sinauridze un Robežpolicijas Analītiskā dienesta priekšnieks Vakhtang Bidzishvili solīja noziņot savai priekšniecībai sapulces laikā izskatīto jautājumu būtību un tuvākā laikā informēt VRS sakaru virsniekus par turpmāko informācijas apmaiņas atļauto apjomu.

Tikšanās laikā Sakaru virsnieks (eksperts) organizēja apmācības Latvijas, Lietuvas un Igaunijas konsuliem par tēmu - „Šengenas vīzas viltojumi", kā arī nolasīja prezentāciju, kurā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

- Šengenas vīzas aizsardzības elementi;

- Šengenas vīzas personalizācija;

- Šengenas vīzas viltojumu veidi.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 
 
 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 24.07.2014.

Latvijas Republikas vēstniecībā Baltkrievijā notiek seminārs par dokumentu viltojumu atklāšanu

attels

Projekta Nr. HOME/2012/EBFX/CA/2013 "Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā" ietvaros un projektu līdzfinansē Eiropas Savienība no Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. - 2013. gadam Eiropas Ārējo robežu fonda līdzekļiem 9. jūlijā Latvijas Republikas vēstniecībā Baltkrievijā norisinājās seminārs Konsulārajām amatpersonām par nelegālās migrācijas apkarošanas jautājumiem.

Pasākumā kā eksperti piedalījās Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis Oļegs Voloncevičs, Francijas vēstniecības sakaru virsnieks imigrācijas jautājumos policijas majors Žeroms Mobians (Jerome Mobihan) un Polijas Iekšlietu ministrijas sakaru virsnieks Baltkrievijā ģenerālis Jaceks Staņeckis (Jacek Staneckiy), kuri Latvijas Republikas vēstniecības Minskā Konsulārās nodaļas un Latvijas Republikas konsulāta Vitebskā darbiniekus informēja par aktuālajiem nelegālās migrācijas apkarošanas jautājumiem un tendencēm, kā arī iepazīstināja ar viltotu ceļošanas dokumentu atpazīšanas pazīmēm.

Semināra noslēgumā izvērsās diskusija starp semināra dalībniekiem un ekspertiem, kuri dalījās pieredzē nelegālo migrācijas risku novēršanā. Apmācību procesā iegūtās zināšanas Latvijas Republikas konsulārajiem darbiniekiem Baltkrievijā palīdzēs sekmīgāk, identificēt viltotus ceļošanas dokumentus, Šengenas vīzas un uzturēšanās atļaujas, veicot dienesta pienākumus ikdienā.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: ilze.stasa@rs.gov.lv

Tālr.:67075741

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 10.07.2014.

2014.gada gada 18.jūnijā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Gruzijā pulkvedis Edmunds Ļuļs un Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (eksperts) kapteinis Edgars Dokāns rīkoja atskaites sanāksmi par sakaru virsnieka punkta Gruzijā darbību projekta „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā" (HOME/2012/EBFX/CA/2013) ietvaros.

Atskaites sanāksme notika Latvijas Republikas vēstniecības Gruzijā telpās. Atskaites sanāksmē piedalījās trīspusējā saprašanās memoranda partneriestāžu pārstāvji - Latvijas Valsts robežsardzes delegācija, kuru vadīja Ivars Zālītis, Valsts robežsardzes priekšnieka pirmais vietnieks, Galvenās pārvaldes priekšnieks, Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienesta delegācija, kuru vadīja Sergejus Partnovas, Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes Starptautiskās sadarbības departamenta galvēnais specialists un Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes delegācija, kuru vadīja Heigo Vija, Trīs valstu sadarbības dienesta priekšnieks. Sanāksmē piedalījās arī Gruzijā akreditētie imigrācijas sakaru virsnieki no Austrijas un Francijas, Latvijas Republikas pilnvarotā un ārkārtējā Vēstniece Gruzijā Elita Gavele, Vēstniecības Konsulārās nodaļas vadītāja Anna Valtere, Gruzijas Iekšlietu ministrijas Patruļpolicijas un Robežpolicijas pārstāvji, kā arī airBaltic un Wiz Air aviokompāniju pārstāvji Gruzijā.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks E.Ļuļs prezentēja sakaru virsnieka punkta Gruzijā darbības rezultātus. Atskaites sanāksmē ar prezentācijām uzstājās Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienesta delegācija, Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes delegācija, kā arī Valsts robežsardzes Sakaru virsnieks Baltkrievijas Republikā un Valsts robežsardzes Sakaru virsnieks Krievijas Federācijā.

