Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums:
„Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1. posms"

Projekta īstenotājs:
Valsts robežsardze

Projekta prioritāte un aktivitāte:
2012.gada programmas 2. prioritāte "Atbalsts valstu daļu izveidei un ieviešanai Eiropas ārējo robežu uzraudzības sistēmā un pastāvīgajā Eiropas patruļu tīklā pie ES dalībvalstu dienvidu jūras robežām".
2.1.aktivitāte "Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR)".

Projekta īstenošana:
01.07.2012. - 30.06.2015.

Projekta izmaksas:
Projekta kopējais finansējums ir 507 424 LVL, tajā skaitā Fonda finansējums ir 380 568 LVL, bet valsts budžeta finansējums - 126 856 LVL.

Projekta vispārējais mērķis:
nodrošināt atbilstošu ES prasību ievērošanu attiecībā uz ES ārējās sauszemes robežas uzraudzību, organizējot robežuzraudzības, kā arī meklēšanas un glābšanas pasākumu koordināciju, izmantojot vienoto Nacionālo koordinācijas centru.

Projekta specifiskais mērķis:
izveidot VRS informācijas apmaiņas mehānismu, nodrošinot aktuālās informācijas apmaiņu tuvu reālajam laikam.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:
Projekta ietvaros plānots izveidot VRS informācijas apmaiņas mehānismu un izveidot un aprīkot Nacionālo koordinācijas centru.

Projekta īstenošanas rezultātā:

 • Tiks izveidots VRS informācijas apmaiņas mehānisms, kura ietvaros VRS struktūrvienības tiks aprīkotas ar 20 VRS operacionāliem mezgliem, kā arī tiks izveidots reģionālais informācijas apmaiņas tīkls un NCC, VRS informācijas apmaiņas mehānisma funkcionalitātes, centralizētas vadības un informācijas apmaiņas tuvu reālajam laikam nodrošināšanai.
 • Pēc Projekta realizācijas radīsies iespēja VRS robežapsardzības nodaļās, teritoriālo pārvalžu operatīvās vadības nodaļās, kā arī VRS GP Dežūrnodaļa (NCC) ātrāk saņemt, pilnīgāk pārzināt, kā arī analizēt vizualizētu informāciju par situāciju un notikumiem robežsardzes nodaļās un robežas iecirkņos, kā arī vadīt un organizēt kopējās aktivitātes, vai atsevišķu VRS struktūrvienību darbību normālajā un pastiprinātajā robežuzraudzības režīmā.
 • Turklāt sekmīga Projekta realizācija ļaus izpildīt EUROSUR Regulas prasības, VRS organizējot darbību un informācijas apmaiņu EUROSUR jomā.
 • Projekta realizācijas gaitā piesaistītie finanšu līdzeklī netiks izmantoti esošas un jaunizveidotas robežuzraudzības un kontroles iekārtas/aprīkojuma uzturēšanai. Minēto iekārtu/aprīkojuma uzturēšana tiks veikta no Valsts budžeta finanšu līdzekļiem.

Rezultāti:
Izveidots VRS informācijas apmaiņas mehānisms:

 • izveidoti 20 VRS informācijas apstrādes un vadības operacionālie mezgli un 20 vadības serveri.
 • instalēts vienotais informācijas apstrādes programmnodrošinājums.
 • izveidoti 20 video kodēšanas iekārtas.
 • izveidoti 20 programmējamie komutatori un 20 komutācijas paneļi ar 16 pieslēguma vietām (portiem).
 • panākta lokālu struktūrvienību un teritoriālo pārvalžu datu pārraides kanālu kapacitātes un ātrumu palielināšana, kā arī dažāda rakstura informācijas plūsmu sadalīšana (kanālu maršrutizācija).
 • izveidots Reģionālais informācijas apmaiņas tīkls.
 • nodrošināta Reģionālā informācijas apmaiņas tīkla funkcionalitāte.
 • izveidots vienots informācijas apstrādes un apmaiņas mehānisms un nodrošināta tā funkcionalitāte.
 • ieviesti ekspluatācijā VRS informācijas apmaiņas mehānisms, mezgli un aprīkojums.

