Statuss:
Īstenošanā
FOTO: Bomca dalīnieki pie galda

Ieviešot BOMCA 9 projekta 2016.gada darba plānu, projekta I komponentes ietvaros šī gada 27. septembrī - 1.oktobrī kvalifikācijas celšanas un apmācību lekciju novadīšanas Valsts robežsardzes koledžā nolūkā Latvijas Republikā ieradās divi Uzbekistānas Republikas Nacionālās drošības dienesta Valsts robežapsardzības komitejas pārstāvji (vecākie pasniedzēji).

Apmācību vizītes laikā Uzbekistānas pārstāvji iepazinās ar Valsts robežsardzes koledžas apmācību programmām un mācību bāzi, kā arī praktiski iepazinās ar robežas uzraudzības organizāciju uz Latvijas - Krievijas robežas Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Pasienes robežapsardzības nodaļā.

Saskaņā ar apmācību vizītes plānu, Uzbekistānas pārstāvji Valsts robežsardzes koledžas kadetiem novadīja lekcijas "Valsts robežas pārkāpuma pēdu apstrādes metodikā", "Personu identifikācijā robežkontroles punktos", "Sadarbībā starp kontroles dienestiem robežkontroles punktos" un "Ceļošanas dokumentu drošībā".

Latvijas Republikas Valsts robežsardzei ir vadošā loma Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā - 9.fāzes projekta Konsorcija vadīšanā. Projekta I komponentes mērķis ir attīstīt un uzlabot Centrālās Āzijas valstu robežu drošības nodrošināšanā iesaistīto iestāžu apmācību un izglītības kapacitāti, ieskaitot akadēmiskā personāla kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanu.

Informāciju sagatavoja:

Māris Domiņš

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas priekšnieks