Viesi augsti novērtēja Valsts robežsardzes sakaru virsnieku profesionālās spējas un labas koleģiālās attiecības ar sadarbības partneriem un izteica pārliecību par Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punkta Gruzijā turpmākas darbības nepieciešamību. Pateicoties sakaru virsnieku atbalstam un sniegtajai informācijai, partneriestādes efektīvāk spēj cīnīties ar nelegālo migrāciju Eiropas Savienībā.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (eksperts - dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 
 
 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 18.06.2014.

2014.gada 9.-11.jūnijā atskaites semināra-konferences norises laikā tika izskatīti un apspriesti šādi jautājumi: Semināra sākumā IOM pārstāvniecības Baltkrievijas Republikā vadītājs informēja sanāksmes dalībniekus par IOM ietekmes sfērām (īpaši nelegālās migrācijas jomā): palīdzība, lai atgrieztos savā mītnes valstī (cietušajiem no vardarbības (īpaši trešo valstu piederīgajiem), bēgļiem, kuriem netika piešķirts patvēruma statuss (bet ir atsevišķi nosacījumi - personai jābūt informētai un pašai jāizvēlas atgriezties dzimtenē, ka arī ir iespējams personai piešķirt Grantu (skaidru naudu biznesam)), tehniskā palīdzība gan valsts (Valsts robežsardzes komitejām, Pilsonības un Migrācijas departamentam), gan sabiedriskajām iestādēm nelegālās imigrācijas jomā: pastiprināt valsts robežu uzraudzību; apmācību, monitoringu, semināru organizēšana, pieredzes apmaiņa; jaunas uzskaites un filtrācijas sistēmas izveidošana (BLR muitai). 2014-2015. gados plānots noslēgt tenderi, kura ietvaros sniegt atbalstu jaunajiem aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centriem - rehabilitācijas centriem (t.sk. celtniecības, kā arī apmācību, medicīnisko pakalpojumu, darbu nodrošināšanas jomās), bet ir pagaidām problēmas ar nacionālo likumdošanu.

Latvijas Republikas Vēstniecības (Minskā) Konsulārā nodaļas vadītāja informēja sanāksmes dalībniekus par darbības rezultātiem Pasaules Čempionāta hokejā laikā 2014. Vēstniecības Konsulārā nodaļa čempionāta laikā guva vērtīgu pieredzi, kas saistīta ar palīdzības sniegšanu Latvijas valstpiederīgajiem: sniegta nepieciešamā palīdzība Latvijas valstspiederīgā nāves gadījumā; izsniegtas 2 atgriešanās apliecības; divi pazaudēti/nodoti vēstniecībai naudas maki, kurus nosūtījām uz Latviju; atrasta 1 bankas karte, ka arī tās, kas ir naudas makos; sniegtas 6 konsultācijas par Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robežu robežšķērsošanu (nepieciešamie dokumenti, prasības utt.); 2 zvani no līdzjutējiem, kas apmaldījušies pilsētā; konsultācijas formalitāšu kārtošanā saistībā ar Latvijas Republikas pilsonim piederošā transportlīdzekļa aizturēšanu Minskā; dažādas konsultācijas pa dežūrtelefonu. Kopumā palīdzība sniegta 15 valstpiederīgajiem konsultācijas zvanītājiem uz dežurtelefonu. Visas situācijas tika operatīvi atrisinātas. Latvijas Valsts robežsardzes pārstāvis prezentēja Latvijas Republikas Valsts robežsardzi. Prezentācijas laikā informēja sanāksmes dalībniekus par Valsts robežsardzes vēsturi, uzdevumiem un darbības rezultātiem. Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā prezentēja sakaru virsnieka darbības rezultātus Baltkrievijā. Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Gruzijā prezentēja sakaru virsnieka darbības rezultātus Gruzijā. Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Krievijā prezentēja sakaru virsnieka darbības rezultātus Krievijā. Baltkrievijas Republikas Valsts robežsardzes komitejas Informācijas un analīzes pārvaldes priekšnieks prezentēja „Valsts drošības nodrošināšana Pasaules Čempionāta hokejā laikā 2014". Tika izskaidroti īpatnības, mērķi, uzdevumi, riski un draudi, ka arī normatīvie akti, kas reglamentē valsts drošības veikšanu starptautiskā līmeņa sporta pasākumu norises laikā. Francijas Republikas robežpolicijas departamenta amatpersona (sakaru virsnieks imigrācijas jautājumos Minskā) savā prezentācijā sniedza informāciju par Francijas starptautisko sadarbības Departamentu. Savā prezentācijā Francijas sakaru virsnieks minēja, ka dažādi draudi, piemēram, terorisms, narkotiku tirdzniecība, nelegāla imigrācija un kibernoziegumi ir dzimuši ārpus Francijas robežām. Saistībā ar to, tika organizēti Nacionālo policistu un žandarmērijas darbinieku tīkli, kas sastāv no 250 policistiem un žandarmērijas, kas strādā 93 vēstniecībās, un aptver 156 valstis (tā ir neapstrīdama vērtība un tie ir galvenie aspekti, uz kuru pamata, tika izveidots Departaments). Baltkrievijas Republikas IeM pārstāvis (Pilsonības un migrācijas lietu departamenta priekšnieka vietnieks) savā prezentācijā sniedza informāciju par rezultātiem 2013.gadā migrācijas jomā ar secinājumiem un prognozētajām tendencēm. Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes Robežsardzes departamenta amatpersona prezentēja darbības rezultātus Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes Robežsardzes departamenta nelegālās imigrācijas jomā 2014. gadā I. ceturksnī. Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežsardzes dienesta amatpersona prezentēja Iekšlietu ministrijas Robežsardzes dienesta darbības rezultātus 2013.gadā.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 12.06.2014.