Izveidots un aprīkots nacionālais koordinācijas centrs (NCC), kas nodrošina informācijas apmaiņu tuvu reālajam laikam nacionālajā un ES līmenī 24/7 režīmā:

 • pilnveidota un aprīkota NCC datoru komutācijas infrastruktūras.
 • pilnveidota un aprīkota NCC elektrobarošanās infrastruktūra.
 • pilnveidota un aprīkota NCC sakaru un telekomunikācijas infrastruktūra.
 • izveidota un attiecīgi aprīkota NCC apsardzes un ugunsdrošības sistēma.
 • panākta NCC datu pārraides kanālu kapacitātes un ātrumu palielināšana, kā arī dažāda rakstura informācijas plūsmu sadalīšana (kanālu maršrutizācija).
 • izremontētas un renovētas NCC telpas un serveru telpas.
 • iegādāts un ierīkots NCC funkcionālais aprīkojums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu
Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Valsts robežsardze laika posmā no 2012. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 30.jūnijam īstenojusi Eiropas Ārējo robežu fonda 2012. un 2013. gada programmas projektu Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/2013/7 „Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1. posms" un ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma:

1. Veikusi tirgus analīzi un izstrādājusi EUROSUR funkcionālā aprīkojuma tehniskās specifikācijas.

2. Izstrādājusi tehnisko specifikāciju Robežas uzraudzības un kontroles sistēmas izveidei, ko izveidos projekta ietvaros robežuzraudzības struktūrvienībās.

3. Īstenojusi iepirkuma procedūru un parakstījusi līgumu par VRS informācijas apmaiņas mehānisma izveidošanu.

4. Veikusi tehnisko specifikāciju auditu.

5. Veikusi datu pārraides kanālu kapacitātes tehnisko izpēti ar mērķi uzlabot tos informācijas apmaiņas nodrošināšanai.

6. Izveidojusi un aprīkojusi Nacionālo koordinācijas centru (turpmāk - NKC), kas nodrošina aktuālās informācijas apmaiņu 24/7 režīmā.

7. Iegādājusies un uzstādījusi NKC datortehniku, mēbeles, sadzīves un biroja tehniku.

8. Veikusi VRS informācijas apstrādes un vadības operacionālo mezglu izvietošanas sākotnējo plānošanu VRS Viļakas, Daugavpils un Ludzas pārvalžu struktūrvienībās, kā arī Valsts robežsardzes koledžā.

9. Organizējusi EUROSUR programmatūras demonstrāciju un turpinājusi darbu pie EUROSUR operacionālo mezglu infrastruktūras izveidošanas un aprīkojuma uzstādīšanas darba grafika izstrādes.

10. Pabeigusi Nacionālās robežas uzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras izbūvi VRS Viļakas pārvaldes, Daugavpils pārvaldes, Ludzas pārvaldes struktūrvienībās un Valsts robežsardzes koledžas struktūrvienībās.

11. Ierīkojusi 19 VRS informācijas apstrādes un vadības operacionālos mezglus (t.sk. ierīkoti 19 iekārtu grīdas statņi un 6 serveri, instalējusi vienoto informācijas apstrādes programmnodrošinājumu, ierīkojusi 19 ugunsmūra (firewall) iekārtas, 19 KVM komutatorus, 19 tīkla komutatorus, 20 darba stacijas, 19 RAID disku masīvus un 19 tīkla RAID disku masīvus);

12. Palielinājusi lokālo struktūrvienību un teritoriālo pārvalžu datu pārraides kanālu kapacitāti un ātrumu, kā arī dažāda rakstura informācijas plūsmu sadalīšanu (kanālu maršrutizāciju).

13. Izveidojusi Reģionālo informācijas apmaiņas tīklu.

14. Nodrošinājusi Reģionālā informācijas apmaiņas tīkla funkcionalitāti.

15. Izveidojusi un ieviesusi ekspluatācijā vienoto informācijas apstrādes un apmaiņas mehānismu un nodrošinājusi tā funkcionalitāti.

