Statuss:
Īstenošanā

2016.gada 27.-28. aprīlī Kirgizstānas galvaspilsētā Biškekā notiek Centrālās Āzijas robežu drošības iniciatīvas (CABSI) 12.konference. Sanāksme tiek organizēta sadarbojoties Eiropas Savienības pārstāvniecībai Kirgizstānā, Austrijas Federālai Iekšlietu ministrijai, Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā programmai (BOMCA) un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai (EDSO). CABSI pasākumā pulcējās vairāk nekā simts viesu, kuri strādā robežu drošības, migrācijas pārvaldības un tirdzniecības veicināšanas jomās, tostarp amatpersonas no Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas, Uzbekistānas, ES dalībvalstīm - Austrijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas un citām valstīm, kurām ir svarīga loma šajā reģionā. Uzaicinājums tika nosūtīts starptautisko organizāciju, kuras darbojas migrācijas jomā - Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD), Starptautiskās migrācijas organizācijas (IOM), Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja (UNHCR) un Apvienoto Nāciju Organizācijas Biroja narkotiku un noziedzības apkarošanai (UNODC) pārstāvjiem.

Pasākumu atklāja Duišenbieva kungs, Kirgizstānas Valsts robežsardzes dienesta vadītājs, Buriana kungs, ES īpašais pārstāvis Centrālāzijā un Bezdeka kungs, Austrijas Federālās Iekšlietu ministrijas ģenerāldirektora vietnieks.

Kopš 2002.gada, Centrālās Āzijas valstu valdības un visi atbalsta sniedzēji, kas saistīti ar robežu pārvaldību, ir pulcējušies CABSI konferencē - starptautiskajā forumā, kas paredzēts starptautisko centienu koordinācijai un ES mērķu un programmu apmaiņai robežu drošības un pārvaldības jomā Centrālajā Āzijā. Kopš tā laika CABSI ir pierādījis sevi par reģionālo platformu, kas veicina mūsdienu integrētās robežu pārvaldības (IBM) pieeju, lai nostiprinātu robežu drošību, vienlaikus veicinot likumīgu pārvietošanos un tirdzniecību.

12. CABSI konference īpaši koncentrējas uz robežu pārvaldības lomu cīņā pret vardarbīgu ekstrēmismu, jauktās migrācijas plūsmu pārvaldību un pārrobežu tirdzniecības veicināšanas attīstību. Katra no tēmām tika rūpīgi apspriesta tematiskajās darba grupās no valstu un starptautisko dalībnieku viedokļa. Šīs diskusijas laikā dalībnieki uzsvēra integrētas robežu pārvaldības izšķirošo lomu robežu drošības stiprināšanā un sociālā un ekonomiskā attīstībā reģionā. Dalībnieki arī vienojās par nepieciešamību sadarboties un koordinēt darbības, kuru mērķis ir turpināt uzlabot robežu pārvaldību stratēģiskajā un tehniskajā līmenī.

Informācija tulkota no angļu valodas