Šī gada 10.jūnijā VRS GP AP SSPN sakaru virsnieks (eksperts) kapteinis E.Dokāns, pēc iepriekšējas vienošanās ar starptautiskās lidostas "Kutaisi" (Gruzija) galveno menedžeri Eduard Mnatsakanyan, veica apmācības starptautiskās lidostas "Kutaisi" (Gruzija) lidostas drošības dienesta darbiniekiem.

Lai nodrošinātu kvalitatīvas apmācības un sniegtu informāciju uz lidostas drošības dienesta darbiniekiem interesējošiem jautājumiem, tika sagatavota prezentācija par tēmu „Ieceļošanas nosacījumi Šengenas valstu telpā" (krievu valodā).

Nodarbību laikā tika izskatītas sekojošas tēmas, kas saistītas ar ieceļošanas nosacījumiem Šengenas valstu telpā:

1) Reglamentējošie normatīvie akti;

2) Pārvadātāja pienākumi;

3) Šengenas robežu kodeksa 5.pants un Vīzu kodeksa 12.pants;

4) Publiskās datu informatīvās sistēmas Prado un Edison;

5) Vīzu izmantošanas nosacījumi un to kategorijas;

6) Uzturēšanās nosacījumu ievērošana Šengenas valstu telpā;

7) Uzturēšanās atļauju, identitātes karšu (personas apliecību) veidi, to

identificēšanas paņēmieni, izmantojot informāciju no mašīnlasāmās zonas.

Apmācības notika lidostas "Kutaisi" drošības dienesta darbinieku telpā. Nodarbībās piedalījās 27 starptautiskās lidostas "Kutaisi" (Gruzija) lidostas drošības dienesta darbinieki.

Nodarbību laikā apmācību dalībniekiem tika sniegtas izsmeļošas atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem.

Starptautiskās lidostas "Kutaisi" (Gruzija) galvenais menedžeris Eduard Mnatsakanyan pateicās par augstā limenī veiktajām apmācībām un izteica vēlmi uz šāda veida apmācību organizēšanu arī turpmāk.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 
 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 11.06.2014.

2014.gada 9.jūnijā notika tikšanas ar Francijas sakaru virsnieku Ž. Mobianu un ar Polijas Policijas sakaru virsnieku J.Stanecki.

Tikšanas laikā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

1. Informācijas apmaiņa.

2. Turpmākās sadarbības un palīdzības nepieciešamība.

Kā pēdējie būtiskākie novērojumi un potenciālo nelegālo migrantu modus operandi tika minēti Sīrijas, Afganistānas, Armēnijas, Irākas pilsoņi un gruzīnu, Ziemeļkaukāza ģimenes rīcība, kuri par katru cenu centās iegūt vīzu nokļūšanai ES. Tika minēti arī citi novērojumi par migrantu modus operandi, kā arī ceļošanas dokumenti (īpaši NVS valstu). Informācijas apmaiņa sakaru virsnieku izpratnē ir būtisks rīks cīņai ar nelegālajiem imigrantiem, dokumentu viltotājiem, viltotu dokumentu izplatīšanu utt. Ž.Mobian sniedza ieskatu par savu līdzdalību dažādos pasākumos (īpaši kā dokumentu eksperts), kas veicina cīņu ar nelegālo migrāciju.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 09.06.2014.