Projektu līdzfinansēja Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 

Kontaktpersona: Mariks Petrušins

e-pasta adrese: mariks.petrusins@rs.gov.lv

tel. 67075629

 

Publicēšanas datums: 31.07.2015.

Valsts robežsardze, īstenojot Eiropas Ārējo robežu fonda 2012. un 2013. gada programmas projektu Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/2013/7 „Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1. posms", laika posmā no 2012. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30.decembrim ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu:

1. Veikusi tirgus analīzi un izstrādājusi EUROSUR funkcionālā aprīkojuma tehniskās specifikācijas.

2. Izstrādājusi tehnisko specifikāciju Robežas uzraudzības un kontroles sistēmas izveidei, ko izveidos projekta ietvaros robežuzraudzības struktūrvienībās.

3. Īstenojusi iepirkuma procedūru un parakstījusi līgumu par VRS informācijas apmaiņas mehānisma izveidošanu.

4. Veikusi tehnisko specifikāciju auditu.

5. Veikusi datu pārraides kanālu kapacitātes tehnisko izpēti ar mērķi uzlabot tos informācijas apmaiņas nodrošināšanai.

6. Izveidojusi un aprīkojusi Nacionālo koordinācijas centru (turpmāk - NKC), kas nodrošina aktuālās informācijas apmaiņu 24/7 režīmā.

7. Iegādājusies un uzstādījusi NKC datortehniku, mēbeles, sadzīves un biroja tehniku.

8. Veikusi VRS informācijas apstrādes un vadības operacionālo mezglu izvietošanas sākotnējo plānošanu VRS Viļakas, Daugavpils un Ludzas pārvalžu struktūrvienībās, kā arī Valsts robežsardzes koledžā.

9. Organizējusi EUROSUR programmatūras demonstrāciju un turpinājusi darbu pie EUROSUR operacionālo mezglu infrastruktūras izveidošanas un aprīkojuma uzstādīšanas darba grafika izstrādes.

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 

Kontaktpersona: Mariks Petrušins

e-pasta adrese: mariks.petrusins@rs.gov.lv

tel. 67075629

 

Publicēšanas datums: 30.12.2014.

Valsts robežsardze, realizējot Eiropas Ārējo robežu fonda 2012. un 2013. gada programmas projektu Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/2013/7 „Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1. posms", laika posmā no 2012. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30.jūnijam ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu:

1. Veikta tirgus analīze un izstrādātas informācijas apstrādes un vadības operacionālā mezgla funkcionālā aprīkojuma tehniskās specifikācijas.

2. Veikts tehnisko specifikāciju VRS informācijas apmaiņas mehānisma izveidošanai audits.

3. Uzsākta datu pārraides kanālu kapacitātes tehnisko izpēte ar mērķi uzlabot tos informācijas apmaiņas mezglu darbības nodrošināšanai.

4. Izstrādātas Nacionālās robežas uzraudzības un kontroles sistēmas izveides tehniskās specifikācijas.

5. Izveidots un aprīkots Nacionālais koordinācijas centrs (turpmāk - NKC), kas nodrošina informācijas apmaiņu nacionālajā un ES līmenī 24/7 režīmā.

6. Iegādāta un uzstādīta NKC datortehnika, mēbeles, sadzīves un biroja tehnika.

7. Veikta VRS informācijas apmaiņas operacionālo mezglu izvietošanas VRS Viļakas, Daugavpils un Ludzas pārvaldēs sākotnējā plānošana.

8. Veikta VRS informācijas apstrādes un vadības operacionālā izvietošanas VRS Viļakas, Daugavpils un Ludzas pārvaldēs, kā arī Valsts robežsardzes koledžā (EUROSUR projekta 1.posma 2.aktivitātes ietvaros) sākotnējā plānošana.