Šī gada 14.maijā VRS GP AP SSPN sakaru virsnieks (eksperts) kapteinis E.Dokāns organizēja apmācības ar Gruzijas Republikas Iekšlietu Ministrijas starptautiskās lidostas "Tbilisi" Patruļpolicijas pārvaldes amatpersonām. Nodarbību laikā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

- papīra ražošanas tehnoloģiskajā procesā iestrādātie aizsardzības elementi un to viltošanas metodes;

- dokumentu apdrukā izmantojamie poligrāfijas veidi, to atdarināšanas paņēmieni;

- polikarbonāta (plastikāta) dokumentu izgatavošana, personalizēšana un viltotu dokumentu atklāšanas paņēmieni;

- praktiskais darbs ar viltotiem dokumentiem (viltotu dokumentu paraugi saņemti no Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta).

Apmācības notika Patruļpolicijas lidostas "Tbilisi" telpā, paredzēta dokumentu pārbaudei II līnijā, izmantojot Patruļpolicijas amatpersonu rīcībā esošās dokumentu pārbaudes iekārtas un dokumentu padziļinātas izpētes iekārtas. Nodarbībās piedalījās četras Patruļpolicijas amatpersonas.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 15.05.2014.

2014.gada 25.aprīlī Latvijas Republikas vēstniecībā, Minskā tika organizēts seminārs Latvijas, Igaunijas un Lietuvas Republikas vēstniecību Konsulāro nodaļu amatpersonām. Seminārā piedalījās Franču vēstniecības sakaru virsnieks. Semināra gaitas laikā apspriesta robežpārkāpēju darbības taktika, īpaši tendences un prognozes. Kā galvenās tendences var minēt viltotu Kongo, Beļģijas, Francijas, Nīderlandes, Zviedrijas, Itālijas pasu izmantošana ar uzturēšanās atļauju atzīmēm, kā arī derīgu svešu Kongo, Beļģijas, Francijas pasu un Zviedrijas, Austrijas, Kanādas un Itālijas bezvalstnieku ceļošanas dokumentu izmantošana. Viltotajos ceļošanas dokumentos, tiek veikta fotogrāfijas pārlīmēšana (90% gadījumu) vai identifikācijas datu lapas nomaiņa, ielīmēta derīga Krievijas īstermiņa tūrisma vīza, kas izdota kādā no Eiropas valstīm, kā arī veiktas Krievijas robežsardzes punktu "Šeremetjevo" vai "Domodedovo" atzīmes par ieceļošanu Krievijas teritorijā. Ja pārkāpēji izmanto derīgas Beļģijas, Francijas, Nīderlandes pases, ka arī Zviedrijas un Austrijas, atsevišķos gadījumos - Kanādas un Itālijas bezvalstnieku ceļošanas dokumentus, tiek piemeklēts dokuments ar fotogrāfiju, kurai ir ārēja līdzība ar pārkāpēju. Veicot pasu kontroli, šīs kategorijas pārkāpēji tiek atklāti un aizturēti biometrisko datu (vecums, augums, svars, ādas krāsa, acu krāsa u.c.) neatbilstības dēļ.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 28.04.2014.

2014.gada 27.februārī notika tikšanas ar Francijas vēstniecības sakaru virsnieku Žeromu Mobianu (Minskā). Tikšanās gaitā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

Žerom Mobian informēja par saviem pienākumiem un darbību kopumā. Sarunas gaitā francijas sakaru virsnieks tika iepazīstināts ar Latvijas sakaru virsnieka kontaktiem ar Baltkrievijas Republikas Robežsardzes Komiteju, Iekšlietu Ministrijas Pilsonības un Migrācijas lietu departamenta vadību, par ko Ž.Mobian atsaucās ļoti pozitīvi, bet par Baltkrievijas Robežsardzi piezīmēja, ka ir sperti nozīmīgi soļi uzlabojumu veikšana, bet joprojām atsevišķās pozīcijās saglabājas vecās nostādnes. Ž.Mobian deva ieskatu par savu līdzdalību dažādos pasākumos (īpaši kā dokumentu eksperts), kas veicinātu cīņu ar nelegālo migrāciju. Pēc viņa uzskatiem būtisku ieguldījumu šajā darbā varētu veikt Latvijas Valsts robežsardze, kurai ir pieredze darbā par šo tēmu.

Francijas vēstniecībai ir plānots īstenot apmācību sēriju par dokumentu aizsardzību un viltojumu atklāšanu. Sarunas gaitā Francijas sakaru virsnieks tika informēts par ieinteresētību saņemt informāciju un praktisku palīdzību no Francijas sakaru virsnieka, kas palīdzētu veidot objektīvu priekšstatu par migrācijas procesiem šajā valstī.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 28.02.2014.

Šī gada 3.aprīlī notika tikšanās ar Austrālijas sakaru virsnieku Turcijā (Stambulā) David Tudehope.

Austrālijas sakaru virsnieks David Tudehope tika informēts:

• par „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā" (HOME/2012/EBFX/CA/2013) projekta uzsākšanu no šī gada 1.janvāra un par projekta uzdevumiem un mērķiem;

• par situāciju Latvijas Republikā ar nelegālo migrāciju;

• par iespēju sadarboties un veikt informācijas apmaiņu ar Latvijas Republikas Valsts robežsardzes sakaru virsnieku Baltkrievijā;

• par Gruzijas Republikas Iekšlietu ministrijas, "airBaltic" aviokompānijas un "Wizz Air" aviokompānijas (lidostā "Kutaisi") sadarbības partneriem.

Austrālijas sakaru virsnieks David Tudehope informēja:

- par situāciju ar nelegālo migrāciju Austrālijā, kā arī par to, ka patvērumu meklētāji no Irākas, Irānas, Sīrijas un Afganistānas Austrālijā ierodas ar kuģiem, bet Ķīnas, Indonēzijas un Malaizijas iedzīvotāji izmanto viltotus dokumentus, lai ar avioreisiem ierastos Austrālijā un tur nelikumīgi paliktu;

- par nelegālas migrācijas risku pieaugumu no Gruzijas. Gruzijas pilsoņi izmanto Gruzijā reāli nedarbojošās firmas biznesa kontaktu nodibināšanai ar Austrālijas kompānijām (firmām), lai iegūtu ielūgumu vēstules Austrālijas vīzas saņemšanai. Saņemtās vīzas izmanto lai ieceļotu Austrālijā un nelikumīgi tur paliktu;

- par iespēju veikt Austrālijas izsniegto dokumentu un Austrālijas robežšķērsošanas spiedogu autentiskuma pārbaudes.

Pārrunas rezultātā tika panākta vienošanas par turpmāko sadarbību un informācijas apmaiņu.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 
 
 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 04.04.2014.

Šī gada 3.aprīlī VRS GP AP SSPN sakaru virsnieks (eksperts) kapteinis E.Dokāns organizēja apmācības ar Latvijas Republikas vēstniecības Gruzijā konsulārā dienesta amatpersonām. Nodarbību laikā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

- vizuāli, bez palīgierīcēm, konstatējamie aizsardzības elementi - to atveidošanas paņēmieni;

- ceļošanas dokumentu personalizēšana;

- polikarbonāta (plastikāta) dokumentu izgatavošana, personalizēšana un viltotu dokumentu atklāšanas paņēmieni;

- praktiskais darbs ar viltotiem dokumentiem (viltotu dokumentu paraugi saņemti no Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta).

Apmācības notika Latvijas Republikas vēstniecības Gruzijā konsulārā dienesta telpās ar amatpersonu rīcībā esošām dokumentu pārbaudes iekārtām. Nodarbībās piedalījās divas amatpersonas.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 04.04.2014.

Šī gada 1.aprīlī VRS GP AP SSPN sakaru virsnieks (eksperts) kapteinis E.Dokāns organizēja apmācības ar Gruzijas Republikas Iekšlietu Ministrijas starptautiskās lidostas "Tbilisi" Patruļpolicijas pārvaldes amatpersonām. Nodarbību laikā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

- papīra ražošanas tehnoloģiskajā procesā iestrādātie aizsardzības elementi un to viltošanas metodes;

- dokumentu apdrukā izmantojamie poligrāfijas veidi, to atdarināšanas paņēmieni;

- polikarbonāta (plastikāta) dokumentu izgatavošana, personalizēšana un viltotu dokumentu atklāšanas paņēmieni;

- praktiskais darbs ar viltotiem dokumentiem (viltotu dokumentu paraugi saņemti no Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta).