9. Izstrādātas un apstiprinātas VRS informācijas apmaiņas mehānisma izveidošanas tehniskās specifikācijas.

10. Turpinās iepirkuma procedūra VRS informācijas apmaiņas mehānisma izveidošanai.

11. Sagatavoti VRS Daugavpils, Ludzas un Viļakas pārvaldes projektā iesaistīto struktūrvienību, kā arī Valsts robežsardzes koledžas apsekošanas apraksti un VRS informācijas apmaiņas operacionālo mezglu aprīkojuma izvietošanas shēmas.

12. NKC virtuālais tīkls saslēgts ar VRS informācijas apmaiņas tīklu.

13. Visi iepriekš minētā projekta 2012.gada programmas ietvaros paredzētie darbi ir 100 % izpildīti.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 

Kontaktpersona: Mariks Petrušins

e-pasta adrese: mariks.petrusins@rs.gov.lv

tel. 67075629

 

Publicēšanas datums: 30.06.2014.

Valsts robežsardze, realizējot Eiropas Ārējo robežu fonda 2012. gada programmas projektu Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/5 „Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1. posms"", laika posmā no 2012. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 28.decembrim ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu uzsāka Valsts robežsardzes informācijas apmaiņas mehānisma izveidošanu un Nacionālā koordinācijas centra (turpmāk - NKC) izveidošanu un aprīkošanu:

1. Sagatavotas NKC funkcionālā aprīkojuma tehniskās specifikācijas, informācijas apstrādes un vadības operacionālā mezgla funkcionālā aprīkojuma tehniskās specifikācijas, kā arī iegādājamā atbilstošā aprīkojuma tehniskās specifikācijas.

2. Veikta Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes Dežūrnodaļas telpu renovācija un Galvenās pārvaldes ēkas 2. stāva telpu renovācija:

2.1. realizēts līgums ar AS „KAPITAL" par datu komunikācijas tīkla pārvietošanu un pārslēgšanu;

2.2. saskaņota gala versija tehniskajām prasībām NKC iekšējam elektroinstalācijas un datora komutācijas tīklam;

2.3. realizēts līgums ar SIA „ESM plus" par droša elektrobarošanas tīkla izbūvi NKC un servera telpas vajadzībām, kā arī nodrošināta avārijas ģeneratora uzstādīšana un elektrobarošanas tīkla paplašināšana;

2.4. noslēgts līgums ar SIA „KLD Grupa" ar mērķi izveidot kontroles piekļūšanas sistēmu Galvenās pārvaldes ēkas 2. stāvā (NKC) un 3. stāvā (serveru telpā);

2.5. Galvenās pārvaldes ēkas 2. un 3. stāvā ierīkota un notestēta jaunā datu komutācijas un elektrobarošanas komunikācijas iekārta;

2.6. realizēts līgums ar SIA „UL nami" par NKC telpu renovāciju.

3. Uzsākta Valsts robežsardzes informācijas apmaiņas operacionālo mezglu izvietošanas Viļakas, Daugavpils un Ludzas pārvaldēs sākotnējā plānošana.

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu
Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

Kontaktpersona: Mariks Petrušins

e-pasta adrese: mariks.petrusins@rs.gov.lv

tel. 67075629

 

Publicēšanas datums: 28.12.2012.

 

Valsts robežsardze, realizējot Eiropas Ārējo robežu fonda 2012. gada programmas projektu Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/5 „Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1. posms", laika posmā no 2012. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 28.martam ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu uzsāka Nacionālā koordinācijas centra (turpmāk - NKC) izveidošanu un aprīkošanu, kā arī Valsts robežsardzes informācijas apmaiņas mehānisma izveidošanu:

1. 2012.gadā 22.oktobrī Valsts robežsardzē tika apstiprināta NKC izveidošana.

2. Sagatavotas NKC funkcionālā aprīkojuma un infrastruktūras tehniskās specifikācijas.

3. Veikta Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes Dežūrnodaļas telpu renovācija un Galvenās pārvaldes ēkas 2. stāva telpu renovācija.

4. Tika nodrošināta Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes telekomunikācijas, sakaru un elektrobarošanas infrastruktūras pilnveidošana atbilstoši ar EUROSUR prasībām.