Apmācības notika Patruļpolicijas telpā, paredzēta dokumentu pārbaudei II līnijā, izmantojot Patruļpolicijas amatpersonu rīcībā esošās dokumentu pārbaudes iekārtas un dokumentu padziļinātas izpētes iekārtas. Nodarbībās piedalījās četras Patruļpolicijas amatpersonas.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 02.04.2014.

Šī gada 25.martā notika tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības Ukrainā (Kijevā) dokumentu padomnieku Rudolfu Leichte. Tikšanās notika Latvija Republikas Vēstniecībā Gruzijā.

Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības dokumentu padomnieks (Kijevā) Rudolf Leichte tika informēts:

• par „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā" (HOME/2012/EBFX/CA/2013) projekta uzsākšanu no šī gada 1.janvāra un par projekta uzdevumiem un mērķiem;

• par situāciju ar nelegālo migrāciju Latvijas Republikā;

• par iespēju sadarboties un veikt informācijas apmaiņu ar Latvijas Republikas Valsts robežsardzes sakaru virsnieku Baltkrievijā;

• par Gruzijas Republikas Iekšlietu ministrijas un "airBaltic" aviokompānijas sadarbības partneriem, kā arī tika informēts par plāniem uzsākt sadarbību ar "WizzAir" aviokompānijas pārstāvjiem lidostā "Kutaisi".

Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības dokumentu padomnieks (Kijevā) Rudolf Leichte informēja:

- par situāciju ar nelegālo migrāciju Vācijā;

- par iespēju veikt Vācijā izsniegto dokumentu un Vācijas robežšķērsošanas spiedogu autentiskuma pārbaudes.

Pārrunas rezultātā tika panākta vienošanās par turpmāko sadarbību un informācijas apmaiņu.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 
 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 27.03.2014.

Šī gada 7.martā notika tikšanās ar Francijas sakaru virsnieku Stephane Ropers.

Francijas sakaru virsnieks Stephane Ropers tika informēts:

par „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā" (HOME/2012/EBFX/CA/2013) projekta uzsākšanu no šī gada 1.janvāra un par projekta uzdevumiem un mērķiem;

• par situāciju Latvijas Republikā ar nelegālo migrāciju;

• par iespēju sadarboties un veikt informācijas apmaiņu ar Latvijas Republikas Valsts robežsardzes sakaru virsnieku Baltkrievijā;

• par iespēju izmantot dokumentu pārbaudes iekārtas lidostā "Tbilisi" viltotu dokumentu autentiskuma noteikšanai;

• par Gruzijas Republikas Iekšlietu ministrijas, "airBaltic" aviokompānijas sadarbības partneriem, kā arī tika informēts par plāniem uzsākt sadarbību ar "WizzAir" aviokompānijas pārstāvjiem lidostā "Kutaisi".

Francijas sakaru virsnieks Stephane Ropers informēja:

- par situāciju ar nelegālo migrāciju Francijas Republikā, kā arī par to, ka 2012.gadā no Francijas tika izraidīti 61 Gruzijas pilsonis un 2013.gadā 75 Gruzijas pilsoņi;

- par iespēju veikt Francijas Republikas izsniegto dokumentu un Francijas robežšķērsošanas spiedogu autentiskuma pārbaudes;

- ka Francijas Republikā nav aktuāls jautājums par Gruzijas pilsoņu masveida politisko patvērumu pieprasīšanu, jo Francijā Gruzija tiek uzskatīta par drošu valsti un sakarā ar minēto Gruzijas pilsoņiem alternatīvais vai bēgļa statuss tiek piešķirts retos (īpaši pamatotos) gadījumos.

Pārrunas rezultātā tika panākta vienošanas par turpmāko sadarbību un informācijas apmaiņu.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Gruzijā darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 
 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 10.03.2014.