5. No FRONTEX Aģentūras tika saņemts un NKC telpās uzstādīts Latvijai paredzēts EUROSUR operacionālais mezgls, kā arī nodrošināta Latvijas EUROSUR operacionāla mezgla tehniskā saslēgšana ar EUROSUR tīklu, realizējot NKC sasaisti ar citu dalībvalstu EUROSUR ietvaros funkcionējošiem NKC.

6. Uzsākta sākotnējā plānošana Valsts robežsardzes informācijas apmaiņas operacionālo mezglu izvietošanai Valsts robežsardzes Viļakas, Daugavpils un Ludzas pārvaldēs.

7. Uzsākta Tehniskās specifikācijas izstrāde Valsts robežsardzes operacionālā mezgla izveidošanai.

8. Uzsākta datortehnikas, mēbeļu, sadzīves tehnikas un biroja tehnikas iegāde NKC vajadzībām.

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu
Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Mariks Petrušins

e-pasta adrese: mariks.petrusins@rs.gov.lv

tel. 67075629

 

Publicēšanas datums: 28.03.2013.

Valsts robežsardze, realizējot Eiropas Ārējo robežu fonda 2012. un 2013. gada programmas projektu Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/2013/7 „Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1. posms", laika posmā no 2012. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 30.septembrim ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu:

 1. Veica tirgus analīzi un izstrādāja informācijas apstrādes un vadības operacionālā mezgla funkcionālā aprīkojuma tehniskās specifikācijas.
 2. Uzsākta datu pārraides kanālu kapacitātes tehnisko izpēti ar mērķi uzlabot tos informācijas apmaiņas mezglu darbības nodrošināšanai.
 3. Izstrādāja Nacionālās robežas uzraudzības un kontroles sistēmas izveides tehniskās specifikācijas.
 4. Izveidoja un aprīkoja Nacionālo koordinācijas centru (turpmāk - NKC), kas nodrošina informācijas apmaiņu nacionālajā un ES līmenī 24/7 režīmā.
 5. Iegādājās un uzstādīja NKC datortehniku, mēbeles, sadzīves un biroja tehniku.

attels

NKC pirms renovācijas

 

NKC pēc renovācijas

attelsattels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 

Kontaktpersona: Mariks Petrušins

e-pasta adrese: mariks.petrusins@rs.gov.lv

tel. 67075629

 

Publicēšanas datums: 30.09.2013.

Valsts robežsardze, realizējot Eiropas Ārējo robežu fonda 2012. un 2013. gada programmas projektu Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/2013/7 „Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1. posms", laika posmā no 2012. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 30.novembrim ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu:

 1. Veica tirgus analīzi un izstrādāja informācijas apstrādes un vadības operacionālā mezgla funkcionālā aprīkojuma tehniskās specifikācijas.
 2. Uzsāka 20 VRS informācijas apstrādes un vadības operacionālo mezglu un 20 vadības serveru izvietošanas Viļakas, Daugavpils un Ludzas pārvaldēs un Valsts robežsardzes koledžā plānošanu.
 3. Uzsākta datu pārraides kanālu kapacitātes tehnisko izpēti ar mērķi uzlabot tos informācijas apmaiņas mezglu darbības nodrošināšanai.
 4. Izstrādāja Nacionālās robežas uzraudzības un kontroles sistēmas izveides tehniskās specifikācijas.
 5. Izveidoja un aprīkoja Nacionālo koordinācijas centru (turpmāk - NKC), kas nodrošina informācijas apmaiņu nacionālajā un ES līmenī 24/7 režīmā.
 6. Iegādājās un uzstādīja NKC datortehniku, mēbeles, sadzīves un biroja tehniku.

 attels

NKC pirms renovācijas

 

NKC pēc renovācijas

attelsattels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 

Kontaktpersona: Mariks Petrušins

e-pasta adrese: mariks.petrusins@rs.gov.lv

tel. 67075629

 

Publicēšanas datums: 03.12.2013.