2014.gada 27.februārī notika tikšanas ar Francijas vēstniecības sakaru virsnieku Žeromu Mobianu (Minskā). Tikšanās gaitā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

Žerom Mobian informēja par saviem pienākumiem un darbību kopumā. Sarunas gaitā francijas sakaru virsnieks tika iepazīstināts ar Latvijas sakaru virsnieka kontaktiem ar Baltkrievijas Republikas Robežsardzes Komiteju, Iekšlietu Ministrijas Pilsonības un Migrācijas lietu departamenta vadību, par ko Ž.Mobian atsaucās ļoti pozitīvi, bet par Baltkrievijas Robežsardzi piezīmēja, ka ir sperti nozīmīgi soļi uzlabojumu veikšana, bet joprojām atsevišķās pozīcijās saglabājas vecās nostādnes. Ž.Mobian deva ieskatu par savu līdzdalību dažādos pasākumos (īpaši kā dokumentu eksperts), kas veicinātu cīņu ar nelegālo migrāciju. Pēc viņa uzskatiem būtisku ieguldījumu šajā darbā varētu veikt Latvijas Valsts robežsardze, kurai ir pieredze darbā par šo tēmu.

Francijas vēstniecībai ir plānots īstenot apmācību sēriju par dokumentu aizsardzību un viltojumu atklāšanu. Sarunas gaitā Francijas sakaru virsnieks tika informēts par ieinteresētību saņemt informāciju un praktisku palīdzību no Francijas sakaru virsnieka, kas palīdzētu veidot objektīvu priekšstatu par migrācijas procesiem šajā valstī.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 28.02.2014.

2014.gada 12.februārī tika organizēts seminārs Igaunijas un Lietuvas Republikas Konsulāro nodaļu amatpersonām. Semināra gaitā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

1. Riska profili un indikatori;

2. Nelegālo migrantu un aizdomīgo dokumentu profilu izklāsts;

3. Sadarbības iespējas.

Tika izmantota informācija par galvenajiem dokumentiem, kas nosaka Sakaru virsnieku darbu un Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanas kārtību (metodiskie norādījumi, izraksti no normatīvajiem aktiem). Sarunas gaitā tika izklāstīti sakaru virsnieka darba pienākumi, pamatojoties uz jau esošo un agrāk gūto pieredzi, sniedzot maksimālu izpratni, kas pamatota ar konkrētiem darba pienākumiem. Semināra dalībnieki arī tika informēti par iegūtajiem kontaktiem, kā arī par plānotajiem kontaktiem nākotnē. Kā galveno palīdzības formu Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas Konsulātiem, minēta palīdzība dokumentu pārbaudēs, kā arī atbalsts gadījumos, kad uzrodas personas, kas pārvietojas no viena Konsulāta/Vēstniecības uz otru ar mērķi iegūt vīzu (Visa shopping).

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 13.02.2014.

Šī gada 11.februārī notika tikšanās ar Latvijas vēstniecības konsulu Gruzijā Uldi Simsonu, Lietuvas vēstniecības konsulu Gruzijā Jomantas Pabiržis un Igaunijas vēstniecības konsulu Gruzijā Ulle Soosalu.

Tikšanās laikā tika apspriesti sekojoši jautājumi:

• Lietuvas un Igaunijas Vēstniecību konsuli Gruzijā tika informēti par „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā" (HOME/2012/EBFX/CA/2013) projekta uzsākšanu no šī gada 2.janvāra un par projekta uzdevumiem un mērķiem;

• Tika apspriesti jautājumi par jaunākajām tendencēm nelegālās migrācijas jomā Gruzijā;

• Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Vēstniecību konsuli Gruzijā tika informēti par iespēju turpmāk pārbaudīt vīzas saņemšanai iesniegto dokumentu autentiskumu;

• Tika panākta vienošanās par regulāru semināru organizēšanu viltotu dokumentu atklāšanas paņēmienu jomā.

Lietuvas vēstniecības konsuls Gruzijā Jomantas Pabiržis informēja, ka ir iespējama nelegālo migrantu plūsmas palielināšana no Gruzijas uz Lietuvu sakarā ar jauna tiešā reisa atvēršanos no Kutaisi (Gruzija) uz Viļņu no 2014.gada 31.marta. Jomantas Pabiržis lūdza izskatīt iespējas sniegt atbalstu un konsultācijas „WIZZ Air" aviokompānijas darbiniekiem jautājumos, kas saistīti ar ceļošanas nosacījumu ievērošanu ieceļojot Šengenas valstīs kā arī ceļošanas dokumentu autentiskuma jomā.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks un sakaru virsnieks (dokumentu konsultants) (Gruzijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

Tālr.:67075741

 

Publicēšanas datums: 12.02.2014.

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: ilze.stasa@rs.gov.lv

Tālr.:67075741

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 02.01.2014.